Tamiflu och kostnad: Vad du behöver veta

Tamiflu (oseltamivir) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla eller förhindra influensa (influensa). Tamiflus kostnad kan bero på faktorer som din dosering, om du har sjukförsäkring och vilket apotek du använder.

Tamiflu används av vuxna och barn i åldrarna 2 veckor och äldre för att behandla säsongsinfluensa (influensa). Läkare ordinerar också Tamiflu till vuxna och barn i åldrarna 1 år och äldre för att förhindra säsongsinfluensa.

Tamiflu kommer både som en oral kapsel och som ett pulver som din farmaceut förbereder som en flytande lösning som du sväljer. Båda innehåller den aktiva substansen oseltamivir. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.)

För mer information om Tamiflu, se den här djupgående artikeln.

Hur mycket kostar Tamiflu?

Priset du betalar för Tamiflu kan variera. Det kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Tamiflu, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör täcker Tamiflu. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Tamiflu angående din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om Tamiflu kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Tamiflu kräver förhandstillstånd.

Finns Tamiflu tillgängligt som ett generiskt läkemedel?

Tamiflu är tillgängligt som det generiska läkemedlet oseltamivir. Ett generiskt läkemedel innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet men brukar kosta mindre.

För att ta reda på hur kostnaderna för Tamiflu och oseltamivir jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats Tamiflu och du är intresserad av att ta oseltamivir istället, tala med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Detta beror på att det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

De flesta kommer att ta Tamiflu i 5–10 dagar, men vissa kan behöva ta det under lång tid. Om du behöver ta Tamiflu under lång tid kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Tamiflu om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för Tamiflu. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för Tamiflu. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp med att betala för Tamiflu?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för Tamiflu eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

  • Genentech finansiella stödtjänster
  • NedyMeds
  • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vanliga frågor om kostnader och Tamiflu

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Tamiflu och kostnader.

Täcker Medicare kostnaderna för Tamiflu?

Beroende på din Medicare-försäkringsplan kan Tamiflu vara täckt. Tala med din apotekspersonal eller försäkringsgivare för att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Tamiflu.

Hur är kostnaden för Tamiflu jämfört med kostnaden för Relenza?

Relenza kan kosta mer än Tamiflu eftersom det finns i en annan form. Olika läkemedelsformer är förknippade med olika kostnader. Tamiflu kommer som en oral kapsel eller som ett pulver som din apotekare förbereder som en flytande suspension som du sväljer. Relenza kommer som ett pulver som du andas in genom munnen.

Tamiflu finns också i en billigare generisk version (oseltamivir), och Relenza är inte tillgänglig som generisk.

För att ta reda på hur mycket du skulle betala för Relenza kontra Tamiflu, prata med din apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaderna för Tamiflu, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsleverantör för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Tamiflu.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

  • Finns det andra billigare influensamediciner som jag kan ta istället för Tamiflu?
  • Hur kan jag sänka min kostnad för Tamiflu utan att ta den generiska versionen?
  • Hur är kostnaden för influensavaccinet jämfört med kostnaden för Tamiflu för att hjälpa till att förebygga influensa?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *