Linezolid (Zyvox) och kostnad: Vad du behöver veta

Linezolid är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används för att behandla vissa typer av infektioner hos vuxna och barn. Linezolids kostnad kan bero på faktorer inklusive din dos, om du har sjukförsäkring och vilket apotek du använder.

Hur mycket kostar linezolid?

Priset du betalar för linezolid kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd och vilket apotek du använder. Om du ordineras den intravenösa (IV) infusionsformen av linezolid, kommer din kostnad också att bero på hur mycket du måste betala för att en sjukvårdspersonal ska administrera läkemedlet.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för linezolid, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare. Eller titta nedan i nästa avsnitt för att lära dig hur mycket du kan spara genom att använda en Optum Perks-kupong.

Linezolid kuponger och besparingar

För att spara pengar på ditt linezolid-recept, utforska dessa Optum Perks-kuponger. (Notera: Optum Perks-kuponger kan inte användas med några försäkringar eller förmåner.)

Spara på ditt linezolid-recept

Spara på Linezolid utan försäkring.

Ange din information:

Plats

47201

Dosering

3000 ml linezolid (2 förpackningar)

Spara pengar utan att använda försäkring

Visa helt enkelt Optum Perks-kupongen på ditt föredragna apotek eller beställ online och spara omedelbart upp till 80 % utan att använda försäkring. Kupongen går inte ut, så se till att spara den för påfyllning.

Hitta ditt apotek

annons
SE FLERA RESULTAT

Optum Perks och Healthline är dotterbolag till RVO Health.

Priskälla: Perks.optum.com

optum-logotyp


Var det här till hjälp?

Finns linezolid tillgängligt som ett varumärkesläkemedel?

Linezolid är ett generiskt läkemedel. Ett generiskt läkemedel innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. (Ett aktivt läkemedel är den ingrediens som får ett läkemedel att fungera.) Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet men tenderar att kosta mindre.

Linezolid kommer i en varumärkesversion som heter Zyvox. För att ta reda på hur kostnaderna för Zyvox och linezolid jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats linezolid och du är intresserad av Zyvox istället, tala med din läkare. De kan rekommendera att du provar en version istället för den andra. Du måste också kontrollera med din försäkringsgivare, eftersom det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet exklusivt i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Kan jag få hjälp att betala för linezolid?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaden för linezolid eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

FAQ om kostnad och linezolid

Nedan finns svar på några vanliga frågor om linezolid och kostnad.

Hur mycket kostar linezolid utan försäkring?

Kostnaden för linezolid utan försäkring beror på flera faktorer. Men i allmänhet blir din kostnad högre utan försäkring.

Din kostnad för linezolid kan bero på faktorer som:

  • din behandlingsplan och din dosering
  • om du är kvalificerad för några sparprogram
  • formen av läkemedlet du ordinerats
  • apoteket du väljer

För att ta reda på den exakta kostnaden för linezolid utan försäkring, fråga din läkare eller apotekspersonal. Du kanske vill kolla med några apotek för att jämföra priser.

Du kan också besöka Optum Perks* för att få prisuppskattningar för linezolid när du använder kuponger från sajten. Det är viktigt att notera att Optum Perks-kuponger inte kan användas med några försäkringar eller förmåner.

* Optum Perks är en systersida till Healthline.

Täcker Medicare linezolid?

Det är möjligt. För att ta reda på om din Medicare-plan täcker kostnaden för linezolid, ring din planleverantör. Det finns många olika typer av Medicare-planer, och din kostnad och täckning kommer att bero på din speciella plans fördelar.

Om du ordineras IV-infusionsformen av linezolid, kan din slutliga kostnad också bero på hur mycket du måste betala för att en sjukvårdspersonal ska administrera läkemedlet.

Tänk på att din plan kan ha krav på förhandstillstånd innan den täcker linezolid. (Se avsnittet “Förhandsauktorisering” nedan för mer information.)

Du kan också fråga din läkare om kostnaden för linezolid om du har Medicare.

Förhandstillstånd

Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör täcker linezolid. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera linezolid med avseende på din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om linezolid kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om linezolid kräver förhandstillstånd.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för linezolid, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att få reda på det faktiska priset du skulle betala för linezolid.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Hur är kostnaden för linezolid jämfört med liknande läkemedel?
  • Vilka är mina alternativ om jag inte har råd med min medicin?
  • Hur stor kostnadsskillnad är det mellan de olika formerna av linezolid?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *