Kan brunt brus hjälpa människor med ADHD?

Begränsad forskning stöder brunt brus som hjälper koncentrationen, men vissa studier tyder på att vitt eller rosa brus kan vara fördelaktigt.

Brunt brus är ett lågfrekvent bakgrundsljud som har blivit populärt nyligen, särskilt bland personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Vissa tror att det kan hjälpa dem att fokusera och känna sig lugnare.

Att använda brunt brus för att hantera ADHD-symtom är fortfarande relativt nytt, och begränsade vetenskapliga bevis stöder det. De flesta av påståendena är anekdotiska.

Vissa studier har dock visat att det kan gynna personer med koncentrationssvårigheter att lyssna på vitt eller rosa brus.

Här är vad forskning säger om brunt brus för ADHD, dess bevisade fördelar, skillnaden mellan brunt och vitt brus och vanliga frågor.

Exempel på brunt brus

Brunt brus kategoriseras av djupa lågfrekventa ljud utan högfrekventa ljud som du kan använda för att maskera andra distraherande ljud.

Exempel på brunt brus inkluderar:

  • ljudet av vågor som slår mot stranden
  • åska
  • vinden som blåser genom träden
  • en rinnande dusch

Vad visar forskning om brunt brus för ADHD?

ADHD är typiskt associerad med låga nivåer av signalsubstansen dopamin och upphetsning i hjärnan. Det betyder att om du har ADHD kan det vara mer utmanande att fokusera på en uppgift. Mediciner och stimulantia kan hjälpa dig att fokusera mer, och vissa människor tror att brunt brus kan vara ett positivt stimulerande.

Forskningen är extremt begränsad. Vissa studier indikerar dock potentiella fördelar.

Förbättrat fokus

En studie från 2021 fann att betavågor, de runt 12,5–30 hertz (Hz), förbättrar fokus bland personer med ADHD. Studien nämnde dock inte specifikt brunt brus och tog inte hänsyn till frekvenser under 8 Hz.

Förbättrad kognitiv prestation

En äldre studie från 2007 påpekar att vitt och rosa brus kan gynna kognitiv funktion hos personer med ADHD och uppmärksamhetssvårigheter. Speciellt rapporterade författarna att de med ADHD behöver mer buller för att uppnå optimal kognitiv prestation än de som inte har ADHD. Studien undersökte dock inte skillnaderna mellan vitt och brunt brus.

Med tanke på att vitt brus har en balans mellan alla frekvenser, medan brunt brus mer är ett basljud utan diskant eller högfrekventa toner, är det möjligt att brunt brus kan vara lika användbart så länge det finns tillräckligt med brus. Detta är dock inte bevisat.

En studie från 2021 konstaterar att beta-intervallfrekvenser positivt kan påverka hjärnstimulering och kognitiv funktion hos personer med ADHD. Frekvenser i betaområdet är i allmänhet 12,5–30 Hz, som ligger nära botten av lågfrekvensområdet. Eftersom brunt brus är fyllt med lågfrekventa ljud, kan detta betyda att det också är användbart för att förbättra kognitiva funktioner.

Är brunt eller vitt brus bättre för ADHD?

Till skillnad från brunt brus har vitt brus en balans över frekvenserna. Exempel inkluderar radiostatisk elektricitet, ljudet från en dammsugare och konstant regn.

Intressant nog fann en äldre, liten studie från 2016 att barn presterade bättre i kognitiva uppgifter när de lyssnade på vitt brus än när de tog en stimulerande medicin.

I en recension från 2019 noterade forskare att vitt brus kan vara terapeutiskt för barn med ADHD. De nämnde förbättringar som taligenkänning och skriv- och läshastigheter.

En nyare studie från 2022 visade liknande resultat. Forskarna tittade på 104 förskolebarn, hälften av dem med ADHD, och testade deras uppmärksamhet och beteende medan de lyssnade på vitt brus. Resultaten visade att vitt brus kan förbättra uppmärksamhetsprestanda, som att minska misstag och fokusera på mål. Det visade också minskat hyperaktivt beteende.

Kan brunt brus ha några biverkningar?

A 2018 års studie rapporterar ett potentiellt samband mellan personer med ADHD, depression och ångest. Brunt brus kan stimulera hjärnan till ett tillstånd av upphetsning, vilket kan leda till känslor av ångest eller agitation.

Dessutom kan hörselskada om du lyssnar på ljud med hög volym under lång tid.

Hur man försöker lyssna på brunt eller vitt brus för ADHD

Här är några tips om hur du kommer igång:

  1. Ladda ner en app på din mobiltelefon eller dator som spelar brunt brus eller vitt brus.
  2. Börja med att lyssna i 10 minuter åt gången och justera volymen därefter så att den är bekväm att lyssna på utan att vara för hög eller mjuk.
  3. Experimentera med olika typer av ljud för att se vilket som fungerar bäst för dig.
  4. Försök att föra en journal över hur du känner dig när du lyssnar på varje ljud.
  5. Överväg att ge dig själv poäng för varje uppgift, stor som liten, som du lyckas utföra varje dag. Detta kan hjälpa dig att mäta dig själv mot den typ av ljud du lyssnade på och avgöra vilket brus som potentiellt gör störst skillnad i produktivitet.

Vanliga frågor om brunt och vitt brus för ADHD

Här är några av de vanligaste frågorna om brunt och vitt brus för ADHD.

Vad är binauralt brunt brus för ADHD?

Detta är ett lågfrekvent ljud med anekdotiska rapporter om att det kan hjälpa personer med ADHD att överrösta sina tankar att fokusera bättre på sina dagliga uppgifter och mål.

Finns det ett bästa ljud för ADHD-koncentration?

Forskningen kring brunt brus är nästan obefintlig. Forskning visar dock att vitt och rosa brus kan vara till hjälp.

Hämtmat

Många hävdar att brunt brus kan hjälpa personer med ADHD att fokusera och prestera bättre. Forskningen är dock minimal, och inga signifikanta studier jämför brunt brus med andra typer av ljud, som vitt och rosa, för ADHD.

På uppsidan verkar det inte finnas några allvarliga risker så länge du inte lyssnar på hög volym.

Ändå, om du har ADHD är det bästa sättet för dig att hantera tillståndet så att du kan fokusera mer och bli mer produktiv att prata med en läkare som förstår vad som är bäst för dig. De kan hjälpa till genom att utföra tester, förse dig med mediciner som kan hjälpa och rekommendera kliniska prövningar som du kan vara berättigad att gå med i.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *