Fråga experten: Hur bör CLL övervakas under “Titta och vänta”-perioden?

KLL-experten Dr. Sheel Patel belyser exakt vad man kan förvänta sig under “titta och vänta”-perioder.

Varför “vaktar vi och väntar”? Varför behandlar vi inte alltid?

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och små lymfatiska lymfom (SLL) är liknande sjukdomar. Den ena förekommer i blodet och den andra i lymfkörtlarna. De är båda sjukdomar som har olika utfall, beroende på hur aggressiv sjukdomen är, mestadels beroende på egenskaperna hos själva sjukdomen.

Vissa personer med KLL eller SLL kan ha en typisk förväntad livslängd utan symtom, och det kanske inte finns någon fördel med att erbjuda behandling eftersom medicinen kanske inte förbättrar deras livskvalitet eller förlänger livslängden. Fördelen med att titta och vänta är att du inte behöver utstå de potentiella biverkningarna av behandlingen.

Hur länge brukar “bevaka och vänta”-perioden vara?

“Titta och vänta”-perioden är inte en fast eller förutbestämd tid. Vi får laborationer var tredje månad med en fysisk undersökning. Om det inte finns några tecken på aggressiv KLL-aktivitet efter det första året kan du följa upp mindre ofta om så önskas.

Vi skulle stoppa “titta och vänta”-perioden och påbörja behandlingen om KLL-sjukdomen börjar orsaka symtom, obehaglig svullnad av lymfkörtlar eller mjälte, eller om det finns anemi eller trombocytopeni (nedgång i blodbilden).

Vilka symtom ska jag hålla utkik efter och vad ska jag göra om jag upplever dem?

De vanligaste symtomen på KLL är betydande trötthet, nattliga svettningar en gång i månaden, oförklarlig feber i 2 veckor eller oavsiktlig viktminskning på mer än 10 % av kroppsvikten. Om något av dessa symtom uppstår, kontakta din läkare om ytterligare tester.

Vad händer om jag börjar få symtom?

Om du börjar uppleva symtomen ovan, undvik nära fysisk kontakt med någon som är sjuk, eftersom du kan vara mer benägen att få infektioner, och kontakta din läkare om ytterligare tester.

Att kontakta din läkare vid det allra första tecknet på dessa symtom kanske inte alltid är nödvändigt, eftersom symtom på virusinfektioner kan efterlikna symptomen på KLL. Men om symtomen varar länge, kontakta definitivt din läkare.

Finns det några livsstilsbegränsningar under “titta och vänta”-perioden?

“Se och vänta”-perioden har i allmänhet inga livsstilsbegränsningar. Försök att undvika nära fysisk kontakt med människor som är sjuka och införliva vissa livsstilsförändringar i din rutin, inklusive att träna regelbundet och äta en balanserad kost. Diskutera standardvaccinationer med din läkare.

Vilka är de eventuella behandlingsalternativen?

Personer med “aktiv sjukdom” behöver vanligtvis behandling. Behandling för KLL inkluderar vanligtvis mediciner i piller eller intravenös (IV) form. Detta kallas en kombination av kemoimmunterapi. P-piller kan variera från BTK-hämmare (ibrutinib [Imbruvica]acalabrutinib [Calquence]zanubrutinib [Brukinsa]) till BCL2-hämmare (venetoclax [Venclexta]). IV medicinering är vanligtvis obinutuzumab (Gazyva) eller rituximab (Rituxan).

Traditionell kemoterapi har fallit i onåd i många KLL-fall. Men vissa faktorer kan vara vettiga för traditionell kemoterapianvändning, såsom sannolikheten för att cancern svarar på kemoterapi (IgHV-genens mutationsstatus) och personens ålder.

Vad ska jag göra för att öka min chans till positiva resultat?

När du väl har fått diagnosen KLL eller SLL, kan många onkologer rekommendera att du får laboratorietester ofta under det första året för att avgöra om cancern är aggressiv eller långsam att utvecklas. Detta kan avgöra hur ofta du kan behöva onkologkontroller i framtiden. Att följa detta schema är viktigt för att avgöra när en sjukdom kan kräva behandling.

Eftersom KLL eller SLL kan ha genetiska orsaker, kanske det inte finns många drastiska förändringar du kan göra för att förändra utvecklingen av denna sjukdom. Men att leva en hälsosam livsstil, inklusive att eliminera eller minska bearbetade och sockerbaserade livsmedel och träna regelbundet, kan påverka din hälsa positivt.

Vad är det bästa sättet för mina vårdgivare att stödja mig under denna tid?

KLL eller SLL kanske inte behöver vara en livsförändrande diagnos, särskilt under “vänta och titta”-perioden. Dessutom kan människor försöka att inte identifiera sig enbart genom sin sjukdom eller medicinska tillstånd, eftersom ökade stressnivåer kan leda till depression och andra negativa hälsoeffekter runt om.

Vårdgivare kan vara utlopp för diskussion och stöd när människor går igenom sjukdomens olika stadier, upplever biverkningar av behandlingen eller bara har osäkerhet om framtiden.


Dr. Sheel Patel är en ABMS styrelsecertifierad läkare inom hematologi, onkologi och internmedicin. Dr. Patel är en praktiserande läkare vid Orlando VA Medical Center i Florida. Han är specialiserad på genitourinary onkologi.

Veta mer

Aphakia

En pinguecula är en godartad eller icke-cancerös tillväxt som utvecklas på ditt öga. Dessa utväxter kallas pingueculae när det finns...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *