Tips för att uppfostra ett barn med ADHD efter ålder

ADHD kan ge olika utmaningar när barn utvecklas och får nya erfarenheter. Att odla dina förebildsfärdigheter och hjälpa ditt barn att fira sin unika interaktion med världen, lägger grunden för framgångsrikt föräldraskap i alla åldrar.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en vanlig neuroutvecklingsstörning som vanligtvis diagnostiseras under barndomen. Den har symtom på hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet som kan skapa utmaningar med inlärning, uppgiftshantering och mellanmänskliga relationer.

Att vara förälder är inte lätt under några omständigheter. Barn ställs regelbundet inför utmaningar som en del av sin uppväxt. När ditt barn lever med adhd kan det få bestående effekter på självkänslan och självförtroendet att lära sig hur man bäst stöder dem genom sin utveckling.

Vilka är de fem C:en för ADHD-föräldraskap?

De fem C:en för ADHD-föräldraskap är en del av en föräldraskapsmodell utvecklad av Dr. Sharon Saline, en klinisk psykolog känd för sitt arbete med att stödja familjer med neurodivergerande barn.

Föräldrar som följer Salines ramverk fokuserar på dessa fem områden som är avsedda att hjälpa till att minska föräldrarnas frustration och överväldigande:

 • Självkontroll: din förmåga att känna igen och hantera dina egna känslomässiga reaktioner så att du kan lära ditt barn att göra detsamma
 • Medkänsla: förstå ditt barns individuella behov och svara med empati och tålamod
 • Samarbete: arbeta med andra, som lärare och terapeuter, för att skapa ett stödnätverk för ditt barn
 • Konsistens: sätta och upprätthålla tydliga gränser, regler och konsekvenser, samtidigt som du följer vad du som förälder säger att du ska göra
 • Firande: att fira framgångar, hur små de än är, och bygga vidare på det som fungerar varje dag

Att utveckla dessa principer kan gynna dig såväl som ditt barn.

Om du till exempel aktivt visar medkänsla, konsekvens och självkontroll, hjälper det dig att lära dig hur du hanterar föräldrars stress och frustration. Dessutom låter det ditt barn lära sig av ditt exempel.

Att vara förälder till ett litet barn med ADHD (åldrar 0–5 år)

Barn under 5 år genomgår en stor fysisk tillväxt och motorisk utveckling. När de går in i förskolan växer också deras sociala, intellektuella och känslomässiga utveckling med stormsteg.

Föräldraskap i det här skedet kan vara alltför utmattande och utmattande, särskilt om detta är ditt första barn. Här är några tips:

 • Upprätta en rutin: Amy Braun, en licensierad klinisk professionell rådgivare från Yorkville, Illinois, har rekommenderat att upprätta och upprätthålla ett dagligt schema för att äta, sova och leka. Enligt forskning från 2014 kan rutiner vara ett viktigt sätt att ge konsekvens och stabilitet för barn som lever med ADHD.
 • Lär dig mer om ADHD: Tidig barndom är din möjlighet att lära dig så mycket om ADHD som du kan. Att lära sig om symtom, behandlingar och tillgängliga stödnätverk kan hjälpa dig att utöva medkänsla och veta vad du kan förvänta dig när ditt barn blir äldre.
 • Fokus på egenvård: Egenvård kan hjälpa till att förhindra föräldrars utbrändhet. “Att ha ett litet barn med ADHD kan vara fysiskt och känslomässigt utmattande”, säger Michelle English, en licensierad klinisk socialarbetare från San Diego, Kalifornien. “Prioritera egenvård genom att få tillräckligt med sömn, äta bra och ta dig tid till aktiviteter du tycker om.”
 • Starta positiv förstärkning: Braun noterade att positiva förstärkningsmetoder är mycket effektiva under tidig barndom. Att börja denna föräldraskapsmetod tidigt, sa hon, kan uppmuntra bra beteende på vägen.
 • Läs tillsammans: Att läsa tillsammans kan vara avkopplande. Det har också ytterligare fördelar för ADHD-föräldraskap. “Att läsa för ditt barn i den här åldern främjar språkutveckling och uppmuntrar att använda läsning som en hälsosam coping-förmåga i framtiden”, sa Braun.

Föräldraskap till äldre barn som lever med ADHD (6–12 år)

Barn i åldrarna 6–12 år är grundskoleelever. De börjar utveckla sitt oberoende, upptäcka sin kreativitet och testa sociala färdigheter med sina kamrater.

Under det här skedet kommer det säkert att finnas massor av försök och misstag – och alla känslor som kommer med det. Några tips att följa inkluderar:

 • Sätt tydliga regler, förväntningar och konsekvenser: Detta är den ålder då barn kan börja uttrycka självständighet. Att sätta och kommunicera tydliga regler, förväntningar och konsekvenser kan hjälpa ett barn som lever med ADHD att lära sig vilka handlingar som ger vilka resultat.
 • Var en del av ditt barns självständighet: Genom att delta i ditt barns utforskning av självständighet kan du hjälpa dem att utveckla det långsamt, på ett sätt som förbereder dem för vuxenlivet. De kan fatta sina egna beslut och du kan hjälpa dem att lära sig av sina misstag.
 • Låt barn delta i deras vårdbeslut: Engelska föreslog att involvera ditt barn i deras ADHD-vårdprocess. Att göra detta hjälper dem att lära sig att kommunicera öppet med sin terapeut och lär dem att ADHD-resurser finns tillgängliga.

Att vara förälder till en tonåring med ADHD (13–18 år)

Tonåringar är notoriskt hårda mot föräldrar. Att söka självständighet är på den högsta nivån under detta utvecklingsstadium och tonåringar ställs inför ett växande antal ansvarsområden. Här är några tips:

 • Uppmuntra hälsosamma vanor: Att främja hälsosamma vanor som träning, kvalitetssömn och balanserad kost är viktigt, sade engelska, eftersom tonåringar som lever med ADHD kan uppleva utmaningar med impulsivitet och självreglering.
 • Respektera oberoende: Tonåringar med ADHD är kapabla till självständighet. Att respektera sin önskan att fatta sina egna beslut och hantera sin dag kan hjälpa dem att bygga upp den autonomi de behöver som vuxna.
 • Arbeta tillsammans med tidshantering: “Tidshantering kan vara svårt för tonåringar med ADHD, så det är viktigt att samarbeta för att utveckla ett system som fungerar för dem”, sa English. “Detta kan inkludera att använda kalendrar, timers och andra verktyg för att hjälpa dem att hålla ordning och hantera sin tid mer effektivt.”
 • Incheckning regelbundet: Att respektera din tonårings oberoende betyder inte att du stänger kommunikationslinjerna. Att regelbundet checka in med din tonåring visar att du bryr dig och finns där om det behövs.

Vid vilken ålder är ADHD-symptomen mest märkbara?

Symtom på ADHD uppträder vanligtvis i tidig barndom mellan åldrarna 3 och 6 år. Barn som upplever svåra symtom får ofta en diagnos tidigare, runt en medelålder på 4 år.

ADHD är inte ett progressivt tillstånd. Faktum är att symptomen förbättras för många människor i vuxen ålder. Ibland kan föräldrar eller vårdgivare observera allvarligare ADHD-symtom, men detta kan bara bero på att ett barn har svarat på en ny utmaning på ett sätt som föräldrar har sett tidigare.

Hur föräldrastöd kan hjälpa ett barn med ADHD

Föräldrastöd kan hjälpa ett barn med ADHD under hela livet. Enligt a Forskningsuppsats 2023fyller föräldrar flera viktiga roller under ett barns liv, inklusive:

 • chef (ta hand om behov)
 • roadie (hjälper till bakom kulisserna)
 • superfan (som ger tillbedjan och uppmuntran)

Dessa stadier visar upp din förändring som förälder från att styra ditt barns liv till att hjälpa dem att trivas när de går in i vuxenlivet genom att fortsätta visa dem villkorslös kärlek.

Braun förklarade att föräldrastöd erbjuder barn som lever med ADHD:

 • Känslostöd
 • försvar
 • rutin och struktur
 • behandlingsstöd
 • kompetensbyggande

Att bygga upp självkänsla är en annan stor bonus med föräldrastöd.

“Barn med ADHD kan uppleva låg självkänsla som ett resultat av akademiska eller sociala utmaningar,” sa English. “Föräldrar kan öka sina barns självkänsla genom att erkänna deras prestationer, betona deras styrkor och ge villkorslös kärlek och stöd.”

Slutsats

Föräldrastrategier för ett barn som lever med ADHD kan variera beroende på ålder. Att börja ditt föräldraskapsförhållningssätt med de fem C:en kan hjälpa dig att odla viktiga metoder som inte bara minskar din föräldrars stress utan också hjälper dig att göra dig till en effektiv förebild.

Att ta hand om sig själv, sätta tydliga gränser och uppmuntra åldersanpassad självständighet kan hjälpa barn som lever med ADHD att trivas under alla stadier av livet.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *