Vad kan du förvänta dig av kemoterapi hemma?

Nuförtiden kan många cancerformer behandlas med kemoterapi hemma genom piller, aktuella produkter eller hemsjukvårdare.

Kemoterapi använder substanser som är cellgifter (toxiska för celler) för att avbryta tillväxten och spridningen av cancer. Det är en typ av behandling som kan involvera många olika mediciner, alla med olika funktioner. De kan eliminera cancerceller, krympa tumörer eller förhindra att cancer sprids.

Tidigare skulle du traditionellt få kemoterapi under ett möte med ditt onkologiska team – de specialiserade cancerspecialisterna som övervakar din återhämtning.

Nu är kemoterapi hemma ett alternativ för många människor. Detta kan vara användbart för personer som kan tycka att traditionella injektioner är besvärande, har utmaningar att ta sig till behandlingsställen eller vill ha mer avskildhet under vården.

Kan cancerpatienter få kemoterapi hemma?

Kemoterapi i hemmet är tillgängligt för många människor som lever med cancer. Många orala former av kemoterapi är lika effektiva som den injicerbara formen.

Kemoterapi hemma är dock inte tillgänglig för alla cancerformer som kräver kemoterapi. Det kanske inte heller är idealiskt för dina specifika behov, även när det är ett alternativ.

Din onkolog kommer att arbeta med dig för att avgöra vilka kemoterapibehandlingar som är mest meningsfulla baserat på din specifika diagnos och dina behov.

Typer av kemoterapier hemma

Kemoterapi kan göras hemma – även om du behöver injektioner med en spruta eller infusioner (detta är mediciner som levereras intravenöst (IV) genom en kateter direkt in i din ven).

Om detta är en del av din behandlingsplan kommer en hemsjukvårdare att planera regelbundna besök där de kommer att övervaka administreringen av kemoterapimedlet.

Beroende på medicinering och hur lätt den är att använda kan det också vara möjligt för en familjemedlem att ta på sig denna roll med rätt utbildning.

Däremot är injektionsbaserad kemoterapi i hemmet undantaget. De flesta människors kemoterapi i hemmet sker genom orala mediciner eller aktuella produkter.

Oral och topikal kemoterapi

Du tar oral kemoterapi precis som andra orala mediciner. Du kan ta det i piller, kapsel eller flytande form enligt ett schema som din onkolog har bestämt.

Du applicerar aktuella produkter (används på huden) direkt på cancerställen. Både orala och topikala kemoterapimedel är potenta och kan vara lika effektiva som injicerbara former.

Hur ofta du använder dem beror på vilken typ av cancer du har, men de flesta görs på en cykel av dagar, veckor eller månader. Kemoterapimedel riktar sig mot celler i vissa skeden av deras livscykel, men de påverkar också friska celler.

Eftersom cancerceller replikerar snabbare än friska celler, hjälper cyklande kemoterapimediciner att rikta cancerns livscykel samtidigt som det förhindrar onödig skada på icke-cancerös vävnad.

Kemoterapi hemma är fortfarande cellgiftsbehandling. Du kan förvänta dig samma potentiella biverkningar som du skulle ha med behandlingar på onkologens kontor.

Vilka är fördelarna med hemkemoterapi?

För många människor är det bekvämare att få cellgiftsbehandling hemma än att behöva resa till ett möte för vård. Det betyder också att du kan bo i en miljö där du känner dig trygg och bekväm och kan behålla din integritet.

Att ta ett piller eller applicera en aktuell produkt kan vara mindre smärtsamt än en injektion. Oral medicinering kan också vara lättare om dina vener är ömtåliga eller om du upplever biverkningar som gör det svårt att lämna huset.

Nackdelar att överväga

Kemoterapi hemma är inte för alla. Det kräver att du är noggrann när det gäller efterlevnad, tar dina mediciner enligt anvisningarna, utan att misslyckas.

Att ta oral kemoterapi hemma kan dessutom innebära färre besök hos onkologen, så snabb kommunikation om biverkningar behövs för att säkerställa att onkologiteamet är medvetet om eventuella komplikationer eller problem.

En annan nackdel är att ditt försäkringsbolag kanske inte täcker kemoterapi hemma. Hemmakemoterapi kan kräva egna kostnader jämfört med kemoterapi som görs på en vårdinrättning, som täcks som en medicinsk kostnad istället för en läkemedelsförmån.

Det är viktigt att kontakta din försäkringsleverantör och sjukvårdsteam för att förstå dina alternativ och förväntade kostnader.

Säkerhetsåtgärder att vidta för hemmet kemoterapi

Många kemoterapimediciner anses vara farliga, vilket innebär att de kan vara skadliga om du hanterar dem felaktigt eller om andra människor i ditt hushåll utsätts för dem.

Om du får kemoterapi kan du hitta spår av medicinen i allt från din svett till din urin.

Allmänna säkerhetsregler att följa för kemoterapi hemma inkluderar:

 • Tvätta all tvätt med urin, avföring, svett, kräks eller andra kroppsvätskor separat från din andra tvätt. Förvara den separat från vanlig tvätt, hantera den med handskar och tvätta dessa plagg i varmt vatten. Tvätt med cellgiftsmedicin på bör också hanteras på detta sätt.
 • Förvara alla kemoterapiläkemedel på en torr, säker plats, borta från platser där andra av misstag kan komma i kontakt. Det rekommenderas inte att förvara dina mediciner i badrummet, eftersom fukten kan påverka dem.
 • Ha ett spillkit redo och lär andra i ditt hem hur man använder det.
 • Använd handskar när du hanterar kemoterapimediciner och utrustning. Detta kan vara under administrering, spillsanering eller kassering.

 • Efter att ha hanterat mediciner, tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Under behandlingen och 48 timmar efter din sista dos, stäng locket på din toalett och spola två gånger efter användning. Tvätta sedan händerna med tvål och vatten.
 • Håll toalettlocket stängt för att förhindra att barn eller husdjur kommer i kontakt med vattnet.
 • Sitt på toaletten för att undvika stänk.
 • Om möjligt, kanske du vill använda ett separat badrum från andra familjemedlemmar.
 • Kassera alla behandlingsmaterial och tomma läkemedelsbehållare i den speciella avfallsbehållaren för farligt material.
 • Släng engångsprodukter som bindor genom att försegla dem i två plastpåsar och lägga dem i det vanliga soporna.

Vad kan vårdgivare förvänta sig?

Vårdgivare och andra i ditt hushåll kan skydda sig genom att:

 • tvätta alla delar av sin kropp som kommer i kontakt med dina kroppsvätskor eller kemoterapimediciner med varmt vatten och tvål
 • bära två par handskar när du hanterar kemoterapitillbehör, tvätt eller städar upp kroppsvätskor
 • tvätta händerna, även när handskar används

Förutom säkerhetsövervakning kan du stödja behandlingsprocessen för kemoterapi genom att:

 • lära sig att förbereda sig för ankomsten av en hemsjukvårdare, om du använder en
 • ställa in påminnelser för medicinering och eventuella rutinmässiga möten
 • hjälper till att övervaka snabba påfyllningar av recept
 • lära sig att känna igen och spåra biverkningar
 • föra en lista över journummer och kontakterna för cancerspecialisten som övervakar vården
 • erbjuder transport för alla möten
 • kommunicera med behandlingsteamet om eventuella biverkningar eller problem

Hämtmat

Kemoterapi hemma är ett bekvämt alternativ om du känner dig överväldigad av ständiga läkarbesök. Det erbjuder ett sätt att få lika effektiv behandling samtidigt som du behåller din integritet och komfort hemma.

Inte alla cancerformer kan behandlas med kemoterapi hemma, och inte alla injicerbara läkemedel har ett oralt eller aktuellt alternativ.

Din behandlingsplan kommer att bero på din diagnos, övergripande hälsa, efterlevnadsnivå och förmåga att ha råd med alla egna kostnader från denna metod för vård.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *