Doseringsinformation för Leqembi

Leqembi (lecanemab-irmb) är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla Alzheimers sjukdom. Läkemedlet kommer som en vätska som ges som en infusion i en ven. Det ges vanligtvis en gång varannan vecka.

Leqembi ordineras för att behandla Alzheimers sjukdom hos vuxna med:

  • lätt nedsatt kognition
  • mild demens (problem med tänkande, minne och kommunikation)

Den aktiva ingrediensen i Leqembi är lecanemab-irmb.* (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.)

Leqembi tillhör en grupp läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Den här artikeln beskriver doseringen av Leqembi, dess styrka och hur den ges. För att lära dig mer om Leqembi, se den här djupgående artikeln.

* Anledningen till att “-irmb” visas i slutet av läkemedlets namn är att visa att läkemedlet skiljer sig från liknande läkemedel som kan skapas i framtiden.

Vad är Leqembis dos?

Tabellen nedan belyser grunderna för Leqembis dosering. Läkemedelsstyrkan anges i milligram per milliliter (mg/ml). Doseringen anges i mg läkemedel per kilogram kroppsvikt (mg/kg).*

Styrka Vanlig rekommenderad dosering
100 mg/ml 10 mg/kg en gång varannan vecka

Fortsätt läsa för mer information om Leqembis dosering.

* Som referens är 1 kg cirka 2,2 pund (lb).

Vad är Leqembis form?

Leqembi finns som en flytande lösning i en injektionsflaska. En sjukvårdspersonal kommer att administrera läkemedlet som en intravenös (IV) infusion (en injektion i din ven som ges med tiden).

Vilken styrka kommer Leqembi in?

Leqembi kommer i styrkan 100 mg/ml. Din läkare kan beställa det i en 2-ml eller 5-ml injektionsflaska.

Vilken är den vanliga dosen av Leqembi?

Informationen nedan beskriver den dos som vanligtvis ordineras eller rekommenderas. Men din läkare kommer att bestämma den bästa dosen för att passa dina behov.

Dosering för Alzheimers sjukdom

Den vanliga dosen Leqembi för vuxna med Alzheimers sjukdom beror på kroppsvikten. Den rekommenderade dosen är 10 mg/kg. Din läkare kommer att beräkna och ordinera rätt dos åt dig. Du kommer att få denna dos som en IV-infusion en gång varannan vecka.

Förskrivs Leqembi på lång sikt?

Ja, Leqembi ordineras vanligtvis som en långtidsbehandling. Om du och din läkare avgör att det är säkert och effektivt för ditt tillstånd, kommer du sannolikt att få det på lång sikt.

Dosjusteringar

Din läkare kan justera din doseringsfrekvens av Leqembi baserat på de biverkningar du upplever, inklusive förekomsten av amyloidrelaterade avbildningsavvikelser (ARIA) på en hjärnskanning.

Beroende på hur allvarliga biverkningarna är kan din läkare välja att tillfälligt avbryta behandlingen med Leqembi tills biverkningen försvinner. Efteråt kan din läkare besluta att återuppta din behandling med Leqembi, eller så kan de rekommendera en annan behandling som de tror skulle vara säkrare.

Vilka faktorer kan påverka min dosering?

Doseringen av Leqembi du ordineras kan bero på flera faktorer. Dessa inkluderar:

  • din kroppsvikt
  • om du upplever några biverkningar (se avsnittet “Dosjusteringar” ovan)

Hur ges Leqembi?

Du får Leqembi på din läkarmottagning eller på en klinik.

Leqembi kommer som en flytande lösning i en injektionsflaska. Den lilla volymen vätska i injektionsflaskan späds först i en större volym flytande koksaltlösning av en sjukvårdspersonal. Du kommer sedan att få medicinen som en intravenös (IV) infusion under cirka 1 timme. (En IV-infusion är en injektion i din ven som ges över tid.)

Vissa personer kan uppleva en infusionsrelaterad reaktion vid tidpunkten för infusionen. Symtom kan vara feber, frossa och illamående. En reaktion kan också orsaka förändringar i blodets syrenivå och blodtryck. Om detta inträffar kommer din läkare att avbryta infusionen och ge behandling för reaktionen. Infusionen kan vanligtvis startas igen men i långsammare takt.

Om du har haft denna upplevelse kommer din läkare sannolikt att ge dig medicin för att förhindra denna reaktion innan din nästa infusion. Läkemedel de kan rekommendera för att förhindra en infusionsrelaterad reaktion inkluderar:

  • antihistaminer
  • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
  • kortikosteroider

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar ett möte för att få en dos Leqembi, ring din läkare så snart som möjligt för att boka om.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg dina möten, överväg att ställa in en varning i din kalenderapp eller påminnelseapp på din telefon.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Leqembis dosering.

Är Leqembis dos liknande dosen av Aricept?

Leqembi och Aricept (donepezil) är båda ordinerade för att behandla Alzheimers sjukdom. Men deras former, doseringsscheman och hur läkemedlen fungerar i kroppen är olika.

Leqembi kommer som en flytande lösning som ges som en intravenös (IV) infusion (injektion i en ven som ges över tid) av en sjukvårdspersonal. Det ges en gång varannan vecka. Dosering baseras på kroppsvikt.

Aricept är tillgängligt som ett varumärkesläkemedel och som det generiska läkemedlet donepezil. Aricept finns som ett piller som sväljs. Den generiska donepezil finns som en tablett som kan sväljas och som en tablett som löses upp på tungan. Båda formerna tas vanligtvis en gång per dag och doseringen är inte baserad på kroppsvikt.

Din läkare kommer att ordinera läkemedlet och den dosering som är rätt för dig. För att lära dig mer om hur dessa läkemedel jämförs, prata med din läkare.

Hur lång tid tar det för Leqembi att börja arbeta?

Leqembi börjar verka efter din första dos. På grund av hur läkemedlet fungerar kommer du förmodligen inte att känna att läkemedlet verkar i din kropp.

Den exakta orsaken till Alzheimers sjukdom är inte känd, men ansamling av ett ämne som kallas beta-amyloid anses spela en viktig roll. Leqembi arbetar för att minska mängden beta-amyloidplack (uppbyggnad) i hjärnan. I studier sågs färre beta-amyloidplack på PET-bildundersökning efter 13 veckors Leqembi-behandling.

Din läkare kommer att övervaka hur ditt tillstånd svarar på behandling med Leqembi. Om du har frågor om vad du kan förvänta dig av din behandling, tala med din läkare.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver den vanliga doseringen som tillhandahålls av tillverkaren. Om din läkare rekommenderar Leqembi åt dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om din nuvarande dos.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

  • Hur kommer du att justera min dos av Leqembi om jag upplever biverkningar?
  • Vilka mediciner kan jag prova om jag börjar må dåligt under mina Leqembi-infusioner?
  • Om vi ​​beslutar att Leqembi inte är rätt för mig, kan jag helt enkelt avbryta behandlingen eller behöver dosen minskas?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *