Tag: health

Vad är antitrombotisk terapi?

Antitrombotisk behandling syftar till att förebygga blodproppar och de allvarliga skador de kan orsaka. Typer inkluderar antikoagulantia som heparin, trombocythämmare som acetylsalicylsyra och akuta trombolytika. Trombos är när en blodpropp ...

Doseringsinformation för Xyosted

Xyosted (testosteron enanthate) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla låga testosteronnivåer hos vissa människor. Läkemedlet kommer som en flytande lösning inuti förfyllda autoinjektorpennor. Det injiceras vanligtvis en ...

Page 1 of 24 1 2 24