Tag: läkares råd

Stamning

Stamning, även kallat stamning, uppstår när talflödet avbryts. Stamning förekommer oftast hos små barn, även om vem som helst kan drabbas. Behandling och tips om hur man hanterar barn som ...

Myokardbiopsi

Översikt En myokardbiopsi, även kallad hjärtbiopsi, är en invasiv procedur som innebär att man använder en bioptom (en liten kateter med en gripanordning på änden) för att få en liten ...

Inlärningssvårigheter

Det uppskattas att barn med inlärningssvårigheter utgör 15 procent av befolkningen i skolåldern. Cirka 20 procent av barn med inlärningssvårigheter har uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. Översikt Vad är inlärningssvårigheter? Federal lag ...

Page 1 of 3 1 2 3