Hur behandlas skolios hos vuxna?

Skolios ses oftare hos barn, men vuxna kan också utveckla det. Ryggsmärtor och hållningsförändringar är de vanligaste symtomen hos vuxna. Sjukgymnastik eller kirurgi kan bidra till att förbättra livskvaliteten.

Skolios är en onormal krökning av ryggraden. Det uppträder vanligtvis i spädbarnsåldern eller tidig barndom men kan även utvecklas i vuxen ålder.

Den här artikeln utforskar skolios från vuxna, vem som är i riskzonen och vilken typ av behandling en läkare kan rekommendera.

Hur påverkar skolios vuxna?

Enligt American Association of Neurological Surgeons (AANS) drabbar skolios 6–9 miljoner människor i USA. De flesta av dessa fall diagnostiseras hos barn och tonåringar. Tillståndet är ofta resultatet av strukturella problem vid födseln.

Men vuxna kan också utveckla skolios.

Degenerativ skolios är den primära formen som uppträder hos vuxna. Det diagnostiseras vanligtvis hos personer som är 65 år och äldre.

Vissa av dessa fall inträffar hos personer som fick en skoliosdiagnos och behandling i ungdomen. Men de flesta vuxna fall beror på degenerativa förändringar, främst i den nedre delen av ryggraden.

Vilka är symptomen på skolios i vuxen ålder?

Hos vuxna inkluderar vanliga skoliossymptom:

  • ryggont
  • hållningsförändringar
  • ojämna axlar eller höfter
  • lutning av kroppen åt sidan

AANS rapporterar om en studie som fann att 23% av skoliosfallen som inte kunde hänföras till genetiska eller medfödda problem först dök upp med ryggsmärtor. Cirka 10 % av personer som fick diagnosen skolios senare i livet hade även andra ryggproblem som bidrog till denna smärta.

Vuxen vs. juvenil skolios

Vuxen skolios skiljer sig från juvenil skolios främst på grund av varför det händer och vilken behandling syftar till att åtgärda.

Hos barn är medfödda eller genetiska problem den vanligaste orsaken till skolios. Målet med behandlingen är att korrigera problem som kan störa normal skeletttillväxt och utveckling. Behandling hos barn och tonåringar syftar också till att hålla krökningen från att utvecklas och orsaka andra problem.

För vuxna är såväl ålder som livsstil och degenerativa förändringar de vanligaste orsakerna till skolios. Behandlingen fokuserar vanligtvis på att förbättra symtom och livskvalitet.

Hos vuxna är progression mer sannolikt. Ungefär 40 % av personer med skolios upplever förvärrade symtom med tiden, konstaterar AANS. Hos cirka 10 % av dessa personer har de signifikant progression av symtom, medan 30 % har mildare progression.

Vilken är den mest effektiva behandlingen för skolios hos vuxna?

Sjukgymnastik och stöd kan hjälpa till att behandla milda fall av skolios. Dessa mer konservativa åtgärder kan behandla en krökning på 40 grader eller mindre.

Kirurgi behandlar vanligtvis svår krökning på 50 grader eller mer.

Spinal fusion är en av de vanligaste korrigeringarna för skolios, men du kan också behöva opereras för att öppna utrymmet i ryggraden för att lindra trycket på nerverna.

Denna operation, som kallas dekompression, kan hjälpa till att lösa smärta som orsakas av klämda eller sammanpressade nerver.

En ortopedisk läkare kommer vanligtvis att leda din behandling.

Livet med skolios

Skolios debut hos vuxna kan resultera i smärta och orsaka komplikationer, som spinal stenos, och försämra livskvaliteten.

Även om skolios kan kräva betydande behandling för att korrigera, kan stöd, kirurgi och sjukgymnastik bidra till att förbättra livskvaliteten.

Många personer med skolios, oavsett om det uppträder i barndomen eller vuxen ålder, lever hela livet med behandling.

Skolios är vanligare hos barn än hos vuxna, men skolios debut hos vuxna är fortfarande möjlig till följd av degenerativa förändringar.

Ryggsmärtor och hållningsförändringar är de vanligaste symtomen på skolios hos vuxna. Sjukgymnastik och kirurgi kan avsevärt förbättra livskvaliteten för vuxna med skolios.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *