Tag: healthcare guide

Vad är balanit?

Översikt Balanit är svullnad i förhuden eller penishuvudet. Balanit drabbar ungefär 1 av 20 män. Balanit förekommer i stort sett hos omskurna män. Det kan vara smärtsamt, men det är ...

Russell Silver syndrom

Vad är Russell-Silver syndrom? Russell-Silver syndrom (RSS), ibland kallat Silver-Russell syndrom (SRS), är ett medfött tillstånd. Det kännetecknas av hämmad tillväxt och leds- eller ansiktsasymmetri. Symtomen sträcker sig över ett ...

Anafylaxi

Vad är anafylaksi? För vissa personer med allvarlig allergi kan exponering för deras allergen resultera i en livshotande reaktion som kallas anafylaksi. Anafylaxi är en allvarlig allergisk reaktion mot gift, ...

Immunoelektrofores-serumtest

Vad är ett immunoelektrofores-serumtest? Immunglobuliner (Igs) är en grupp proteiner som också kallas antikroppar. Antikroppar ger din kropp den första försvarslinjen mot invaderande patogener. Immunglobuliner kan beskrivas som antingen normala ...

Myasthenia Gravis

Myasthenia gravis Myasthenia gravis (MG) är en neuromuskulär sjukdom som orsakar svaghet i skelettmusklerna, vilket är de muskler kroppen använder för rörelse. Det uppstår när kommunikationen mellan nervceller och muskler ...

Page 24 of 24 1 23 24