Tag: sjukdom och symtom

Förberedelserådgivning

Prekonceptionsrådgivning är ett möte med din vårdgivare som används för att planera för en framtida graviditet. Din familjehistoria, riskfaktorer, medicinska tillstånd och livsstil diskuteras. Detta möte är en viktig del ...

Utstötningsfraktion

Vad är Ejection Fraction och dess länk till hjärtsvikt? Vad är ejektionsfraktion? Ejection fraktion (EF) hänvisar till hur väl din vänstra kammare (eller höger kammare) pumpar blod med varje hjärtslag. ...

Page 1 of 2 1 2