Vad är Ring of Fire ADD?

Ring of Fire ADD är en föreslagen subtyp av ADHD som kännetecknas av ett distinkt “ring of fire”-mönster av ökad hjärnaktivitet som ses på SPECT-skanningar.

Single-photon emission computed tomography (SPECT) avbildning är en typ av avbildningstest som används för att identifiera variationer i hjärnaktivitet och blodflöde.

För personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan SPECT-avbildning spela en viktig roll för att identifiera distinkta hjärnaktivitetsmönster och hjälpa till med diagnos och behandlingsplanering.

Dr. Daniel Amen, en välkänd psykiater och hjärnavbildningsspecialist, har använt SPECT-avbildning för att kategorisera ADHD i sju olika typer. En av dessa typer är Ring of Fire ADD, som kännetecknas av utbredd och ihållande överaktivitet i hjärnan.

Vad är Ring of Fire ADD?

Ring of Fire ADD är en av sju distinkta typer av ADHD, som föreslagits av Dr Daniel Amen, en psykiater och specialist på hjärnavbildning.

Den är uppkallad efter det distinkta hjärnaktivitetsmönstret som observerats i SPECT-skanningar, som liknar en “ring av eld”.

Ring of Fire ADD kännetecknas av ett brett spektrum av svåra och ofta oförutsägbara symtom som härrör från generaliserad överaktivitet i hjärnan. Symtom inkluderar:

 • känslighet för sensoriska stimuli (buller, ljus, beröring)
 • snabbt tal
 • ångest
 • ofta utmanande beteenden

De 7 typerna av ADD

Amen beskriver de sju typerna av ADD i sin bok “Healing ADD.” De sju typerna baserade på hjärnan SPECT-skanningar är:

 • klassisk ADD
 • ouppmärksam ADD
 • överfokuserad ADD
 • temporallob ADD
 • limbisk ADD
 • ring of fire ADD
 • orolig ADD

Det är viktigt att notera att Amens klassificeringssystem för ADHD är föremål för debatt inom den akademiska världen. Mer forskning behövs för att validera dessa undertyper.

Varför använda ADD istället för ADHD?

Amen använder termen “ADD” för att betona den ouppmärksamma aspekten av tillståndet, och inser att inte alla undertyper av uppmärksamhetsrelaterade störningar involverar hyperaktivitet. Detta tillvägagångssätt möjliggör en mer nyanserad klassificering av olika mönster av symtom och hjärnaktivitet.

Det är dock värt att notera att de flesta läkare och diagnostiska kriterier nu använder “ADHD” för att omfatta både ouppmärksamma och hyperaktiva-impulsiva presentationer, och inser att symtomen kan variera mellan individer.

Var det här till hjälp?

Kan Ring of Fire ADD diagnostiseras?

Ring of Fire ADD är inte en officiellt erkänd subtyp av ADHD inom den vanliga psykiatrin. Det kunde inte diagnostiseras när man följde den gyllene standarden för diagnostiska kriterier, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5).

Att diagnostisera ADHD involverar vanligtvis klinisk utvärdering baserat på etablerade diagnostiska kriterier, och dessa undertyper är inte en del av den vanliga diagnostiska processen.

Ring of Fire ADD symptom

Enligt Amens beskrivning kännetecknas Ring of Fire ADD av ett brett spektrum av svåra och ofta oförutsägbara symtom.

Några av dessa symtom kan inkludera:

 • oförutsägbart och utmanande beteende
 • känslighet för beröring, ljud, ljus eller kläder
 • cykliska humörändringar från hög till låg och tillbaka

 • stelt, oflexibelt tänkande
 • oppositionellt trots
 • perioder av beteende som kan inkludera elaka, otäcka eller okänsliga kommentarer, ökad pratsamma eller ökad impulsivitet
 • kräva att saker ska vara på ett visst sätt
 • grandiöst tänkande
 • snabbt tal och racing tankar
 • ångest
 • irritabilitet

Ring of Fire ADD vs bipolär sjukdom

Ring of Fire ADD kan ibland misstas för bipolär sjukdom på grund av liknande symtom, särskilt hos barn.

Båda tillstånden kan involvera irritabilitet, impulsivitet och aggressivitet. Men de skiljer sig åt i konsistensen av dessa symtom över tiden.

Bipolär sjukdom visar sig ofta med episodiska, intensiva förändringar i humör, med perioder av extrema symtom följt av mer typiska perioder. Däremot tenderar Ring of Fire ADD-symtom att vara mer konsekventa.

Det är möjligt för någon att ha båda sjukdomarna samtidigt, men det är viktigt att skilja mellan dem för att ge lämplig behandling skräddarsydd för varje tillstånd.

Vad orsakar Ring of Fire ADD?

Mönstret “ring of fire” som observerats på SPECT-skanningar har associerats med ökad hjärnaktivitet i hela hjärnbarken och olika hjärnregioner.

Enligt Amen Clinics tros denna överaktivitet vara kopplad till inflammation, infektion eller allergier. Ring of Fire ADD kan också vara relaterat till bipolär sjukdom.

I vanliga forskarsamhällenföreslår de att ADHD är ett resultat av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer, med en stark tendens att gå i familjer, särskilt bland enäggstvillingar.

Möjliga bidragsgivare inkluderar prenatala faktorer som:

 • Virala infektioner
 • moderns rökning
 • mödrars fetma och graviditetsdiabetes
 • näringsbrist
 • alkoholexponering

Medan vissa förändringar i hjärnan relaterade till dopamin- och noradrenalinreceptorer i frontalloberna har kopplats till ADHD, behövs mer forskning.

Behandlingsalternativ för Ring of Fire ADD

Enligt Amen kan traditionella stimulerande mediciner förvärra symtomen på Ring of Fire ADD.

Behandlingen innebär ofta:

 • en eliminationsdiet
 • kosttillskott för att öka signalsubstanser som GABA och serotonin

 • mediciner som antikonvulsiva medel eller blodtrycksläkemedel som guanfacin och klonidin för att minska övergripande hyperaktivitet

Slutsats

Ring of Fire ADD är en undertyp av ADHD som identifierats av psykiatern Dr Daniel Amen. Det kännetecknas av ett mönster av överaktivitet i hela hjärnan, vilket leder till en rad utmanande symtom.

Ingen av Amens undertyper är för närvarande erkända i DSM-5-TR och kräver mer forskning. Men hans tillvägagångssätt belyser komplexiteten i ADHD och behovet av personliga behandlingsstrategier.

Om du tror att du har någon form av ADHD, kontakta en kvalificerad vårdpersonal för en korrekt diagnos och .

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *