Tag: förstår symptom

Juvenil idiopatisk artrit

Vad är juvenil idiopatisk artrit? Juvenil idiopatisk artrit (JIA)tidigare känd som juvenil reumatoid artrit, är den vanligaste typen av artrit hos barn. Artrit är ett långvarigt tillstånd som kännetecknas av: ...

Vad orsakar lupus?

Det finns ingen enda känd orsak till lupus. Istället kan många faktorer, såsom genetik och exponering för vissa triggers, bidra till utvecklingen av lupus. Lupus är en kronisk autoimmun sjukdom. ...

Page 1 of 23 1 2 23