Tag: hälsoproblem

Test av sömnstörningar

Vad du kan förvänta dig under ditt sömntest Vissa sömnstörningar, såsom sömnapné, kräver observation över natten i sömnlaboratoriet. Under ett sömntest över natten (polysomnogram) placeras elektroder för att registrera hjärnaktivitet, ...

Romiplostim injektion

Vad är detta för medicin? ROMIPLOSTIM (roe mi PLOE stim) hjälper din kropp att göra fler blodplättar. Detta läkemedel används för att behandla låga blodplättar orsakade av kronisk idiopatisk trombocytopenisk ...

Falskt arbete och graviditet

Sann förlossning kan särskiljas från falsk förlossning genom effekter som frekvensen och styrkan av sammandragningarna. Innan "sanna" förlossningar börjar kan du ha "falska" förlossningsvärkar, även känd som Braxton Hicks sammandragningar. ...

Intravaskulärt ultraljud

Intravaskulärt ultraljud

Översikt En invasiv procedur, utförd tillsammans med hjärtkateterisering; en miniatyrljudsond (givare) på spetsen av en kranskärlkateter träs genom kransartärerna och producerar med hjälp av högfrekventa ljudvågor detaljerade bilder av artärernas ...

Page 1 of 2 1 2