Tag: useful health information

Bibasilar Atelectasis

Bibasilär atelektas är ett tillstånd som orsakas av en partiell kollaps av dina lungor. Det händer när de små luftsäckarna som kallas alveoler i dina lungor töms. Behandling kan innefatta ...

Är vitaminer bra för idrottare?

Är vitaminer bra för idrottare?

Idrottare ställer ökade krav på sin kropp och kan ha ökat näringsbehov. Vitamintillskott kan hjälpa, särskilt för idrottare som följer specialiserade eller restriktiva dieter. Getty Images/RJ Hartbeck Vitaminer är mikronäringsämnen ...

Page 1 of 26 1 2 26