Vilka tester kan diagnostisera en stroke?

Varje minut räknas när det gäller att få rätt diagnos för en stroke. Specifika avbildningstester kan inte bara diagnostisera en stroke, utan kan också bestämma typen av stroke. En korrekt diagnos är avgörande för att säkerställa att du får rätt behandling.

Stroke inträffar när blodtillförseln till ett område i hjärnan avbryts. Medan symtom som svaghet på ena sidan av kroppen eller sluddrigt tal kan peka mot en stroke, kan specifika tester avgöra om du hade en stroke och var i hjärnan den inträffade.

Att veta vilken typ av stroke du haft är avgörande för att hjälpa till att styra behandlingen och för att avgöra om du är en kandidat för livräddande mediciner.

Den här artikeln kommer att ta en närmare titt på vilken typ av tester som kan diagnostisera stroke, såväl som typen av stroke, och varför det är viktigt.

Vilka typer av stroke finns det?

Det finns två huvudtyper av stroke.

 • Ischemisk stroke: Denna typ av stroke orsakas av en blodpropp i din hjärna eller i ett blodkärl som leder till det. När en propp stör flödet av blod – och därmed syre – till hjärnan, utvecklas strokesymptom. Detta är den vanligaste formen av stroke och står för ca 80 % av alla slag.
 • Hemorragisk stroke: En hemorragisk stroke orsakas av blödning i din hjärna. Hemorragiska stroke är vanligtvis resultatet av försvagning och eventuell bristning av blodkärl över tiden. Det står för ca 20 % av alla slag.

Vad är en mini-stroke?

A transient ischemisk attack (TIA) liknar en stroke men anses inte vara en större form av stroke. Ibland kallas en mini-stroke, en TIA är resultatet av en tillfällig blockering eller störning i blodflödet till en del av hjärnan.

Dessa mini-stroke försvinner av sig själv, vanligtvis inom 5 minuter, och symtomen försvinner vanligtvis inom 24 timmar. De anses fortfarande vara medicinska nödsituationer och kan vara ett varningstecken för en allvarligare stroke i framtiden.

Vilka tester används för att diagnostisera en stroke?

Medan en fysisk bedömning av olika tecken och symtom är en snabb indikator för att kontrollera risken för stroke, kommer specifika tester att kunna bekräfta en strokediagnos.

Avbildningsstudier

Guldstandarden för att diagnostisera en stroke är avbildningstester som:

 • Datortomografi (CT-skanning): En CT-skanning av hjärnan (även kallad en kranial CT-skanning) kan visa om det finns skador eller blödningar i hjärnan.
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT): Används ensam eller som tillägg till en datortomografi, kan en MRT upptäcka förändringar i hjärnvävnad.
 • Cerebral angiografi: En cerebral angiografi använder kontrastfärg för att skapa en tydlig röntgenbild av blodkärlen i din hjärna, vilket gör att din läkare kan se var blockeringarna eller avvikelserna finns.

Dessa tester producerar alla visuella bilder av blodkärl eller vävnader i din hjärna där blodproppar, blödningar eller andra problem med blodkärlen kan utvecklas. Avbildningsstudier bekräftar inte bara förekomsten av dessa problem, utan de hjälper också till att identifiera den exakta typen, platsen och omfattningen av din stroke.

Blod- och hjärtprov

Det finns flera andra tester som kan utföras om din läkare misstänker att du har en stroke.

Dessa tester indikerar inte nödvändigtvis närvaron eller platsen för en stroke. Istället kan de användas för att lokalisera en utlösande faktor för din stroke, till exempel ett problem med blodpropp, eller för att kontrollera andra komplikationer som blodproppar i hjärtat.

Några tester som kan göras utöver dina strokebedömningstester inkluderar:

 • Blodprov: Vissa blodprov mäter allmän blodhälsa, koagulering, elektrolytproblem och hjärtmuskelskador.
 • Elektrokardiogram (EKG/EKG): Ett elektrokardiogram – ett test som mäter ditt hjärtas elektriska aktivitet – kan hjälpa till att diagnostisera hjärtproblem som kan leda till stroke.
 • Ekokardiogram: Ett ekokardiogram använder ultraljud för att titta på hjärtrörelser. Det kan också upptäcka vissa avvikelser som kan leda till stroke.
 • Carotis ultraljud: Detta test tittar på blodflödet och strukturen i halspulsådrorna. Åderförkalkning kan göra att blodproppar i dessa artärer går sönder och flyter till mindre artärer i hjärnan.
 • Lumbalpunktion: En lumbalpunktion testar din ryggmärgsvätska för ämnen som skapas från nedbrutna blodkroppar. Den används endast för stroke om ingen annan orsak till stroke hittas och patienten har stabiliserats helt.

Du kan också behöva pågående tester för att övervaka tillstånd som kan ha bidragit till din stroke, inklusive blodtrycks- och blodsockerövervakning.

Glasgow Coma Scale

Medan Glasgow Coma Scale inte kan diagnostisera stroke, är det en av de snabbaste fysiska bedömningarna. Ingen maskin behövs, och den tilldelar numeriska poäng baserat på:

 • ögonrörelser och respons
 • verbala svar
 • motoriska reaktioner och rörelse

När varje kategori har fått poäng läggs värdena ihop för att ge ett totalpoäng som sträcker sig från 3 till 15. En lägre poäng är vanligtvis en indikation på den allvarligaste skadan eller hjärnskadan.

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)

De NIHSS är en annan bedömning som används för att tilldela siffror baserat på olika neurologiska strokesymptom. Slutpoängen används för att mäta förekomsten eller svårighetsgraden av en akut hemorragisk eller ischemisk stroke.

Specifikt tilldelar NIHSS en poäng för vart och ett av följande områden:

 • medvetandenivå
 • frågor om tid och plats
 • förmåga att följa fysiska kommandon
 • ögonrörelser och synskärpa
 • ansiktsrörelser eller förlamning
 • arm- och benrörelser
 • talförmåga och tydlighet
 • förstå skriftlig eller muntlig kommunikation
 • känsla att röra vid

Hur behandlas en ischemisk stroke?

Med en ischemisk stroke uppstår skada varje ögonblick blod- och syretillförseln till din hjärna störs. Nyckeln till behandlingen är därför att återställa blodflödet till den drabbade hjärnvävnaden så snabbt som möjligt. Detta kan göras genom att kirurgiskt avlägsna blodproppar, eller genom att lösa upp blodproppar med blodförtunnande mediciner.

Ischemiska stroke är ibland behandlingsbara, men ofta är det enda tillgängliga alternativet att stabilisera patienten. Tid är en viktig faktor vid behandling av ischemiska stroke.

Vissa blodförtunnande eller trombocythämmande mediciner som heparin eller Plavix (klopidogrel) kan ges när som helst efter en stroke och kan ge viss fördel.

Antikoagulantia som Coumadin (warfarin) kan till och med fortsätta långt efter din stroke för att skydda mot framtida, upprepade stroke.

Däremot kan alla blodförtunnande och antikoagulerande mediciner orsaka blödningar. Alla delar av hjärnan som har skadats av en stroke nyligen är särskilt sårbara, så dessa mediciner används med försiktighet.

Behandling med vävnadsplasminogenaktivator (tPA).

De mest effektiva terapin för en ischemisk stroke är emellertid behandling med vävnadsplasminogenaktivator (tPA). Detta läkemedel är en sorts superblodförtunnare som snabbt och effektivt kan lösa upp blodproppar som orsakar ischemisk stroke. Det är dock möjligt att det också kan orsaka blödning i hjärnan. Om tPA ges för en hemorragisk stroke kan det leda till ökad blödning och eventuell död.

Av denna anledning är diagnos av typen av stroke avgörande innan någon kan ges tPA. Det finns också andra faktorer som kan utesluta dig från tPA-terapi, till exempel nyligen genomförd operation.

Viktigast av allt, tPA fungerar bara när det ges inom en viss tidsram — mindre än 5 timmar från början av strokesymptom, för att vara exakt. Efter att det först godkändes för användning vid akuta ischemiska stroke i slutet av 1990-talet visade sig tPA minska allvarlig, bestående funktionsnedsättning från stroke med ca. 30 %.

Nyare studier upprepar dessa resultat. Strokeoperation för att avlägsna koagel är en sällsynt, möjligen livräddande procedur, som vanligtvis involverar administrering av tPA.

Hur behandlas en hemorragisk stroke?

Behandling av en hemorragisk stroke fokuserar på:

 • stoppa blödningen
 • minska uppbyggnaden av tryck i skallen
 • förhindra komplikationer som kramper
 • åtgärder för att kontrollera högt blodtryck (hypertoni)

Mediciner som koncentrerade koksaltlösningar och mannitol kan användas för att kontrollera intrakraniellt tryck.

Omfattningen av skador från en hemorragisk stroke kommer att bero på vilka delar av hjärnan som påverkades, hur länge hjärnvävnaden gick utan syre och hur allvarlig eller omfattande blödningen var.

Varför varje minut räknas med stroke

Tiden är avgörande när det gäller att diagnostisera och behandla stroke. Detta beror på att hjärnvävnad är extremt känslig för brist på syre och näringsämnen, som glukos. Din hjärna behöver en tillräcklig och konstant tillförsel av syre, som levereras genom ditt blod.

När blodflödet stoppas eller störs kan permanenta hjärnskador och funktionshinder utvecklas så lite som 5 minuter. När väl dessa hjärnceller och vävnader dör av syrebrist kan de inte repareras eller återställas, till skillnad från vissa typer av celler i din kropp.

Att återställa blodflödet och syre till din hjärna så snart som möjligt kan minimera hur mycket vävnad – och därmed hjärnans funktion – som går förlorad under stroke. Detta görs genom omedelbar behandling med kirurgi eller mediciner och, som nämnts ovan, är det avgörande att vissa mediciner som tPA ges inom ett specifikt tidsfönster för att få bästa effekt.

Tecken och symtom på stroke

 • plötslig domningar eller svaghet på ena sidan eller i ett område av kroppen
 • plötslig förvirring
 • synförändringar
 • yrsel
 • förlust av balans
 • svårigheter att gå
 • talförändringar
 • svår huvudvärk

Om du eller någon du känner upplever dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.

Varje försening i vården – oavsett om du har en hemorragisk eller ischemisk stroke – kan ha en inverkan på den vård du är berättigad att få, såväl som graden av funktionshinder du upplever.

Poängen

Stroke uppstår när blodflödet till ett område i hjärnan avbryts. Nyckeln till att undvika bestående skador och funktionshinder från en stroke är snabb diagnos och behandling.

Det finns olika sätt att diagnostisera en stroke, men de mest exakta är avbildningstester som datortomografi eller MRI, som kan visa hjärnvävnadsskada eller blödning.

Dessa tester kan hjälpa till att diagnostisera förekomsten och typen av stroke som har inträffat för att hjälpa läkare att avgöra den mest effektiva behandlingen.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *