Vad är sambandet mellan inflammation och depression?

Kronisk inflammation kan utlösa eller förvärra depression, särskilt hos personer med autoimmuna eller kroniska tillstånd.

Depression är ett utbrett psykiskt tillstånd med många möjliga orsaker. Inflammation, särskilt i fall med autoimmuna eller kroniska hälsotillstånd, kan vara en bidragande faktor.

Det är viktigt att inse denna möjlighet eftersom det kan påverka hur din depression ska behandlas.

Kan inflammation orsaka depression?

Det finns bevis att antyda att inflammation kan bidra till utvecklingen av depression hos många människor, särskilt hos individer med redan existerande inflammatoriska tillstånd eller kroniska sjukdomar.

Till exempel, forskning tyder på att kopplingen mellan inflammation och depression vanligtvis ses vid tillstånd som autoimmuna sjukdomar (t.ex. multipel skleros) och infektioner (t.ex. sepsis) där immunsystemet spelar en betydande roll.

Vilka humörstörningar är kopplade till inflammation?

Detta kanske inte gäller alla med en humörstörning, men inflammation har förknippats med följande:

 • Atypisk depression (AD): Forskning tyder på att inflammation verkar vara allvarligare hos personer med egentlig depression med atypiska egenskaper jämfört med icke-AD och friska individer.
 • Major depressiv sjukdom (MDD): Vid MDD finns det bevis på hormonella förändringar, ökade pro-inflammatoriska cytokiner i blodomloppet och markörer för oxidativ stress.
 • Bipolär sjukdom: Några forskning har funnit ökade nivåer av inflammatoriska markörer hos individer med bipolär sjukdom. Bevis tyder också på att det kan finnas immunologiska förändringar (dysfunktion av immunsystemet) under maniska episoder.
 • Säsongsbunden affektiv störning (SAD): En studie från 2015 fann att personer med SAD visade ökade inflammatoriska svar jämfört med friska försökspersoner. Ljusterapi förbättrade både immunförsvaret och depressiva symtom hos dessa individer.
 • Postpartum depression: Några bevis tyder på att kvinnor med förlossningsdepression har förhöjda nivåer av vissa inflammatoriska biomarkörer.

Hur påverkar inflammation din mentala hälsa?

När ditt immunförsvar aktiveras påverkar det inte bara kroppen utan även det centrala nervsystemet, som inkluderar hjärnan. Kronisk inflammation är kopplad till förändringar i hjärnans kemi och struktur, vilket kan öka risken för depression.

Inflammation kan påverka mental hälsa på flera sätt:

 • Neurotransmittor obalans: Forskning tyder på att inflammation kan störa hjärnkemikalier (neurotransmittorer) som serotonin och dopamin, vilket leder till obalans i humöret.
 • Hormonell störning: Inflammation kan påverka stress och könshormonnivåer (t.ex. kortisol, östrogen), påverka humör och kognition.
 • Neuroinflammation: Bevis tyder på att inflammation i själva hjärnan kan orsaka kognitiva problem och humörproblem.
 • Minskad neuroplasticitet: Kronisk inflammation kan hindra hjärnans förmåga att anpassa sig och lära sig.
 • Oxidativ stress: Inflammation kan öka oxidativ stress, skada hjärnceller.

Har alla med depression inflammation?

Det finns inga bevis som tyder på att alla individer med depression har inflammation.

Sambandet mellan depression och inflammation är komplext och varierar mellan människor, med en mer signifikant koppling observerad i vissa fall, särskilt de med specifika medicinska tillstånd eller subtyper av depression.

Hos många vuxna verkar depression och inflammation vara separata problem. Ett studie fann att klinisk depression hos äldre individer vanligtvis inte är kopplad till ökad inflammation om de inte har redan existerande inflammatoriska tillstånd som artrit.

Hur vet du om din depression orsakas av inflammation?

Att avgöra om din depression orsakas av inflammation involverar vanligtvis specialiserade medicinska tester och bedömningar. Detta kan innebära blodprov för att mäta inflammatoriska markörer eller diskussioner med din läkare om din sjukdomshistoria och symtom.

Men här är några tecken som tyder på att inflammation kan bidra till din depression:

 • Du har andra inflammatoriska tillstånd (t.ex. autoimmuna sjukdomar, kroniska infektioner eller inflammatorisk tarmsjukdom).
 • Din depression började plötsligt (särskilt som svar på en infektion eller skada).
 • Din depression svarar inte på antidepressiva medel.
 • Du har fysiska symtom (t.ex. trötthet, ledvärk eller feber)
 • Du har höga stressnivåer (kronisk stress kan utlösa inflammation).
 • Du har en familjehistoria av både depression och inflammatoriska tillstånd.
 • Du har förhöjda markörer för inflammation, som CRP eller cytokiner, i specialiserade blodprov.

Behandlingsalternativ för inflammationsrelaterad depression

Behandlingsalternativ för inflammationsrelaterad depression syftar vanligtvis till att rikta in sig på både den underliggande inflammationen och de depressiva symtomen. Här är några vanliga tillvägagångssätt:

 • Antiinflammatoriska läkemedel: Några bevis tyder på att icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller antiinflammatoriska medel som kortikosteroider kan förskrivas för att minska inflammation.
 • Hälsosam kost: En omfattande recension av 41 studier visade att att bibehålla en konsekvent hälsosam kost, särskilt en i linje med den traditionella Mediterranean dieten, eller helt enkelt undvika dieter som främjar inflammation, kan skydda mot depression.
 • Psykoterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulnessbaserade terapier kan hjälpa till att hantera depressionssymtom.
 • Mediciner: Några bevis tyder på att vissa antidepressiva medel, som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), kan minska inflammation i hjärnan, vilket kan bidra till deras effektivitet.
 • Ljusterapi: En studie från 2017 fann att en kombination av starkt ljusterapi med antidepressiva medel för icke-säsongsbetonad depression kan vara effektivt. Deltagarna visade också betydande förändringar i immunrelaterade lymfocytantal.
 • Omega-3 fettsyror: Omega-3-tillskott, som finns i fiskolja, har antiinflammatoriska egenskaper och kan hjälpa mot depressionssymtom.
 • Träningar för kropp och själ: Övningar som yoga och meditation kan hjälpa till att hantera stress och potentiellt minska inflammation.
 • Probiotika: Viss forskning tyder på att probiotika kan ha en positiv inverkan på tarmhälsa och inflammation, vilket indirekt kan påverka humöret.

Slutsats

Depression är ett komplext tillstånd med olika bakomliggande orsaker, och inflammation kan spela en roll i detta, särskilt för personer med autoimmuna eller kroniska hälsotillstånd.

Om du har att göra med depression, överväg att kontakta en sjukvårdspersonal för att få en fullständig bedömning. Det är viktigt att avgöra om din depression är förknippad med inflammation eller inte, eftersom det kan påverka din behandlingsplan avsevärt.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *