Vad du kan förvänta dig av robotkirurgi för endometrios

Robotkirurgi för endometrios är en operation som använder ett läkarstyrt mekaniskt system i stället för handhållna instrument. Även om det har liknande resultat och risker som traditionella procedurer, påverkar högre kostnader och specialiserade utbildningskrav dess tillgänglighet.

Robotkirurgi för endometrios är en kirurgisk stil – som laserkirurgi eller elektrokirurgi. Det låter din kirurg manipulera kirurgiska instrument med hjälp av mekaniska armar istället för handhållna verktyg.

Dessa armar manövreras med hjälp av en konsol som ger en flerdimensionell bild av operationsområdet. Din kirurg använder hand- och fotkontroller för att instruera robotarmarnas exakta rörelser.

Robotkirurgi används vanligtvis för att förbättra precisionen av minimalt invasiva procedurer som laparoskopi. Det används sällan vid laparotomi för endometrios.

Laparoskopi är mest vanliga kirurgiskt tillvägagångssätt för endometrios. Även känd som “nyckelhålskirurgi”, det innebär att man gör flera små snitt i buken för att tillåta införandet av ett laparoskop och specialiserad kirurgisk utrustning.

Laparotomi, känd som öppen kirurgi, innebär att man gör ett större mittlinjesnitt i buken. Istället för att använda ett visningsverktyg som laparoskopet ger en laparotomi direkt åtkomst och bilder genom öppningen i buken.

Laparoskopi anses vara “guldstandarden” för endometrioskirurgi och är förknippad med kortare operationstider och snabbare återhämtning.

Vad är syftet med robotkirurgi för endometrios?

Endometriosskador, kluster av celler som liknar livmoderslemhinnan, kan utvecklas nästan var som helst i kroppen. Lesioner kan så småningom leda till sammanväxningar eller band av ärrvävnad mellan andra inre strukturer.

Din kirurg kan rekommendera robotkirurgi för endometrios om skador eller sammanväxningar är rikliga, på utmanande platser eller om ditt ingrepp medför en hög risk för komplikationer från andra faktorer.

Genom att använda robotarmar för att styra kirurgiska verktyg kan din läkare operera med en högre precisionsnivå som kan tillåta mindre kirurgiska snitt, mindre trauma mot omgivande vävnader, förbättrad synlighet och ett större rörelseomfång för komplexa procedurer.

Robotsystem kan också hjälpa till att minska trötthetsrelaterade utmaningar, som att skaka hand, som kirurger annars kan uppleva under långa operationer.

Enligt en översyn från 2020 verkar robotkirurgi för endometrios vara mest fördelaktig när:

  • allvarliga bäckenadhesioner är närvarande och kräver känslig borttagning för att bevara anatomin och funktionen hos bäckenhålan
  • bevarande av bäckens anatomi är avgörande för att hantera endometriossmärta
  • tarm- eller urinvägskirurgi med höga komplikationsfrekvenser behövs också
  • det finns en stor chans att laparoskopi skulle omvandlas till laparotomi

Hur förbereder du dig för robotkirurgi för endometrios?

Förberedelse för robotisk endometrioskirurgi är densamma som för traditionella metoder.

Dagarna före ingreppet kommer din läkare att ge instruktioner om hur du justerar nuvarande mediciner, hur du rengör din operationsplats och när du ska sluta äta och dricka.

Du kan bli ombedd att ta bort allt smink, smycken och nagellack för att förhindra störningar av kirurgisk utrustning eller övervakningsutrustning.

De flesta kirurgiska team rekommenderar att man kommer till sjukhuset i bekväma, löst sittande kläder.

Eftersom många inte orkar köra bil efter operationen rekommenderas också att förbereda transport till och från sjukhuset.

Hur utförs robotkirurgi för endometrios?

När du anländer till sjukhuset görs en förkirurgisk bedömning för att säkerställa att inga större förändringar har hänt sedan du senast pratade med din läkare.

Ytterligare laboratorietester, vätskebehandling och övervakningsutrustning kan också ställas in under denna tid.

När du går in i operationssviten får du ett lugnande medel genom en intravenös (IV) kateter. Detta inducerar allmän anestesi, som sedan upprätthålls med hjälp av en anestesi/syreblandning som transporteras till lungorna genom en endotrakealtub.

När du är helt sövd placerar det kirurgiska teamet dig på lämpligt sätt för din operation och orienterar robotarmarna i det kirurgiska systemet. Även om din kirurg kommer att vara vid en konsol för att utföra ditt ingrepp, förblir det kirurgiska teamet närvarande för att övervaka dina vitals och ge annan hjälp.

Din kirurg sitter vid robotkonsolen och tar upp hand- och fotkontrollerna. Din kirurgs rörelse översätts till robotarmarna i realtid. De första snitten görs och en förstoringskamera placeras inuti din mage. Koldioxid används för att blåsa upp din buk för bättre synlighet.

Lesioner och sammanväxningar identifieras med hjälp av högupplösta förstoringskameror. Bekymmersområden skärs ut eller tas bort med hjälp av instrument på robotarmarna.

I slutet av operationen stängs snitten och du kommer att föras till ett speciellt återhämtningsområde för att vakna upp från anestesin.

Vad kan du förvänta dig av återhämtning efter robotkirurgi för endometrios?

Din sjukhusvistelse kommer att bero på din övergripande medicinska historia, de ingrepp som utförts, vilken tid på dagen du opererades, hur snabbt ingreppet gick och hur väl du vaknade från narkos.

Om du hade ett minimalt invasivt ingrepp som laparoskopi, kan du gå hem samma dag eller nästa dag om din smärta är hanterbar.

Återhämtningen från en laparotomi är ofta längre. Du kan vara på sjukhuset i flera dagar medan läkare övervakar ditt snittställe, tittar efter komplikationer och ser till att du inte är i stort obehag.

Väl hemma är det naturligt att dina snittplatser känner sig ömma och upplever allmän trötthet. Du kan märka minskad aptit eller tarmvanor – vanliga efterverkningar från anestesi som saktar ner matsmältningssystemet.

Om du hade en robotlaparoskopi för endometrios kan du också märka skarp, övergående smärta i överkroppen. Detta är ofta resultatet av överbliven koldioxid.

Den totala återhämtningstiden kan variera mellan personer, men du kan förvänta dig att ta det lugnt i minst 2 veckor efter operationen, med tryck- och dragbegränsningar i 6 veckor eller längre.

Vilka risker är möjliga med robotkirurgi för endometrios?

I allmänhet kommer all operation med potentiella risker relaterade till:

  • blödning
  • infektion
  • vävnadsskada
  • narkoskomplikationer

Enligt tillverkarna av da Vinci-systemet, ett av de mest använda robotsystemen inom gynekologisk kirurgi, innebär risker förknippade med robotisk endometrioskirurgi i allmänhet sekundära skador på tarmarna och blåsans strukturer.

Det kan också finnas begränsningar för att använda robotsystem jämfört med traditionella metoder.

Granskningen 2020 indikerar att robotkirurgi ofta tar längre tid än andra metoder på grund av den tid det tar att positionera robotsystemet och avsaknaden av taktil (berörings-) feedback till din kirurg.

Utan taktil feedback kanske kirurger inte kan bedöma faktorer som vävnadsfasthet eller textur, vilket kan leda till försenade justeringar under operationen eller felaktig tryckpåläggning.

Kirurgisk träning i användningen av robotsystem kan också påverka resultaten, och begränsad kamerapositionering kan göra operationer i flera regioner utmanande.

Vad är den övergripande utsikten efter robotkirurgi för endometrios?

Enligt en granskning från 2021 har robotkirurgi för endometrios liknande resultat och komplikationsfrekvenser jämfört med traditionell laparoskopi.

På grund av dess begränsade användning, troligen på grund av högre kostnader, krävs mer forskning för att avgöra om robotkirurgi avsevärt förbättrar livskvaliteten eller patienttillfredsställelsen jämfört med andra metoder.

Totalt sett upplever cirka 80 % av människorna att smärtan återkommer inom 2 år efter en endometriosoperation.

Poängen

Robotkirurgi för endometrios kan rekommenderas för svåra fall eller de med stor chans för komplikationer.

Robotassistans möjliggör högre kirurgisk precision och kan vara det bästa alternativet för att bevara omgivande vävnader opåverkade av endometrios.

Trots liknande resultat och risker jämfört med traditionella endometriosoperationer, kanske robotkirurgi inte är tillgänglig för alla på grund av högre kostnader och kirurgens tillgänglighet.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *