Klonidin och kostnad: Vad du behöver veta

Clonidin är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, ADHD och smärta. Klonidins kostnad kan bero på faktorer som din dosering, om du har sjukförsäkring och vilket apotek du använder.

Clonidin används för att behandla:

  • högt blodtryck hos vuxna

  • ADHD hos vissa barn

  • svår smärta hos personer med cancer, när de används med en opioid

Clonidin kommer som tabletter, tabletter med förlängd frisättning* eller plåster. Det kommer också som en lösning som ges som en injektion av en läkare eller annan vårdpersonal. Läkemedlet är också tillgängligt som varumärkesversionerna Kapvay, Catapres-TTS, Nexilon XR och Duraclon.

För mer information om klonidintabletter, se denna djupgående artikel. Din läkare eller apotekspersonal kan också berätta om de olika formerna av klonidin.

* “Extended release” betyder att läkemedlet långsamt frisätter den aktiva ingrediensen under en lång tidsperiod. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.)

Hur mycket kostar klonidin?

Priset du betalar för klonidin kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd och vilket apotek du använder. Om du får klonidininjektionen kommer din kostnad också att bero på hur mycket du måste betala för ett sjukhus- eller klinikbesök.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för klonidin, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör kommer att täcka klonidin. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera klonidin i samband med din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om klonidin kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om ditt klonidinrecept kräver förhandstillstånd.

Finns klonidin tillgängligt som ett varumärkesläkemedel?

Clonidin är ett generiskt läkemedel. Detta betyder att det är en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generika anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet, men det kostar vanligtvis mindre.

Clonidin kommer i varumärkesversioner som heter Kapvay, Catapres-TTS, Nexilon XR och Duraclon. För att ta reda på hur kostnaderna för dessa läkemedel och versioner av klonidin jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats klonidin och du är intresserad av att använda en varumärkesversion istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Detta beror på att det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar klonidin på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av klonidin om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för klonidin. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för klonidin. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för klonidin?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för klonidin eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för klonidin, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för klonidin.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Beror kostnaden för klonidin på vilken form jag ordineras?
  • Skulle min kostnad för klonidin bero på tillståndet det behandlar?
  • Finns det andra alternativ tillgängliga om jag inte har råd med klonidin?

För att lära dig mer om klonidin, se dessa artiklar:

  • Clonidin, oral tablett
  • Biverkningar av Clonidin oral tablett: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *