Allergi Statistik och fakta

Utbredning

 • Under de 12 månader som föregick USA: s nationella hälsointervju 2010 diagnostiserades 17,9 miljoner vuxna med hösnuva (allergisk rinit), vilket motsvarar cirka 7,8 procent av befolkningen i landet.
 • Barn diagnostiseras nästan lika ofta under en ettårsperiod som vuxna, med cirka 7,1 miljoner diagnoser, eller 9,5 procent av barnen i befolkningen.
 • Det fanns 8,6 miljoner barn, eller 11,5 procent av barnen i befolkningen, som rapporterades ha haft luftvägsallergier under en 12-månadersperiod 2010.
 • Barn upplever också en rapporterad matallergi på cirka 3,4 miljoner, eller 4,6 procent av barnen i befolkningen, under en tolvmånadersperiod 2010.
 • Hudallergi hos barn rapporterades i 9,4 miljoner fall, eller totalt 12,6 procent av barnen i befolkningen, 2010.
 • Mer än hälften (54,6 procent) av de personer som rapporterade en undersökning som genomförts i USA indikerade att de hade positiva reaktioner på en eller flera allergener. Allergisk rinit (hösnuva) drabbar mellan 10 och 30 procent av alla vuxna i USA och så många som 40 procent av barnen.
 • Det finns uppskattningar att över 60 miljoner människor i USA som har symptom på allergisk rinit och detta antal ökar.
 • Cirka 40 personer per år dör i USA på grund av allergiska reaktioner mot bi -stick.

Ålder, kön och andra faktorer

 • Åtta specifika livsmedel är ansvariga för över 90 procent av alla rapporterade matallergier. Dessa inkluderar ägg, mjölk, jordnötter, trädnötter, skaldjur, soja, vete och fisk.
 • Matallergier är mer framträdande hos barn än vuxna med totalt 4,7 procent av barn under 5 år som har rapporterat matallergier och 3,7 procent av barn mellan 5 och 17 år som rapporterar allergier. Matallergier kan ofta minska när barnet åldras.
 • Kvinnor är något mer benägna att ha födoämnesallergier än män med procentandel av rapporterade reaktioner vid 4,1 respektive 3,8.
 • Icke-spansktalande vita barn har den högsta andelen rapporterade matallergier vid 4,1, icke-spansktalande svarta med 4,0 och spansktalande barn med 3,1.
 • I cirka 50 procent av alla hem i USA finns det minst 6 detekterbara allergener i miljön.
 • Vuxna är mer benägna att få livshotande reaktioner på insektsstick än barn med 3 procent av vuxna och endast 0,4 till 0,8 procent av barnen. Sjukvårdspersonal löper högre risk att utveckla latexallergi än den allmänna befolkningen. I den allmänna befolkningen förekommer det mindre än 1 procent, medan sjukvården är 5 till 15 procent.
 • Mjölkallergi är vanligast hos barn med 2,5 procent av barn under 3 år som har en allergisk reaktion mot mjölk.
 • Jordnötsallergier fördubblades i antal som diagnostiserades mellan åren 1997 till 2003.

Medicinska frågor och vårdkostnader

 • År 2007 var det 13,4 miljoner besök på läkarkontor, polikliniker, kliniker och akutmottagningar som hade en primär diagnos av allergisk rinit (hösnuva).
 • Barn under 18 år stod för cirka 9 500 sjukhusutskrivningar under åren 2004 till 2006 i USA
 • Antalet rapporterade matallergier hos barn ökade med 18 procent mellan åren 1997 och 2007.
 • År 2007 hade barn med rapporterad matallergi en högre andel andra allergier och andningssjukdomar än barn utan matallergi. Barn med matallergi hade högre astma 29,4 jämfört med 12,4, högre eksem 27,2 jämfört med 8,1 och andningsallergier på 31,5 jämfört med 8,7 procent för barn utan rapporterad matallergi.
 • Mellan åren 2000 och 2005 ökade kostnaden för behandlingar för allergisk rinit från 6,1 miljarder dollar till 11,2 miljarder dollar med mer än hälften av det totala beloppet som spenderats på receptbelagda läkemedel.
 • Anafylaktiska reaktioner på penicillin orsakar cirka 400 dödsfall per år. Mellan sex till 10 procent av alla biverkningar orsakas också av allergier eller immunologiska faktorer.
 • Patienter med hiv/aids är mer benägna att vara allergiska mot läkemedel, särskilt sulfonamidläkemedel, med en hastighet av 29 till 65 procent av hiv/aids -befolkningen jämfört med två till fyra procent av andra individer.
 • Det finns cirka 5,7 miljoner läkarbesök varje år på grund av kontaktdermatit.
 • Antalet besök på vårdinrättningar för livsmedelsallergier, inklusive akutmottagningar och läkarkontor, var 317 000 för åren 2003 till 2006 enbart i USA.

Över hela världen

 • Allergisk rinit är vanligare i Europa och Australasien. I en nyligen genomförd European Community Respiratory Health Survey rapporterade 35 procent av deltagarna att de hade hälsotillståndet eller symtomen.
 • Enligt Världshälsoorganisationen är det uppskattade antalet människor världen över med astma, som är kopplat till allergier, cirka 235 miljoner.
 • Världshälsoorganisationen listar allergisk rinit och bihåleinflammation som en av de största kroniska andningssjukdomarna i världen.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *