Tag: update healthcare information

Testrombintidstest

Översikt Ett protrombintidstest (PT) mäter hur lång tid det tar för blodplasma att koagulera. Protrombin, även känt som faktor II, är bara ett av många plasmaproteiner som är involverade i ...

Parainfluensa

Vad är parainfluensa? Parainfluenza hänvisar till en grupp virus som kallas humana parainfluensavirus (HPIV). Det finns fyra virus i denna grupp. Var och en orsakar olika symptom och sjukdomar. Alla ...

Gångavvikelser

Vad är gångavvikelser? Gångavvikelser är onormala, okontrollerbara gångmönster. Genetik kan orsaka dem eller andra faktorer, såsom sjukdomar eller skador. Gångavvikelser kan påverka muskler, ben eller nerver i benen. Avvikelser kan ...

Obstruktiv sömnapné

Vad är obstruktiv sömnapné? Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett tillstånd där andningen stannar ofrivilligt under korta perioder under sömnen. Normalt flyter luft hela tiden smidigt från munnen och näsan in ...

Pletysmografi

Vad är pletysmografi? Plethysmografi mäter volymförändringar i olika delar av kroppen. Den mäter dessa förändringar med blodtrycksmanschetter eller andra sensorer. Dessa är anslutna till en maskin som kallas en pletysmograf. ...

Kloridblodprov

Vad är ett kloridblodprov? Klorid är en elektrolyt som hjälper till att hålla rätt vätske- och syra-basbalans i kroppen. Kloridblodprovet, eller serumkloridhalten, är ofta en del av en omfattande metabolisk ...

Lambert-Eaton Myasthenic syndrom

Vad är Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome? Lambert-Eaton myastheniskt syndrom (LEMS) är en sällsynt autoimmun sjukdom som påverkar din rörelseförmåga. Ditt immunsystem angriper muskelvävnad vilket leder till svårigheter att gå och andra ...

Frakturer på axelbladet

Förstå axelbladets fraktur Axelbladet är ett triangulärt ben som förbinder ditt överarmsben med nyckelbenet och bröstväggen. Du har två axelblad, ett på vardera sidan av din övre rygg. Den skyddas ...

Ålder eller KOL?

Åldringens effekter på andningssystemet Andningssystemet är en grupp organ som arbetar tillsammans för att ta in syre och avlägsna koldioxid när du andas. När du andas in går syrerik luft ...

Page 25 of 26 1 24 25 26