Tag: guide för sjukdomsbehandling

Test av sömnstörningar

Vad du kan förvänta dig under ditt sömntest Vissa sömnstörningar, såsom sömnapné, kräver observation över natten i sömnlaboratoriet. Under ett sömntest över natten (polysomnogram) placeras elektroder för att registrera hjärnaktivitet, ...

Etoposid, VP-16 kapslar

Vad är detta för medicin? ETOPOSIDE, VP-16 (e toe POE-sidan) är ett kemoterapiläkemedel. Det används för att behandla småcellig lungcancer och andra cancerformer. Detta läkemedel kan användas för andra ändamål; ...

Intravaskulärt ultraljud

Intravaskulärt ultraljud

Översikt En invasiv procedur, utförd tillsammans med hjärtkateterisering; en miniatyrljudsond (givare) på spetsen av en kranskärlkateter träs genom kransartärerna och producerar med hjälp av högfrekventa ljudvågor detaljerade bilder av artärernas ...

Page 1 of 3 1 2 3