Tag: medicinsk rådgivning online

Är Asperger genetisk?

Aspergers, nu kallad autismspektrumstörning (ASD), involverar ett komplext samspel av genetiska och miljömässiga faktorer. Aspergers ansågs en gång vara ett distinkt tillstånd men är inte längre en officiell diagnos. Idag ...

Page 1 of 62 1 2 62