Flukonazol (Diflucan) och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för vissa typer av svampinfektioner, kanske du vill lära dig mer om flukonazol (Diflucan).

Flukonazol är ett generiskt receptbelagt läkemedel som används av vuxna och vissa barn för att:

 • behandla och förebygga candidiasis, såsom vaginal svampinfektion och trast
 • behandla en slags svamp meningit

Flukonazol kommer som en tablett och en suspension (en typ av flytande blandning) som du sväljer. Dessa formulär är tillgängliga som märkesläkemedlet Diflucan. Flukonazol kommer också som en vätska som ges som en IV-infusion (en injektion i en ven under en viss tid). IV-infusionsformen ges av din läkare eller annan vårdpersonal.

Flukonazol tillhör en grupp läkemedel som kallas triazol antimykotika.

Fortsätt läsa för detaljer om flukonazol, dess kostnader och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om flukonazoltabletter, se den här djupgående artikeln.

Vad är priset på flukonazol?

Priset du betalar för flukonazol kan variera. Din kostnad kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd och vilket apotek du använder. Det beror också på hur mycket du måste betala för ett besök hos din läkare eller ett sjukhus för att få injicerbart flukonazol.

För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för flukonazol, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsgivare kommer att täcka flukonazol. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera Fluconazole med avseende på din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om läkemedlet är täckt. Om flukonazol kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om flukonazol kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och flukonazol

Nedan finns svar på några vanliga frågor om flukonazol och dess kostnader.

Kommer flukonazol som kräm eller sirap? Om så är fallet, hur mycket kostar dessa former av läkemedlet?

Nej, flukonazol kommer inte som kräm eller sirap. Men det kommer som en flytande suspension som du sväljer. Suspensionen är också tillgänglig som märkesläkemedlet Diflucan.

Din kostnad för den flytande flukonazolsuspensionen kan variera beroende på vilket apotek du använder, din dosering och ditt försäkringsskydd (om du har det). En högre styrka av flukonazolsuspension kostar vanligtvis mer än suspensionen med lägre styrka.

Om du har frågor om din specifika kostnad för flukonazol, tala med din läkare.

Vad är priset på flukonazoltabletter (50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg)?

Priset på flukonazoltabletter kan variera. Det är möjligt att tabletterna med högre styrka av flukonazol kostar mer än de lägre styrkorna. Priset för flukonazoltabletter kan också variera beroende på vilket apotek du använder.

För att ta reda på den exakta kostnaden för din dos av flukonazol, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

För mer information om flukonazols doser, se denna djupgående artikel.

Hur mycket kostar flukonazol utan försäkring?

Receptbelagda läkemedel kostar vanligtvis mindre med försäkringsskydd. Men om du inte har försäkring beror din kostnad på vissa faktorer, till exempel:

 • apoteket du använder
 • din dosering och behandlingsplan
 • formen av läkemedlet du ordineras
 • oavsett om du tar din dos hemma eller får den på en vårdinrättning

För att veta vad du kommer att betala för flukonazol utan försäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal.

För resurser som kan hjälpa dig att spara på kostnaden för flukonazol, se “Kan jag få hjälp att betala för flukonazol?” avsnitt nedan.

Finns Fluconazole tillgängligt som ett varumärkesläkemedel?

Flukonazol är ett generiskt läkemedel. Detta betyder att det är en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som originalläkemedlet. Och generika kostar i allmänhet mindre än märkesläkemedel.

Flukonazol kommer i en varumärkesversion som heter Diflucan. För att ta reda på hur kostnaderna för Diflucan och Fluconazole jämförs, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats flukonazol och du är intresserad av att använda Diflucan istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Dessutom måste du kontrollera med din försäkringsgivare. Detta beror på att det kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Flukonazol kan tas antingen på kort eller lång sikt. Om du tar flukonazol på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av flukonazol om det godkänns av ditt försäkringsbolag. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för flukonazol. Om du är intresserad av att få en 90-dagars leverans av detta läkemedel, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för flukonazol. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Du kanske också kan få en 90-dagars leverans av läkemedlet via postorder. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Kan jag få hjälp att betala för flukonazol?

Om du behöver hjälp med att täcka kostnaderna för flukonazol eller förstå din försäkring, kolla in dessa resurser:

 • NedyMeds
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för flukonazol, tala med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för flukonazol.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Om jag inte har råd med min medicin, vilka är mina alternativ?
 • Varierar de olika formerna av flukonazol i pris?
 • Finns det några andra billigare läkemedel som kan behandla mitt tillstånd?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *