Tag: new health information

Symtom på levercancer

Levercancer kanske inte orsakar symtom i de tidiga stadierna. När symtom uppstår inkluderar de ofta buksmärtor, gulsot eller en märkbar knöl på höger sida av buken. Hepatocellulärt karcinom (HCC) utgör ...

Page 1 of 59 1 2 59