Tradjenta och kostnad: Vad du behöver veta

Tradjenta (linagliptin) är en receptbelagd oral tablett som används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna. Tradjentas kostnad kan bero på faktorer som om du har sjukförsäkring och vilket apotek du använder.

Hur mycket kostar Tradjenta?

Priset du betalar för Tradjenta kan variera. Din kostnad kan bero på ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Tradjenta, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare. Eller se avsnittet nedan för att lära dig hur mycket du kan spara genom att använda en Optum Perks-kupong.

Tradjenta kuponger och sparande

För att spara pengar på ditt Tradjenta-recept, utforska dessa Optum Perks-kuponger.

Spara på Tradjenta med Optum Perks

Spara på Tradjenta utan försäkring.

Ange din information:

Plats

47201

Dosering

5mg tradjenta (30 tabletter)

Spara pengar utan att använda försäkring

Visa helt enkelt Optum Perks-kupongen på ditt föredragna apotek eller beställ online och spara omedelbart upp till 80 % utan att använda försäkring. Kupongen går inte ut, så se till att spara den för påfyllning.

Hitta ditt apotek

annons
SE FLERA RESULTAT

Optum Perks och Healthline är dotterbolag till RVO Health.

Priskälla: Perks.optum.com

optum-logotyp


Var det här till hjälp?

Finns Tradjenta tillgängligt som ett generiskt läkemedel?

Tradjenta är ett varumärkesläkemedel. En generisk version, linagliptin, har godkänts men kanske inte finns tillgänglig på apoteken ännu. Din läkare eller apotekspersonal kan ge mer information om detta.

Ett generiskt läkemedel innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet men brukar kosta mindre.

För att ta reda på hur kostnaderna för Tradjenta och linagliptin jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats Tradjenta och du är intresserad av att prova linagliptin istället, prata med din läkare. De kan berätta när den generiska versionen kommer att finnas tillgänglig. Du måste också kontrollera med din försäkringsgivare, eftersom det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet exklusivt i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar Tradjenta långsiktigt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Tradjenta om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för Tradjenta. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka din kostnad för Tradjenta. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för Tradjenta?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för Tradjenta eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • Tradjenta sparprogram
 • NedyMeds
 • receptbelagda rabattprogram

På dessa sidor kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

FAQ om kostnad och Tradjenta

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Tradjenta och kostnader.

Hur står sig kostnaden för Tradjenta i jämförelse med den för liknande läkemedel, som Januvia?

Kostnaden för Tradjenta jämfört med kostnaden för andra liknande läkemedel som sitagliptin (Januvia) kan bero på flera faktorer.

Tradjenta och Januvia är båda orala tabletter som används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna.

Januvia finns i olika styrkor, och din dosering kan påverka din kostnad. Tradjenta finns bara i en styrka.

Andra faktorer som kan påverka hur mycket du betalar för båda läkemedlen inkluderar:

 • om det finns några sparprogram tillgängliga för läkemedlet du ordinerats
 • oavsett om du har försäkring eller betalar ur egen ficka
 • hur länge din behandling varar

Om du har frågor om kostnaden för Tradjenta jämfört med kostnaden för liknande mediciner, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare. De kan dela mer information om behandlingskostnader baserat på din specifika situation.

Vad kostar Tradjenta utan försäkring kontra med försäkring?

Kostnaden för Tradjenta utan försäkring kontra med försäkring kan variera beroende på flera faktorer.

Några faktorer som kan påverka din kostnad för Tradjenta utan försäkring inkluderar:

 • din behandlingsplan
 • apoteket du väljer
 • mängden Tradjenta du får (som en 30-dagars eller 90-dagars leverans)
 • eventuella kostnadsbesparingsprogram du kvalificerar dig för

Samma faktorer påverkar din kostnad för drogen om du betalar via försäkring. Men dessutom kan din kostnad med försäkring bero på:

 • dina individuella planförmåner
 • eventuella förhandsauktoriseringskrav för din plan (se avsnittet “Förhandsauktorisering” nedan för mer information)

För att ta reda på mer om dina kostnader med och utan försäkring, kontakta din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare (om du har en).

Oavsett om du har försäkring eller inte kan du besöka Optum Perks* för att få prisuppskattningar för Tradjenta när du använder kuponger från sajten. Det är viktigt att notera att Optum Perks-kuponger inte kan användas med några försäkringar eller förmåner.

* Optum Perks är en systersida till Healthline.

Är Tradjenta täckt av Medicare?

Det är möjligt. För att ta reda på om din Medicare-plan täcker kostnaderna för Tradjenta, ring din planleverantör. Det finns många olika typer av Medicare-planer, och din kostnad och täckning beror på din speciella plans fördelar.

Tänk på att din plan kan ha krav på förhandsauktorisation innan den kommer att täcka Tradjenta. (Se avsnittet “Förhandsauktorisering” nedan för mer information.)

Du kan också fråga din läkare om kostnaden för Tradjenta om du har Medicare.

Förhandstillstånd

Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsgivare täcker Tradjenta. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Tradjenta angående din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om Tradjenta kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Tradjenta kräver förhandstillstånd.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Tradjenta, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att få reda på det faktiska priset du skulle betala för Tradjenta.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Hur är Tradjentas kostnad jämfört med metformin?
 • Vilka är mina alternativ om jag inte har råd med Tradjenta?
 • Kostar sitagliptin (Januvia) mindre än Tradjenta?

För att lära dig mer om Tradjenta, se dessa artiklar:

 • Tradjenta (linagliptin)
 • Doseringsinformation för Tradjenta
 • Biverkningar av Tradjenta: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *