Biverkningar av Orladeyo: Vad du behöver veta

Orladeyo (berotralstat) är ett receptbelagt läkemedel som används för att förhindra svullnadsattacker orsakade av ärftligt angioödem (HAE). Orladeyo kan orsaka biverkningar som sträcker sig från milda till allvarliga. Exempel inkluderar buksmärtor, kräkningar och diarré.

Orladeyo används till vuxna och till barn i åldrarna 12 år och äldre för att förhindra svullnadsattacker orsakade av HAE.

Den aktiva ingrediensen i Orladeyo är berotralstat. (En aktiv ingrediens är det som gör att ett läkemedel fungerar.) Läkemedlet kommer som en oral kapsel.

Fortsätt läsa för att lära dig om de vanliga, milda och allvarliga biverkningarna som Orladeyo kan orsaka. För en allmän översikt av läkemedlet, inklusive detaljer om dess användningar, se den här artikeln.

Notera: Orladeyo ska inte användas för att behandla en svullnadsattack som pågår just nu. Istället tas Orladeyo regelbundet för att förhindra att attacker inträffar.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Orladeyo?

Vissa personer kan uppleva milda till allvarliga biverkningar under sin Orladeyo-behandling. Exempel på Orladeyos vanliga rapporterade biverkningar inkluderar:

 • kräkningar
 • diarre
 • buksmärtor
 • ryggont
 • halsbränna

Vilka är de milda biverkningarna av Orladeyo?

Milda biverkningar har rapporterats med Orladeyo. Dessa inkluderar:

 • kräkningar
 • diarre
 • buksmärtor
 • ryggont
 • huvudvärk
 • trötthet (låg energi)

 • flatulens (gas)
 • hudutslag
 • halsbränna
 • ökade leverenzymer*

 • mild allergisk reaktion*†

Milda biverkningar kan börja kort efter påbörjad Orladeyo-behandling och kan försvinna med tiden. Men om du har pågående eller besvärande symtom, tala med din läkare eller apotekspersonal. Och du ska inte sluta ta Orladeyo om inte din läkare rekommenderar det.

Orladeyo kan orsaka milda biverkningar andra än de som anges ovan. Se läkemedlets förskrivningsinformation för detaljer.

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.
† En allergisk reaktion är möjlig efter att ha tagit Orladeyo, men denna biverkning rapporterades inte i studier.

Vilka är de allvarliga biverkningarna av Orladeyo?

Sällsynta men allvarliga biverkningar kan uppstå med Orladeyo. Dessa inkluderar:

 • hjärtrytmproblem*
 • allvarlig allergisk reaktion*†

Om du får allvarliga biverkningar när du tar Orladeyo, kontakta din läkare omedelbart. Om biverkningarna verkar livshotande eller om du tror att du har en medicinsk nödsituation, ring omedelbart 911 eller ditt lokala nödnummer.

* För att lära dig mer om denna biverkning, se avsnittet “Biverkningar förklarade” nedan.
† En allergisk reaktion är möjlig efter att ha tagit Orladeyo, men denna biverkning rapporterades inte i studier.

Notera: Efter att Food and Drug Administration (FDA) godkänt ett läkemedel, spårar det biverkningar av medicinen. Om du vill meddela FDA om en biverkning du har haft med Orladeyo, besök MedWatch.

Vanliga frågor om Orladeyos biverkningar

Få svar på några vanliga frågor om Orladeyos biverkningar.

Är biverkningarna av Orladeyo liknande de som ses med Takhzyro?

Orladeyo och Takhzyro används båda för att förhindra svullnadsattacker från ärftligt angioödem (HAE). Dessa läkemedel kan orsaka några liknande milda biverkningar, inklusive huvudvärk, hudutslag och diarré.

Orladeyo är en oral kapsel, medan Takhzyro ges som en injektion under huden. Takhzyro kan orsaka reaktioner på injektionsstället, såsom smärta eller missfärgning av huden, som inte är biverkningar av Orladeyo.

För att lära dig mer om Takhzyros biverkningar, se den här artikeln.

Hur kan jag hantera matsmältningsproblem från Orladeyo?

I studier var buksmärtor, kräkningar och diarré vanliga biverkningar. För vissa personer kan dessa biverkningar börja kort efter påbörjad behandling och kan fortsätta under behandlingen. Men hos andra människor kan dessa biverkningar minska eller försvinna med tiden.

Att ta Orladeyo med intetsägande mat kan hjälpa till att lindra illamående, kräkningar och diarré. För halsbränna kan du ta receptfria (OTC) syrareducerande medel som famotidin (Pepcid AC) eller tuggbar kalciumkarbonat. Vissa OTC-läkemedel kan dock interagera med Orladeyo, så kontrollera med din apotekspersonal innan du tar några OTC-läkemedel med Orladeyo.

Om dina symtom inte förbättras kan du fråga din läkare om att sänka din dos av Orladeyo.

Biverkningar förklarade

Läs mer om några av de biverkningar som Orladeyo kan orsaka.

Ökade leverenzymer

I studier av Orladeyo var ökade leverenzymer en sällsynt biverkning hos personer som tog läkemedlet.

Att ha en hög nivå av leverenzymer kan vara ett tecken på leverskada. Det kanske inte orsakar märkbara symtom, så din läkare kan beställa regelbundna blodprover för att kontrollera förhöjda leverenzymer under din Orladeyo-behandling. Men symtom på leverskada du bör se efter inkluderar:

 • gulsot (gulning av din hud eller det vita i ögonen)

 • mörk urin
 • ovanlig färgad avföring (mycket ljus eller mörk)
 • kliande hud
 • buksmärtor
 • minskad aptit
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet (låg energi)

Om du redan har leverproblem eller om du tar andra mediciner som också bryts ner av levern kan du ha en högre risk för ökade leverenzymer med Orladeyo.

Vad kan hjälpa

Om du har förhöjda leverenzymer medan du tar Orladeyo, kan din läkare minska din dagliga dos från 150–110 milligram (mg).

Hjärtrytmproblem

Att ta mer än en Orladeyo-kapsel på 24 timmar kan orsaka hjärtrytmproblem som kallas långt QT-syndrom.

Studier av Orladeyo visade att i sällsynta fall kan intag av mer än den rekommenderade maximala dosen på 150 mg dagligen orsaka denna livshotande biverkning.

Långt QT-syndrom kan orsaka symtom som:

 • hjärtklappning (känslan av att ditt hjärta hoppar över ett slag eller lägger till ett extra slag)

 • känner sig yr i huvudet
 • andnöd
 • svimning
 • bröstsmärta
 • hjärtattack

Vad kan hjälpa

Det är viktigt att du tar Orladeyo exakt som din läkare har ordinerat så att du inte tar mer än den rekommenderade dagliga dosen. Du kanske vill använda en kalender för att bocka av doser eller en pillerlåda för att spåra dina doser.

Ring din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du tar en extra dos.

Om du utvecklar några symtom på långt QT-syndrom, ring 911 eller ditt lokala nödnummer direkt. Dessa symtom kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk vård.

Allergisk reaktion

Liksom de flesta läkemedel kan Orladeyo orsaka en allergisk reaktion hos vissa människor. Denna biverkning rapporterades dock inte i studier.

Symtomen kan vara milda till allvarliga och kan inkludera:

 • hudutslag
 • kliande
 • rodnad (tillfällig värme, rodnad eller fördjupad hudfärg)

 • svullnad under huden, vanligtvis i dina ögonlock, läppar, händer eller fötter

 • svullnad av mun, tunga eller svalg, vilket kan göra det svårt att andas

Vad kan hjälpa

Om du har lindriga symtom på en allergisk reaktion, såsom milda utslag, kontakta din läkare omedelbart. De kan föreslå en behandling för att hantera dina symtom. Exempel inkluderar:

 • ett antihistamin du sväljer, såsom Benadryl (difenhydramin)
 • en produkt du applicerar på din hud, till exempel hydrokortisonkräm

Om din läkare bekräftar att du har haft en mild allergisk reaktion mot Orladeyo, kommer de att avgöra om du ska fortsätta att ta den eller byta till en annan behandling.

Om du har symtom på en allvarlig allergisk reaktion, såsom svullnad eller andningssvårigheter, ring 911 eller ditt lokala nödnummer direkt. Dessa symtom kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk vård.

Hålla koll på biverkningar

Under din Orladeyo-behandling, överväg att ta anteckningar om eventuella biverkningar du har. Du kan sedan dela denna information med din läkare. Detta är särskilt användbart när du först börjar ta ett nytt läkemedel eller använder en kombination av behandlingar.

Dina biverkningsanteckningar kan innehålla saker som:

 • vilken dos av läkemedlet du tog när du fick biverkningen
 • hur snart du fick biverkningen efter att du påbörjat den dosen
 • vad dina symtom var
 • hur dina symtom påverkade dina dagliga aktiviteter
 • vilka andra mediciner du tog
 • all annan information du anser är viktig

Att föra anteckningar och dela dem med din läkare hjälper dem att lära sig mer om hur Orladeyo påverkar dig. De kan sedan använda denna information för att justera din behandlingsplan om det behövs.

Varningar för Orladeyo

Nedan finns viktig information som du bör tänka på innan du tar Orladeyo.

Varningar

Orladeyo kan ibland orsaka skadliga effekter hos personer som har vissa tillstånd. Detta är känt som en interaktion mellan läkemedel och tillstånd. Andra faktorer kan också påverka om Orladeyo är ett bra behandlingsalternativ för dig.

Tala med din läkare om din hälsohistoria innan du tar Orladeyo. Var noga med att berätta för dem om någon av följande faktorer gäller dig:

 • Du har allvarliga njurproblem eller genomgår dialys.
 • Du har leverproblem.
 • Du har tidigare haft en allergisk reaktion mot Orladeyo.
 • Du är gravid.
 • Du ammar.

Det är också viktigt att prata med din läkare eller apotekspersonal om andra receptbelagda läkemedel, vitaminer, örter eller receptfria läkemedel du tar. Orladeyo kan interagera med vissa läkemedel och orsaka nya eller förvärrade biverkningar.

Alkohol och Orladeyo

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Orladeyo. Men alkohol och Orladeyo kan båda orsaka halsbränna, kräkningar och huvudvärk. Så att kombinera de två kan öka risken för att uppleva dessa biverkningar.

Om du har frågor om att konsumera alkohol medan du tar Orladeyo, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning med Orladeyo

Det är inte känt om det är säkert att ta Orladeyo under graviditet eller under amning.

Om du är gravid eller ammar, eller planerar att bli gravid eller amma, tala med din läkare innan du tar Orladeyo.

Vad du ska fråga din läkare

Liksom de flesta droger kan Orladeyo orsaka vissa biverkningar som sträcker sig från milda till allvarliga. De flesta är dock tillfälliga och försvinner efter några dagar till veckor. Om du har frågor om biverkningar som detta läkemedel kan orsaka, tala med din läkare.

Exempel på frågor som hjälper dig att komma igång är:

 • Vilka är biverkningarna jag bör se efter när jag tar Orladeyo?
 • Kan jag behandla biverkningar av Orladeyo med receptfria läkemedel?
 • Vilka problem kan jag uppleva från Orladeyo om jag genomgår dialys?

För att lära dig mer om Orladeyo, se dessa artiklar:

 • Allt om Orladeyo
 • Orladeyo och kostnad: Vad du behöver veta

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som en ersättning för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *