Tag: health knowledge

Partiell nefrektomi

För mindre njurtumörer kan läkare rekommendera en partiell nefrektomi. Denna operation innebär att endast en del av din njure tas bort. Ett robotiskt tillvägagångssätt kan minska din återhämtningstid och risken ...

Genetikens roll i epilepsi

Många typer av epilepsi är kopplade till genmutationer. Dessa mutationer kan ärvas från dina föräldrar eller utvecklas de novo, vilket innebär att de uppstår spontant. Epilepsi är ett neurologiskt tillstånd ...

Page 1 of 27 1 2 27