Tag: health information

Vem riskerar självmord?

Att veta vem som löper risk för självmord kan bidra till att förbättra interventionsstrategier bland högriskpopulationer. Självmord är det avsiktliga slutet på ditt liv genom självriktat beteende. Enligt Centers for ...

Förstå om AFib är ärftligt

Förstå om AFib är ärftligt

Förmaksflimmer är den vanligaste av arytmierna. Även om livsstilsfaktorer och underliggande hälsotillstånd spelar en roll för att utveckla AFib, kan en persons gener också vara inblandade. hobo_018/Getty Images Förmaksflimmer (AFib) ...

Page 1 of 63 1 2 63