Kan KBT hjälpa till att behandla IBS?

Forskare har identifierat en koppling mellan matsmältningssystemet och hjärnan, så kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara ett användbart alternativ för att behandla symptomen på irritabel tarm (IBS).

Irritable bowel syndrome (IBS) hänvisar till en grupp gastrointestinala (GI) symtom som regelbundet uppträder tillsammans. Det klassificeras som en funktionell GI-störning, vilket innebär att den bakomliggande orsaken har att göra med hur din hjärna och tarm kommunicerar med varandra.

IBS-symtom inkluderar vanligtvis kramper, buksmärtor, uppblåsthet och tarmförändringar. Medan IBS gör inte permanent skada ditt GI-system, det kan blossa upp och orsaka intensivt obehag under det dagliga livet.

Eftersom IBS är en funktionell GI-störning, finns det en tydlig koppling mellan ditt känslomässiga tillstånd och dina IBS-symtom – och det är där KBT kan ha en plats i behandlingen.

Kan KBT hjälpa till att hantera IBS-symtom?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa dig att hantera de psykologiska faktorer som kan förvärra IBS-symtom.

Enligt forskningsöversikter från 2017 och 2021det är ett effektivt behandlingsalternativ för IBS även när det administreras genom olika format, såsom ansikte mot ansikte kontra online.

KBT verkar dock inte användas så ofta som det skulle kunna vara. Detta kan bero på att det kräver vägledning av en professionell utbildad i KBT (en psykoterapimetod), såväl som en utbildad i GI-störningar (en del av fysisk hälsa).

Hur fungerar KBT för IBS?

KBT för IBS fungerar genom att ta itu med de känslomässiga faktorer som kan bidra till IBS-symtom.

IBS och andra funktionella GI-störningar orsakas av dysfunktion i tarm-hjärnaxeln. Detta är den direkta kommunikationsvägen mellan ditt centrala nervsystem (hjärnan och ryggmärgen) och nervsystemet i din tarm (det enteriska nervsystemet).

En typiskt fungerande tarm-hjärna-axel handlar ständigt med kemiska budbärare. Hjärnan och tarmen delar signalsubstanser som ansvarar för allt från matsmältning till känslor. Många av signalsubstanserna som påverkar ditt humör, som serotonin, produceras främst av tarmen, tyder 2018 forskning.

Det är därför negativa känslor kan orsaka GI-obehag, och varför GI-obehag kan resultera i negativa känslor.

KBT fungerar för IBS eftersom det kan hjälpa till att hantera stressreaktionen i tarmen när dina negativa känslor är höga. Den använder tankeomstrukturering för att hjälpa dig undvika katastroftänkande och idisslande.

KBT använder beteendemetoder för att lära dig adaptiva copingstrategier för negativa tankar och känslor. Istället för att fixera vid tankar om ångest, till exempel, ger KBT valmöjligheter för avslappning som mindfulness eller jordning.

Allt detta görs med målet att slappna av matsmältningssystemet, ta det ur överlevnadsläget orsakat av negativa känslor, och låta det återgå till ett lugnt tillstånd.

Vad är sambandet mellan stress och IBS?

Stress är allt som utmanar din kropp fysiskt eller psykiskt. När din kropp uppfattar en utmaning aktiverar den ditt sympatiska nervsystem. Detta är den del av ditt centrala nervsystem som är ansvarig för fight-or-flight-svaret.

Flyg-eller-kamp är ett överlevnadstillstånd. Din kropp genomgår ett antal fysiologiska förändringar i väntan på ett hot, och ditt matsmältningssystem är inget undantag.

Stress förvärrar matsmältningssystemet. Matsmältning kan sakta ner när din kropp försöker spara energi. Om du lever med IBS kan ditt matsmältningssystem vara överkänsligt för dessa förändringar, och stress kan få IBS att blossa upp.

Vilka är de potentiella fördelarna med KBT för IBS?

KBT anses inte vara ett botemedel mot IBS. Det är ett behandlingsalternativ som hjälper dig att hantera symtom som kan förvärras av förhöjda känslomässiga tillstånd.

KBT för IBS fungerar genom att främja känslomässig reglering före och under IBS-utbrott.

KBT kan hjälpa till att minska frekvensen av IBS-symtom genom att hjälpa dig att framgångsrikt hantera verkliga och upplevda hot innan de utlöser GI-besvär. Om du är naturligt nervös inför en stor presentation, till exempel, kan KBT hjälpa dig att lära dig hur du förblir lugnare.

IBS-symtom kan inte alltid förebyggas. Under dessa tider kan KBT hjälpa dig att hantera smärtan av IBS genom att lära dig avslappningsstrategier i ögonblicket för tarm-hjärnaxeln, som djupandning eller progressiv muskelavslappning.

Negativa känslor kan utlösa IBS, men IBS kan också vara en källa till negativa känslor. KBT kan också hjälpa till med detta.

KBT ger en strukturerad miljö där rädslor för livet med IBS, som att vara ute i offentligheten för länge borta från en toalett, kan minskas genom terapeutstyrd exponering.

Vem är en bra kandidat för KBT för IBS?

KBT och andra psykologiska interventioner rekommenderas för närvarande av American Gastroenterological Association för måttlig till svår IBS som inte svarar på traditionella behandlingar eller är komplicerad av andra psykologiska faktorer.

Enligt a 2017 års recensionKBT för IBS verkar ha den högsta framgångsfrekvensen för personer som lever med samtidiga psykologiska symtom eller de som upplever en mycket låg livskvalitet.

Hur hittar man en KBT-terapeut för IBS?

Att hitta en KBT-terapeut för IBS kan vara en utmaning. IBS är ett fysiskt tillstånd som vanligtvis hanteras av en gastroenterolog eller din primärläkare. KBT är en specialiserad psykoterapiram som vanligtvis övervakas av en psykiatrisk specialist.

Det är inte vanligt att hitta en person som är kunnig inom båda medicinska områdena.

Det betyder inte att det är omöjligt att hitta en KBT-terapeut för IBS. Ett bra ställe att börja är din GI-läkare. De kan ha en lista med kollegor som de kan rekommendera, eller så kan de vara villiga att arbeta nära en psykiatrisk specialist som du väljer.

Slutsats

IBS är ett tillstånd som orsakas av felkommunikation i tarm-hjärnaxeln. På grund av hur nära det centrala nervsystemet och det enteriska nervsystemet fungerar, kan stress och negativa känslor göra IBS-symtom värre – och vice versa.

KBT för IBS är ett möjligt behandlingsalternativ. Det kan hjälpa dig att minska frekvensen av symtom, hantera obehag och minska IBS-relaterade bekymmer som kan avbryta det dagliga livet.

KBT för IBS kan vara mest fördelaktigt för måttlig till svår IBS som inte svarar bra på traditionella behandlingar eller IBS som åtföljs av andra psykologiska symtom, som depression eller ångest.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *