Kan stress orsaka ett positivt ANA-testresultat?

Stress är vanligtvis inte den direkta orsaken till ett positivt ANA-test, men det kan påverka immunsystemet, vilket kan förvärra symtomen hos personer med autoimmuna sjukdomar.

Om du har symtom som trötthet, ledvärk eller oförklarlig inflammation, kan din läkare beställa ett antinukleär antikroppstest (ANA) för att kontrollera om det finns autoimmuna sjukdomar. Detta test upptäcker ANA i blodet, vilket potentiellt indikerar tillstånd som lupus eller sklerodermi.

Handla om en femtedel av befolkningen testar positivt för ANA, men bara en liten del har symtom eller diagnostiseras med autoimmuna sjukdomar. Detta väcker frågor om varför vissa människor har dessa antikroppar utan att visa tecken på sjukdom. Kan stress spela en roll?

Även om stress vanligtvis inte är den direkta orsaken till ett positivt ANA-resultat, kan det förvärra befintliga tillstånd eller utlösa symtom hos personer med autoimmuna sjukdomar. Detta kan leda till ett positivt ANA-test som upptäcks under stressiga perioder.

Vad betyder ett positivt resultat på ett ANA-test?

Forskning indikerar att personer med ett positivt ANA-test uppvisar unika egenskaper inom sina immunsystem, inklusive ökad inflammation, ökad antikroppsproduktion och aktivering av specifika immunrelaterade gener.

Medan endast en liten delmängd av de med ett positivt ANA-test får en bekräftad autoimmun sjukdomsdiagnos, ökar sannolikheten för en autoimmun sjukdom med högre ANA-nivåer, särskilt när de åtföljs av specifika symtom och andra laboratoriefynd.

I ett 2016 studie, deltagare som inte hade autoimmuna tillstånd men som testade positivt för ANA visade immunoregelbundenheter som liknade dem hos personer med systemisk lupus erythematosus (SLE). De saknade dock vissa avgörande förhöjda markörer som vanligtvis är kopplade till sjukdomens fortskridande.

Dessa fynd tyder på att ett positivt ANA-test kan antyda skillnader i immunreglering, vilket möjligen kan påverka risken för andra tillstånd, även i frånvaro av en autoimmun sjukdom.

Kan stress orsaka en positiv ANA?

Stress ensam orsakar vanligtvis inte ett positivt ANA-resultat. Stress kan dock förvärra befintliga tillstånd eller utlösa symtom hos individer med autoimmuna sjukdomar, vilket kan leda till ett ANA-positivt resultat under perioder av ökad stress.

Kan emotionell stress orsaka autoimmun sjukdom?

Även om emotionell stress inte direkt orsakar autoimmuna sjukdomar, kan det påverka immunsvar, vilket potentiellt kan bidra till utvecklingen eller förvärringen av autoimmuna tillstånd.

Forskning tyder på att stress påverkar immunförsvaret genom att förändra hormonnivåer som katekolaminer och glukokortikoider. Denna immunstörning, som observeras vid sjukdomar som reumatoid artrit och lupus, kan förstärka symtomen eller fördröja återhämtningen.

En omfattande analys av över 100 000 individer som diagnostiserats med stressrelaterade störningar i Sverige avslöjade en märkbar ökning av risken för att utveckla autoimmuna sjukdomar jämfört med både den allmänna befolkningen och försökspersonernas egna syskon.

Vilka andra faktorer kan utlösa en positiv ANA?

Vissa faktorer kan potentiellt leda till ett falskt positivt resultat på ett ANA-test. Dessa inkluderar:

  • hög ålder, vanligtvis över 65
  • vissa infektionssjukdomar, såsom de som orsakas av Epstein-Barr-virus (EBV), parvovirus, cytomegalovirus (CMV) eller hepatit C
  • användning av specifika mediciner (läkemedel mot anfall, blodtrycksläkemedel och antibiotika)
  • cancer (sällan)

Ett studie fann att ett positivt ANA-test inte bara var kopplat till autoimmuna sjukdomar som lupus utan också till en ökad risk för tillstånd som Raynauds syndrom och andningsproblem hos personer utan autoimmuna sjukdomar.

Studien fann dock också oväntade resultat. Till exempel visade ANA-positiva individer en lägre risk för tillstånd som hepatit C, humörstörningar, tobaks- och missbruksstörningar, kramper och vissa diabetes och hjärtrelaterade problem.

Dessa fynd indikerar att ANA-positivitet kan påverka olika hälsotillstånd utöver autoimmuna sjukdomar, med vissa oväntade skyddande associationer observerade vid vissa störningar.

Vad du ska göra om du har en positiv ANA

Ett positivt ANA-test betyder inte automatiskt en autoimmun sjukdomsdiagnos. Om du får ett positivt resultat kommer din läkare sannolikt att genomföra ytterligare tester, överväga dina symtom och sjukdomshistoria och eventuellt hänvisa dig till en specialist, som en reumatolog.

Ytterligare utvärderingar kan hjälpa till att avgöra om ett autoimmunt tillstånd är närvarande eller om det finns en annan anledning till den positiva ANA. Regelbundna uppföljningar med en sjukvårdspersonal rekommenderas för korrekt övervakning och hantering, även om ingen autoimmun sjukdom initialt upptäcks.

Slutsats

Flera faktorer kan bidra till ANA-positivitet, allt från autoimmuna sjukdomar som lupus eller Hashimoto tyreoidit till virusinfektioner, specifika mediciner, åldersrelaterade förändringar och olika hälsotillstånd.

Även om stress i sig kanske inte direkt utlöser ett positivt ANA-resultat, har den potential att påverka immunfunktionen, vilket kan påverka ANA-nivåerna.

Om du är orolig över att stress påverkar ditt ANA-test kan konsultation med en sjukvårdspersonal hjälpa till att lindra dina bekymmer och ge vägledning om effektiva stresshanteringstekniker.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *