Tag: Covid-19

Hur COVID-19 kan leda till diabetes

Hur COVID-19 kan leda till diabetes

Tillsammans med lunginflammation, blodproppar och andra allvarliga hälsotillstånd orsakade av SARS-CoV-2 (COVID-19-viruset) har vissa studier också identifierat en annan oroande koppling. Vissa människor kan utveckla diabetes efter en akut COVID-19-infektion. ...

Våta marknader i Kina

Våta marknader i Kina

I Kina är våta marknader traditionella marknader som säljer färskt kött, producerar och andra lättfördärvliga varor. De är det vanligaste matstället i stadsregioner i Kina men har mött ökande konkurrens ...

Page 1 of 3 1 2 3