Tag: explain health problems

Total kroppsbestrålning

En specialiserad teknik som ofta används på Cleveland Clinic är strålning från hela kroppen. Denna strålbehandlingsbehandling ges ofta i samband med en benmärgstransplantation, och tidigare har den i allmänhet inneburit ...

Ordlista för lungtransplantation

En ordlista med termer som hänför sig till lungtransplantationer. Allograft (allogent transplantat eller homotransplantat): Transplantationsvävnad förvärvad från samma art (dvs människa). Antihypertensiva läkemedel: Ett läkemedel som minskar hypertoni (högt blodtryck). ...

Hälsenan och skador

Achillestendinit uppstår när senan i fotens baksida svullnar, blir irriterad, inflammerad och orsakar smärta. Det är en vanlig idrottsrelaterad skada. Översikt Vad är akillessenan? Akillessenan är den största, starkaste senan ...

Ungdomsutveckling

Tonåren är en övergångsperiod mellan barndom och vuxen ålder. Barn som går in i tonåren genomgår många förändringar. Den här artikeln ger råd för ungdomar och föräldrar att förhandla om ...

Tick ​​Bites

Tick ​​Bites

Om du planerar en utomhusaktivitet, särskilt de i ett kraftigt skogsområde, är det viktigt att följa några enkla försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot fästingbett. Dessa inkluderar att använda insektsmedel ...

Page 1 of 3 1 2 3