Doseringsinformation för Cabenuva

Cabenuva (cabotegravir/rilpivirin) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla HIV hos vuxna och vissa barn. Läkemedlet ges som två injektioner i en muskel, vanligtvis en gång i månaden eller en gång varannan månad.

Vad är Cabenuvas dos?

Detta avsnitt beskriver de vanliga doserna av Cabenuva. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är Cabenuvas form?

Cabenuva kommer som en flytande suspension (en typ av flytande blandning) som injiceras i din sätesmuskel (rumpa) av din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Cabenuva innehåller två aktiva ingredienser,* cabotegravir och rilpivirin, som ges som två separata injektioner.

Cabenuva kommer som en förlängd upphängning. “Extended release” betyder att de aktiva ingredienserna långsamt släpps ut i din kropp under en lång tidsperiod. Detta gör att du kan få Cabenuva-injektioner mindre ofta än orala tabletter av kabotegravir och rilpivirin.

* En aktiv ingrediens är det som gör att ett läkemedel fungerar.

Vilka styrkor kommer Cabenuva in?

Cabenuva finns i följande styrkor:

  • 400 milligram (mg) kabotegravir per 600 mg rilpivirin
  • 600 mg cabotegravir per 900 mg rilpivirin

Vilka är de vanliga doserna av Cabenuva?

Din läkare kommer att börja med den rekommenderade dosen av Cabenuva. De kommer att diskutera din dos och doseringsschema med dig innan du påbörjar behandlingen.

Dosering för HIV

Den typiska Cabenuva-dosen som används för att behandla HIV hos vuxna beror på ditt doseringsschema och andra faktorer.

Innan du påbörjar behandling med Cabenuva kan din läkare först ordinera cabotegravir (Vocabria) och rilpivirin (Edurant) orala tabletter åt dig. Du kommer att ta dessa tabletter en gång om dagen med mat i minst 28 dagar.

Cabotegravir och rilpivirin är de aktiva ingredienserna i Cabenuva. Så om du tar tablettformen först hjälper din läkare att se hur din kropp reagerar på dessa mediciner innan du börjar få Cabenuva-injektioner.

När du är redo att påbörja behandlingen med Cabenuva får du antingen Cabenuva-injektioner en gång i månaden eller en gång varannan månad. Du och din läkare kommer att diskutera vilket doseringsschema som är bäst för dig.

Om du får en dos per månad: Du börjar behandlingen med att få en engångsdos innehållande 600 mg cabotegravir och 900 mg rilpivirin. Därefter kommer du att få injektioner som innehåller 400 mg cabotegravir och 600 mg rilpivirin från och med månad 2 av behandlingen och varje månad efter det.

Om du får en dos varannan månad: Du börjar behandlingen med att få två doser innehållande 600 mg cabotegravir och 900 mg rilpivirin. Dessa doser kommer att ges med 1 månads mellanrum. Sedan kommer du att få injektioner som innehåller samma dos från och med månad 4 av behandlingen och varannan månad efter det.

Om din läkare fastställer att ditt doseringsschema ska ändras (från en dos per månad till en dos varannan månad eller vice versa), kommer de att diskutera denna förändring med dig.

Vad är dosen av Cabenuva för barn?

Cabenuva används för att behandla HIV hos barn i åldrarna 12 år och äldre som väger minst 35 kg (cirka 77 pund).

Doseringen som används till barn är densamma som doseringen för vuxna. För att lära dig mer, se “Vilka är de vanliga doserna av Cabenuva?” ovan.

Om du har frågor om Cabenuvas dosering för barn, tala med ditt barns läkare.

Används Cabenuva under lång tid?

Ja, Cabenuva används vanligtvis som en långtidsbehandling. Om du och din läkare fastställer att det är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du att få Cabenuva-injektioner under lång tid.

Hur ges Cabenuva?

Du kommer att få Cabenuva som två injektioner i din sätesmuskel på din läkares mottagning eller en klinik. Varje injektion ges i ett annat område av din sätesmuskel.

Om du har frågor om att få Cabenuva-injektioner, tala med din läkare.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar ett möte för att få en dos av Cabenuva-injektion, ring din läkare så snart som möjligt för att boka om. Låt dem också veta om du inte kommer att kunna boka ett framtida möte. Vanligtvis kan du få en Cabenuva-injektion inom 7 dagar före eller efter att du ska få den dosen.

Det är viktigt att följa ditt Cabenuvas doseringsschema för att hålla hiv-nivåerna låga eller omöjliga att upptäcka. Saknade doser kan göra det svårare att behandla hiv. Om du har svårt att hålla tiderna för dina Cabenuva-injektioner, kan din läkare rekommendera ändringar i din behandlingsplan.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg dina möten för att ta emot Cabenuva, prova att ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver de vanliga doserna som tillhandahålls av tillverkaren. Om din läkare rekommenderar Cabenuva åt dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

  • Är risken för biverkningar från Cabenuva lägre om jag får en dos varannan månad istället för en dos per månad?
  • Är injektionsformen av Cabenuva lika effektiv som de orala tablettformerna av cabotegravir och rilpivirin?
  • Hur jämförs Cabenuvas dos med Apretudes?

För att lära dig mer om Cabenuva, se dessa artiklar:

  • Allt om Cabenuva
  • Cabenuva och kostnad: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *