Tag: explain health problems

Total kroppsbestrålning

En specialiserad teknik som ofta används på Cleveland Clinic är strålning från hela kroppen. Denna strålbehandlingsbehandling ges ofta i samband med en benmärgstransplantation, och tidigare har den i allmänhet inneburit ...

Ordlista för lungtransplantation

En ordlista med termer som hänför sig till lungtransplantationer. Allograft (allogent transplantat eller homotransplantat): Transplantationsvävnad förvärvad från samma art (dvs människa). Antihypertensiva läkemedel: Ett läkemedel som minskar hypertoni (högt blodtryck). ...

Hälsenan och skador

Achillestendinit uppstår när senan i fotens baksida svullnar, blir irriterad, inflammerad och orsakar smärta. Det är en vanlig idrottsrelaterad skada. Översikt Vad är akillessenan? Akillessenan är den största, starkaste senan ...

Page 1 of 6 1 2 6