Tag: förstå sjukdom

Förstå sambandet mellan ADHD och fetma

Bevis tyder på uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitetsstörning (ADHD) och fetma delar överlappande genetiska vägar och ärftliga faktorer, men exekutiv dysfunktion, ADHD-mediciner och individuellt temperament kan också spela en roll. Neuroutvecklingsstörningar är ...

Kranskärlssjukdom vs kranskärlssjukdom

Koronar hjärtsjukdom (CHD) hänvisar till plackuppbyggnad i artärerna i hjärtat. Kranskärlssjukdom (CAD) är en samlingsbeteckning för tillstånd, såsom CHD, som påverkar kranskärlen. Termerna "kranskärlssjukdom (CHD)" och "kransartärsjukdom (CAD)" används ofta ...

Vad är spridd tuberkulos?

Disseminerad tuberkulos (TB) uppstår när infektionen har spridit sig genom ditt blod till andra delar av din kropp. Detta orsakar utbredda symtom som kan innefatta buksmärtor, nattliga svettningar och oförklarlig ...

Page 1 of 25 1 2 25