Tag: råd till patienten

Busulfan tabletter

Vad är detta för medicin? BUSULFAN (byoo SUL fan) är ett kemoterapiläkemedel. Det används för att behandla kronisk myelogen leukemi. Detta läkemedel kan användas för andra ändamål; fråga din vårdgivare ...

Hjärtsviktskirurgi

Hjärtsviktskirurgi

Kirurgiska behandlingar för hjärtsvikt inkluderar kranskärlsbypasskirurgi och ventilkirurgi. Koronarartär Bypass Graft (CABG) operation Om dina kranskärl (artärer som förser hjärtat med blod) blir blockerade eller kantade med plack vilket orsakar ...

Septalmyektomi

Septalmyektomi

Översikt Hypertrofisk kardiomyopati: vad är det och hur behandlas det? Septummyektomi är ett kirurgiskt ingrepp som utförs för att minska muskelförtjockningen som uppstår hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Septummyektomi ...

Blodsocker

Blodsockertest Fasteblodsocker (FBS eller fasteglukos) Ett test som mäter blodsockernivån. Förhöjda nivåer är förknippade med diabetes och insulinresistens, där kroppen inte riktigt kan hantera socker (t.ex. fetma). Målvärden: Mindre än ...

Letrozol tabletter

Vad är detta för medicin? LETROZOLE (LET roe zole) blockerar produktionen av östrogen. Det används för att behandla bröstcancer. Detta läkemedel kan användas för andra ändamål; fråga din vårdgivare eller ...

Alfa-1 antitrypsinbrist

Den sällsynta sjukdomen som kallas alfa-1-antitrypsinbrist (Alfa-1) kan leda till potentiellt livshotande lung- och leversjukdomar, inklusive emfysem och cirros. Det påverkar män och kvinnor lika mycket. Behandlingen beror på vilken ...

Page 1 of 2 1 2