Tag: medicinsk rådgivning online

Är Asperger genetisk?

Aspergers, nu kallad autismspektrumstörning (ASD), involverar ett komplext samspel av genetiska och miljömässiga faktorer. Aspergers ansågs en gång vara ett distinkt tillstånd men är inte längre en officiell diagnos. Idag ...

Vad är Ring of Fire ADD?

Ring of Fire ADD är en föreslagen subtyp av ADHD som kännetecknas av ett distinkt "ring of fire"-mönster av ökad hjärnaktivitet som ses på SPECT-skanningar. Single-photon emission computed tomography (SPECT) ...

Page 1 of 25 1 2 25