Allt du behöver veta om SLUMS-testet för demens

SLUMS-testet är ett screeningverktyg utformat för att upptäcka tidiga tecken på mild kognitiv funktionsnedsättning och demens. Den bedömer minne, språk, exekutiva funktioner och mer.

Att upptäcka demens i dess tidiga skeden är avgörande. Tidig intervention kan hjälpa till att bromsa kognitiv nedgång och förbättra den övergripande livskvaliteten för personer med sjukdomen.

Saint Louis University Mental Status (SLUMS) examen är ett screeningverktyg som kan spela en viktig roll för att upptäcka de tidiga tecknen på demens.

Testet är kort och okomplicerat. Den utvärderar olika kognitiva förmågor, såsom minne, uppmärksamhet och språk, för att hjälpa till att identifiera personer som kan behöva ytterligare utvärdering och stöd.

Vad är SLUMS-testet för demens?

Saint Louis University Mental Status (SLUMS)-testet är ett kognitivt screeningtest utformat för att upptäcka de tidiga tecknen på mild kognitiv funktionsnedsättning och demens.

Testet tar 10–15 minuter. Det är enkelt och relativt enkelt. Det syftar till att snabbt bedöma olika kognitiva domäner som uppmärksamhet, minne, språk och exekutiva funktioner.

SLUMS-testet används ofta bland populationer med risk för kognitiv funktionsnedsättning, såsom äldre vuxna och personer med vissa medicinska tillstånd, som Parkinsons sjukdom eller stroke.

Kvalificerad sjukvårdspersonal, såsom läkare, sjuksköterskor eller psykologer, administrerar vanligtvis testet i kliniska miljöer.

Testet hjälper vårdpersonal att avgöra om ytterligare utvärdering eller intervention är nödvändig baserat på testets prestanda.

Vilka frågor finns på SLUMS-testet för demens?

SLUMS-testet består av 11 frågor eller uppgifter relaterade till orientering, minne, uppmärksamhet, beräkning, återkallande och språk. De exakta frågorna kan ändras något beroende på vilken version av testet som används.

Här är de typer av frågor som ingår i SLUMS-testet:

 • orienteringsfrågor (t.ex. aktuell dag, år och plats)
 • minneshämtning av fem objekt efter en fördröjning
 • grundläggande matematiska beräkningar som involverar pengar
 • namnge så många djur som möjligt på en minut
 • recitera siffror i omvänd ordning (t.ex. “Om jag säger 53, säger du 35”)
 • läsa en urtavla och ställa in tiden
 • visuell jämförelse av former
 • förståelse av en novell och relaterade frågor (t.ex. att komma ihåg karaktären och deras yrke)

Trots sin enkelhet kan SLUMS-testet ge värdefulla insikter om din kognitiva hälsa. Det låter din läkare avgöra om ytterligare utvärdering eller interventioner är nödvändiga.

Hur fungerar SLUMS-testet för demenspoäng?

SLUMS-testet för demens får 30 poäng. Högre poäng indikerar bättre kognitiv funktion. Lägre poäng tyder på olika grader av kognitiv funktionsnedsättning. Poängkriterier kan variera beroende på din utbildningsnivå.

Poängintervallen är följande:

 • 27–30 poäng: Typisk kognitiv funktion.
 • 21–26 poäng: Lätt kognitiv funktionsnedsättning. Detta tyder på vissa kognitiva svårigheter, men de kanske inte är tillräckligt allvarliga för att störa det dagliga livet avsevärt.
 • 1–20 poäng: Kognitiv funktionsnedsättning eller eventuell demens. En lägre poäng i detta intervall indikerar mer uttalade kognitiva brister som kan tyda på demens.

Är SLUMS-testet för demens tillförlitligt?

SLUMS-testet anses vara ett tillförlitligt verktyg för att upptäcka kognitiv funktionsnedsättning hos äldre vuxna. Faktorer som utbildning, kulturell bakgrund och testadministratörers erfarenhet kan dock påverka dess tillförlitlighet.

En studie från 2016 jämförde en polsk version av SLUMS-testet med andra vanliga test för att upptäcka minnesproblem.

Forskare fann att SLUMS-testet var tillförlitligt och kunde skilja mellan personer med demens, personer med minnesproblem och personer utan dessa problem.

Testet var särskilt bra för att hitta lindriga minnesproblem hos personer utan demens.

Sammantaget antyder denna studie att SLUMS-testet är ett användbart verktyg för att diagnostisera minnesproblem. Det fungerade bättre än den allmänt använda Mini-Mental State Examination (MMSE).

En studie från 2021 undersökte hur väl SLUMS-testet fungerade för att identifiera mild kognitiv funktionsnedsättning och demens hos personer från Kina. Resultaten visar att den SLUMS-kinesiska versionen (SLUMS-C) var ganska exakt för att upptäcka demens, särskilt för personer som hade avslutat minst gymnasieutbildning.

Det är viktigt att notera att om du får låga resultat på SLUMS-testet eller någon kognitiv screening, betyder det inte nödvändigtvis att du har demens. Ett lågt betyg kan bero på faktorer som ångest, sömnbrist, språkbarriär eller utbildningsnivå.

En mer detaljerad och omfattande utvärdering av vårdpersonal behövs för att bekräfta om du verkligen har kognitiv funktionsnedsättning.

Hämtmat

Demens påverkar olika kognitiva aspekter, inklusive minne, uppmärksamhet och språk. SLUMS-testet utvärderar dessa aspekter genom sina enkla och okomplicerade frågor.

Testets enkla användning gör det möjligt för kvalificerad vårdpersonal att snabbt identifiera potentiella kognitiva problem och initiera ytterligare utvärdering eller intervention om det behövs.

Om du tror att du behöver en kognitiv bedömning, överväg att kontakta en sjukvårdspersonal. De kan guida dig genom processen, genomföra en klinisk utvärdering och vid behov administrera en kognitiv bedömning.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *