Tag: vårdkunskap

Kan kryoterapi behandla psoriasis?

Kryoterapi kan hjälpa till att hantera psoriasissymptom, men dess effektivitet varierar och har begränsat forskningsstöd. Psoriasis, ett kroniskt autoimmunt tillstånd, visar sig som snabb hudcellsöverväxt, vilket leder till distinkta röda, ...

Vad är nikotinpåsar?

Nikotinpåsar är rökfria och spottfria produkter som innehåller nikotin, smakämnen och andra ingredienser. Dessa påsar är designade för att placeras i munnen, som liknar tuggtobak eller snus, men de innehåller ...

Vad är Lupus Myokardit?

Lupus myokardit är ett sällsynt tillstånd där immunsystemet skadar hjärtvävnaden, vilket kan orsaka hjärtsvikt. Lupus är ett sällsynt tillstånd som kan orsaka inflammation i hela kroppen. I vissa fall kan ...

Page 1 of 21 1 2 21