Vad är Behavioral Variant Frontotemporal Demens?

Beteendevariant frontotemporal demens (BvFTD) kan drastiskt påverka en persons personlighet, beteende och sociala interaktioner.

Beteendevariant frontotemporal demens (BvFTD) är en typ av frontotemporal demens som involverar nervskador i frontal- eller temporalloberna i din hjärna, vilket resulterar i betydande förändringar i ditt beteende och personlighet.

Det uppskattas att 50 000–60 000 personer har frontotemporal demens i USA.

Flera olika neurodegenerativa störningar kan orsaka demens. Alla typer av demens påverkar tänkande och beteende, men effekterna av varje tillstånd och hur de påverkar individer är inte identiska. Till exempel påverkar vissa typer av demens rörelse, medan andra inte gör det.

BvFTD är en neurodegenerativ störning som ofta orsakar drastiska förändringar i din personlighet, dagliga vanor och beteende.

Vad är beteendevariant frontotemporal demens?

Frontotemporal demens (FTD) är en typ av demens som kännetecknas av skador på hjärnans frontala eller tinninglober. Det kan också kallas frontallobsdemens eller Pick sjukdom.

Hjärnans frontallober och tinninglober styr ditt beteende, personlighet och tal, såväl som dina känslor. När nervcellerna i dessa delar av hjärnan börjar degenerera påverkar det hur du beter dig, talar och interagerar med andra.

Det finns många typer av FTD. BvFTD är den vanligaste formen av FTD. Det kännetecknas av progressiva förändringar i personlighet, beteende och socialt beteende.

BvFTD-symtom

Någon med BvFTD kan tyckas ha en plötslig förändring i personlighet och beteende. Deras beteende kan framstå som oförskämt eller alienerande.

Symtomen på BvFTD inkluderar:

 • apati eller en märkbar brist på intresse för aktiviteter, relationer och arbete som en gång var viktiga för dem
 • verkar sakna empati eller medkänsla för andra
 • förändringar i deras matvanor (särskilt hetsätning, tvångsmässigt ätande eller märkbara förändringar i matpreferenser)
 • tvångsmässiga, rituella eller repetitiva beteenden (som att hamstra, upprepa fraser eller göra samma rörelser upprepade gånger)
 • svårigheter med beslut, problemlösning och planering
 • emotionell instabilitet eller humörsvängningar
 • impulsivt beteende
 • olämpligt beteende (till exempel att göra okaraktäristiskt stötande kommentarer eller ignorera människors gränser)
 • bristande hygien
 • brist på insikt eller självmedvetenhet (till exempel att skylla på andra eller bli arg för konsekvenserna av deras handlingar)
 • tendens att stoppa oätliga föremål i munnen (kallas ofta hyperoralitet)

Vanligtvis är minnesproblem inte det mest betydande eller märkbara symtomet hos personer med BvFTD i ett tidigt stadium.

I de senare stadierna av BvFTD kan personen uppleva problem som muskelsvaghet, spasmer och stelhet. Detta kan göra det svårt att röra sig, och de kan behöva fysisk hjälp med dagliga uppgifter.

Vilka är de diagnostiska kriterierna för BvFTD?

För att få en BvFTD-diagnos måste en person visa minst tre av följande funktioner:

 • apati (förlust av intresse)
 • tvångsmässiga beteenden
 • disinhibition (brist på återhållsamhet eller impulskontroll)
 • hyperoralitet (tvång att undersöka föremål genom munnen, inklusive både mat och oätliga föremål)
 • förlust av empati
 • förlust av exekutiv funktion (till exempel svårigheter med bedömning, planering och problemlösning)

Att diagnostisera BvFTD kan vara utmanande, enligt UCSF Weill Institute for Neurosciences, och det kan vara feldiagnostiserat. Symtomen på symtomen BvFTD kan överlappa med psykiatriska störningar, stroke eller andra neurodegenerativa tillstånd, som Alzheimers eller vaskulär demens.

Som en del av processen för diagnos kan vårdpersonal behöva testa för andra tillstånd för att utesluta dem.

Ett annat problem är att de flesta med BvFTD inte är helt medvetna om sina symtom. De kanske inte inser att de behöver hjälp. Vissa personer med BvFTD kan vägra att prata med en professionell. Detta kan göra det svårare att få en tidig diagnos.

För att diagnostisera någon med BvFTD kommer en sjukvårdspersonal vanligtvis att genomföra en fullständig fysisk undersökning och ta ner din medicinska historia. De kan prata med nära och kära och vårdgivare, som kanske kan beskriva förändringar i beteende.

En sjukvårdspersonal kan använda följande tester för att diagnostisera BvFTD:

 • blodprov
 • hjärnavbildning
 • datortomografi
 • MR-test

Specialister använder ofta neuropsykologiska tester för att testa ditt omdöme och minnesförmåga. Denna form av testning kan hjälpa dem att ta reda på vilken typ av demens du har.

Vilka är stadierna av BvFTD?

Det finns inga officiella iscensättningskriterier för BvFTD. Men BvFTD är en progressiv sjukdom, vilket innebär att symtomen blir värre med tiden.

I de tidiga stadierna kan symtomen vara milda och svåra att märka.

I mellanstadierna kommer symtomen att märkbart påverka det dagliga livet och relationerna.

I de senare stadierna kanske någon med BvFTD inte kan fungera ordentligt på egen hand. De kan också uppleva problem som muskelspasmer och stelhet, vilket gör det svårare för dem att röra sig och ta hand om sig själva. Problem med tal är vanliga i senare skeden också.

Vilka är riskfaktorerna för BvFTD?

Det är inte helt klart varför vissa människor utvecklar BvFTD medan andra inte gör det. Men forskare har identifierat att gener verkar spela en roll.

Om du har en nära blodrelation med FTD kan du vara mer mottaglig för att utveckla tillståndet. Överväg att prata med en genetisk rådgivare om du tror att du är i riskzonen.

Personer med FTD diagnostiseras vanligtvis mellan 45 och 65 år. Det kan dock även drabba yngre människor. Faktum är att vissa människor diagnostiseras med FTD i 20-årsåldern.

Behandlingsalternativ för BvFTD

Det finns inget botemedel mot BvFTD, men det finns ett antal behandlingar som kan hjälpa mot symtom.

Till exempel kan selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och antipsykotiska läkemedel förbättra några av symtomen.

Terapi, inklusive familjeterapi och individuell rådgivning, kan också vara fördelaktigt. Du kan också överväga att prova arbetsterapi för demens, som kan hjälpa dig att träna användbara dagliga färdigheter.

Ibland behöver familjemedlemmar och vårdgivare personligt stöd för psykisk hälsa för att hjälpa dem att hantera sin älskades personlighetsförändring. Stödgrupper för vårdgivare kan också vara till hjälp.

Vad är den förväntade livslängden för BvFTD?

Enligt UCSF Weill Institute for Neurosciences lever en person med BvFTD i genomsnitt 6 år efter diagnosen. Men detta kan variera från person till person.

När diagnosen diagnostiseras i de tidiga stadierna är det möjligt att hantera symtomen väl och bibehålla en anständig livskvalitet för personen med BvFTD och deras nära och kära.

Om du misstänker att du eller någon nära och kära har BvFTD, överväg att boka tid hos en specialist.

Hämtmat

BvFTD är en typ av demens där de främre eller temporala loberna i hjärnan är skadade, vilket påverkar din personlighet och beteende.

Med rätt behandling kan någon med BvFTD ha god livskvalitet under ett antal år.

Följande resurser kan hjälpa:

 • Alzheimerföreningen
 • Family Caregiver Alliance
 • Frontotemporal Demens Caregiver Support Center
 • Föreningen för frontotemporal degeneration
 • Stödgruppen för frontotemporal demens

Att ta hand om någon med demens kan ta hårt på dig. Om du tar hand om en älskad med BvFTD, se till att ta hand om dig själv också. Rådgivning och stödgrupper kan gynna ditt allmänna välbefinnande.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *