Vad är tidiga tecken på emfysem?

Emfysem kan orsaka tryck över bröstet, andnöd och trötthet.

Emfysem är en typ av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som orsakas av skador på luftsäckarna (alveolerna) i lungorna. Denna skada gör det svårt för lungorna att utbyta syre och koldioxid, vilket kan leda till andnöd, hosta och väsande andning.

Tidig upptäckt och livsstilsförändringar är nyckeln till ett positivt resultat. Här är vad du ska leta efter i de tidiga stadierna.

Tidiga tecken på emfysem

I de mycket tidiga stadierna av emfysem kanske du inte har några märkbara symtom. När sjukdomen fortskrider kan några tidiga tecken inkludera:

 • andnöd under fysisk aktivitet
 • mild hosta, särskilt på morgonen
 • mild väsande andning
 • lätt trötthet
 • lätt tryck över bröstet
 • mild viktminskning

Vilka är de mest förutsägbara symtomen på emfysem?

De mest förutsägbara symtomen på emfysem är kronisk hosta, andnöd och väsande andning. Dessa symtom orsakas av skador på luftsäckarna i lungorna, vilket gör det svårt för lungorna att effektivt utbyta syre och koldioxid.

Hur känns emfysem?

Många människor beskriver emfysem som att de känner att de inte kan hämta andan eller som om de håller på att kvävas.

Väsande andning kan kännas som ett skramlande eller högt pipande när du andas. Väsande andning kan också åtföljas av andnöd, hosta och tryck över bröstet.

Tryck över bröstet kan kännas som en känsla av tryck eller klämning i bröstområdet. Det kan kännas som att någon sitter på ditt bröst eller som ett hårt band är virat runt det.

Vad du ska göra om du tror att du har emfysem

Forskning från 2019 visar att emfysem är den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA. Om du tror att du kan ha emfysem är det viktigt att uppsöka läkare så snart som möjligt. Ju tidigare det diagnostiseras, desto bättre är chanserna att bromsa utvecklingen.

Här är några steg du kan ta:

 • Boka ett möte med din primärvårdsläkare eller en lungläkare (lungspecialist): Var beredd att diskutera din medicinska historia, inklusive eventuell rökhistoria, såväl som dina symtom.
 • Sluta röka: Om du röker är att sluta det viktigaste du kan göra för att bromsa utvecklingen av emfysem. Handla om 80 %–90 % av människor med KOL är cigarettrökare.
 • Följ en hälsosam kost: Att äta en hälsosam kost rik på frukt, grönsaker och bra fetter kan hjälpa till att minska inflammation i din kropp.
 • Hantera stress: Stress kan förvärra dina symtom och utlösa blossar. Öva stresshanteringstekniker, såsom djupandning eller yoga, för att minska stressnivåerna.

Vad är det bästa sättet att diagnostisera emfysem?

Din läkare kommer först att ställa frågor om din sjukdomshistoria, inklusive eventuell rökning eller exponering för lungirriterande ämnen, såväl som eventuella symtom du kan uppleva.

Under en fysisk undersökning kommer din läkare att lyssna på dina lungor med ett stetoskop och kan leta efter tecken på emfysem, såsom andning med hoptryckta läppar.

Din läkare kommer sannolikt att beställa några diagnostiska tester, till exempel:

 • Lungfunktionstest: Detta test mäter hur väl dina lungor fungerar genom att mäta mängden luft du kan andas in och ut och hur snabbt du kan andas ut.
 • Bildtester: Bröströntgen eller datortomografi kan hjälpa din läkare att se omfattningen av skadan på dina lungor och utesluta andra tillstånd.
 • Blodprov: Blodprover kan användas för att kontrollera genetiska faktorer som kan bidra till emfysem eller utesluta andra tillstånd.
 • Bronkoskopi: I vissa fall kan en bronkoskopi utföras för att undersöka luftvägarna.

Stadier av emfysem

Emfysem är en progressiv sjukdom, vilket innebär att den tenderar att förvärras med tiden. Sjukdomen delas ofta in i fyra stadier baserat på symtomens svårighetsgrad och omfattningen av lungskador:

 • Steg 1 – Mild: Du kan uppleva andnöd under fysisk aktivitet, men din lungfunktion är fortfarande relativt standard. Du kanske inte ens inser att du har sjukdomen i detta skede.
 • Steg 2 – Måttlig: Du kan uppleva ökad andnöd och kraftig hosta med slemproduktion. Lungskador är mer märkbara på avbildningstester.
 • Steg 3 – Svår: Andning och lungfunktion fortsätter att försämras, vilket gör att grundläggande uppgifter och sysslor blir ohanterliga. Du kan behöva syrgasbehandling.
 • Steg 4 – Mycket allvarlig: I detta skede har du mycket begränsad fysisk aktivitet och kan vara rullstolsbunden eller sängbunden. Du kan behöva syrgasbehandling under större delen av dagen eftersom risken att utveckla hjärt- eller lungsvikt är mycket hög.

Kan du bota emfysem?

För närvarande finns det inget botemedel mot emfysem. Det finns dock behandlingar som hjälper till att hantera dina symtom, bromsa utvecklingen av tillståndet och förbättra din livskvalitet. Livsstilsförändringar som att sluta röka och hålla sig fysiskt aktiv kan också hjälpa till att bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Behandlingsalternativ för emfysem

Behandlingsmålen för emfysem är att förbättra lungfunktionen, minska symtom som andnöd och hosta och förhindra komplikationer som luftvägsinfektioner och pulmonell hypertoni.

Behandlingsalternativen för varje steg varierar och kan inkludera en kombination av mediciner, livsstilsförändringar och i vissa fall kirurgi.

Här är behandlingsalternativ för steg:

 • Steg 1: Fokus ligger på livsstilsförändringar, som att sluta röka och hålla sig fysiskt aktiv. Mediciner som luftrörsvidgare och kortikosteroider kan hjälpa till att hantera symtom.
 • Steg 2: Tillsammans med livsstilsförändringar och mediciner kan lungrehabilitering (ett program med träning, utbildning och andningstekniker) rekommenderas. Kompletterande syrgasbehandling kan också vara nödvändig för att förbättra syrenivåerna i blodet.
 • Steg 3: Kompletterande syrgasbehandling är ofta nödvändig, och kirurgiska alternativ såsom kirurgi för minskning av lungvolym (borttagning av skadad lungvävnad) kan övervägas.
 • Steg 4: I detta skede ligger fokus på att lindra symtom och förbättra livskvaliteten. En lungtransplantation kan vara nödvändig. Palliativ vård kan också rekommenderas.

Slutsats

Emfysem är en allvarlig form av KOL som orsakas av skador på luftsäckarna i lungorna.

Om du upplever symtom som andnöd eller ihållande hosta, är det viktigt att se din läkare för en utvärdering och diskutera behandlingsalternativ. Tidig upptäckt och behandling kan bromsa utvecklingen och förbättra din livskvalitet.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *