Tag: Covid-19

Hur COVID-19 kan leda till diabetes

Hur COVID-19 kan leda till diabetes

Tillsammans med lunginflammation, blodproppar och andra allvarliga hälsotillstånd orsakade av SARS-CoV-2 (COVID-19-viruset) har vissa studier också identifierat en annan oroande koppling. Vissa människor kan utveckla diabetes efter en akut COVID-19-infektion. ...

Våta marknader i Kina

Våta marknader i Kina

I Kina är våta marknader traditionella marknader som säljer färskt kött, producerar och andra lättfördärvliga varor. De är det vanligaste matstället i stadsregioner i Kina men har mött ökande konkurrens ...

Vad är flockimmunitet?

Vad är flockimmunitet?

När nya sjukdomar drabbar har våra kroppar inget skydd (immunitet) mot dem. När människor blir sjuka av dessa sjukdomar och återhämtar sig utvecklar de immunitet, vilket kan hindra dem och ...

Page 1 of 2 1 2