Kan CPAP-maskin för sömnapné göra förmaksflimmer värre?

Många personer med sömnapné använder CPAP-maskiner, som inte är skadliga för personer med förmaksflimmer och inte ökar risken för att utveckla detta hjärtproblem.

Kvinna som sover bär CPAP-maskin
grandriver/Getty Images

En enhet som kallas en CPAP-maskin (Continuous Positive Airway Press) är en av de vanligaste behandlingarna för sömnapné.

Sömnapné är ett vanligt men allvarligt medicinskt tillstånd där människor slutar andas under korta perioder under natten. Detta tillstånd kan skada din kropp, men CPAP kan hjälpa dig att få syre över natten för att förhindra komplikationer, inklusive hjärtrelaterade problem som förmaksflimmer (AFib).

Den här artikeln kommer att ge mer detaljer om hur CPAP-maskiner kan hjälpa till med sömnapné och minska risken för AFib och vad du kanske vill rådfråga ditt vårdteam om när du hanterar dessa hälsoproblem.

Kommer en CPAP-maskin att utlösa Afib?

CPAP-maskiner har inte visat sig trigga AFib. I denna 2018 års studiefann forskare att användning av CPAP-maskiner faktiskt kan minska risken för AFib.

Det betyder att CPAP-maskiner kan vara en effektiv behandling för AFib.

Däremot har sömnapné en koppling till oregelbundenheter i hjärtrytmen, inklusive AFib. Personer med sömnapné är kl högre risk för AFib, och tillstånden uppstår vanligtvis samtidigt. Så medan CPAP-maskiner själva inte orsakar AFib, är det mer sannolikt att personer som använder CPAP-maskiner har AFib.

Hur kunde det göra AFib värre?

Det finns inga bevis för att CPAP-maskiner gör AFib värre.

Som regel kommer behandling av sömnapné att minska risken för hjärtrelaterade komplikationer, inklusive AFib. CPAP-maskiner har studerats specifikt i samband med AFib, och resultaten visar inte att dessa maskiner gör AFib värre.

Viss forskning fann att CPAP-användning gjorde det inte hjälp AFib, men det visade sig inte göra det värre heller. Det visade sig istället ha ingen effekt alls.

Kommer CPAP att hjälpa till med AFib?

Vissa studier har tittat på personer som använder CPAP-maskiner och har AFib. Resultat av några av dessa studier har visat att användningen av CPAP-maskiner kan minska risken för ytterligare AFib-episoder.

En CPAP-maskin kommer inte direkt att behandla AFib, men den kan minska symtomen i samband med sömnapné. Många av dessa symtom är kopplade till en risk för AFib, inklusive:

  • avbruten sömn
  • inflammation
  • låga syrehalter

Dessutom kan AFib-behandlingar vara mindre effektiva om du inte får en god natts sömn. Eftersom en CPAP-maskin hjälper personer med sömnapné att sova hela natten, kan den också hjälpa mediciner och andra AFib-behandlingar att fungera.

Detta innebär att även om det inte direkt hjälper AFib, kan CPAP-maskinen fortfarande vara en viktig del av AFib-behandling.

Vad ska du göra?

Ofta får personer med sömnapné och AFib behandling för båda sina tillstånd.

En kombinerad behandlingsplan kan hjälpa dig att hantera symtom och undvika framtida komplikationer. Exakta behandlingar kan variera och kommer att bero på faktorer som din livsstil, din allmänna hälsa och hur du svarar på mediciner.

En CPAP-maskin, tillsammans med mediciner för att behandla din AFib, är vanligtvis den första behandlingslinjen, men de kommer inte att fungera för alla. Det finns andra alternativ för både sömnapné och AFib som kan vara bättre för dig.

Att behandla sömnapné på egen hand är allvarligt och bör alltid fortsätta om inte en läkare säger åt dig att sluta. Även om det är lätt att tänka på sömnapné som bara snarkning eller dålig sömn, är det faktiskt ett allvarligt medicinskt tillstånd som kan leda till allvarliga hälsokomplikationer.

En CPAP-maskin är den vanligaste behandlingen för sömnapné. Många personer med sömnapné har också AFib. Faktum är att sömnapné kan öka risken för AFib.

En CPAP-maskin är dock inte skadlig för personer med AFib, och den ökar inte risken att utveckla den. I studier har CPAP-maskiner kopplats till förbättringar av AFib och en minskning av risken.

Dessutom hjälper CPAP-maskiner personer med sömnapné att få en hel natts sömn, och sömn har visat sig hjälpa AFib-behandlingar att fungera mer effektivt.

En CPAP-maskin är inte rätt behandling för alla med sömnapné och AFib, men det är en säker behandling för båda tillstånden.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *