Kan bergamott sänka kolesterolet?

Bergamott, som innehåller föreningar som polyfenoler och flavonoider, kan minska totalkolesterol och triglycerider samtidigt som det potentiellt ökar det goda (HDL) kolesterolet.

Bergamotten, en citrusfrukt som främst finns i regionen Kalabrien i södra Italien, har en lång historia inom traditionell italiensk medicin för behandling av feber och infektioner.

Idag har viss forskning stött fruktens antioxidant- och antiinflammatoriska fördelar, vilket visar på dess potentiellt fördelaktiga kolesterolsänkande egenskaper.

Kan bergamott förbättra kolesterolet?

Kliniska tester har visat att oralt administrerad bergamott i olika former kan minska totalt kolesterol och lågdensitetslipoproteinkolesterol. Laboratoriestudier tyder på att bergamotts polyfenoler kan påverka specifika enzymer relaterade till kolesterolmetabolism.

En systematisk genomgång av 12 studier visade att bergamotttillskott resulterade i följande:

  • Total kolesterolminskning: varierade från 12,3 % till 31,3 %
  • LDL-kolesterolminskning: varierade från 7,6 % till 40,8 %
  • Triglyceridminskning: varierade från 11,5 % till 39,5 %

Åtta försök visade också ökade HDL-kolesterolnivåer efter bergamottintervention. Studierna indikerade en potentiell dosberoende effekt och synergi med statiner, vilket är ett möjligt alternativ för behandling av dyslipidemi, särskilt hos statinintoleranta individer.

I ett studieupptäckte forskare att även om bergamottfruktextrakt (BFE) inte direkt blockerade ett enzym som var involverat i att tillverka kolesterol, minskade det de totala kolesterolnivåerna i levercellerna och begränsade kolesterolabsorptionen i tarmcellerna.

Specifikt minskade en komponent som finns i BFE, kallad neohesperidin, aktiviteten hos ett enzym som ansvarar för kolesterolproduktionen samtidigt som det ökade funktionen hos ett annat enzym som är associerat med kolesterolkontroll.

En annan komponent, brutieridin, dämpade kolesterolabsorptionen i tarmcellerna genom att påverka ett nyckelprotein som transporterar kolesterol.

Hur lång tid tar det för bergamott att sänka kolesterolet?

Kliniska studier har visat sänkta kolesterolnivåer efter flera veckors regelbundna tillskott. De kliniska prövningarna varade vanligtvis 1–6 månader.

Den tid det tar för bergamott eller dess extrakt att sänka kolesterolnivåerna kan dock variera mellan individer.

Vilken form av bergamott är bäst för kolesterol?

Den bästa formen av bergamott för att hantera kolesterolnivåer är inte definitivt etablerad. Olika former, såsom bergamottfruktextrakt, kosttillskott eller juice, har använts i kliniska studier och har visat potential för att minska kolesterolet.

Hur mycket bergamott ska du ta för kolesterol?

Att bestämma den exakta mängden bergamott att ta för kolesterolhantering kan variera baserat på flera faktorer, inklusive formen av bergamott (extrakt, olja, tillskott), dess koncentration och individuella hälsotillstånd.

Typiska doser i studier att undersöka bergamotts kolesterolsänkande effekter har varierat från cirka 150 milligram (mg) till 1500 mg extrakt dagligen.

Potentiella biverkningar av bergamott

Bergamottanvändning kan i vissa fall orsaka biverkningar. Möjliga biverkningar kan inkludera:

  • Ökad känslighet för solljus: Bergamott innehåller föreningar som kan göra din hud mer känslig för solljus, vilket potentiellt ökar risken för solbränna eller hudirritation.
  • Läkemedelsinteraktioner: Bergamott kan interagera med läkemedel som orsakar ljuskänslighet, såväl som vissa antibiotika och diabetesmediciner. Medan vissa studier tyder på att bergamottextrakt kan förbättra statineffekterna, kan en kombination av dem intensifiera deras effekter och öka risken för muskelsmärta (myopati).
  • Allergiska reaktioner: Vissa människor kan få allergiska reaktioner mot bergamott, vilket resulterar i symtom som utslag, klåda eller andningssvårigheter.

Det är viktigt att konsultera en sjukvårdspersonal innan du använder bergamotttillskott, särskilt om du tar några mediciner.

Vem bör inte ta bergamott?

Individer med specifika tillstånd eller omständigheter bör vara försiktiga eller undvika bergamotttillskott:

  • Gravida eller ammande personer: Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om säkerheten för bergamotttillskott under graviditet eller amning. Det är tillrådligt att prata med en sjukvårdspersonal innan du tar bergamott.
  • Barn: Bergamott-tillskott rekommenderas inte för barn, eftersom deras säkerhet och lämpliga doser inte är väletablerade för denna åldersgrupp.
  • Solkänsliga individer: Bergamott kan öka hudens känslighet för solljus. De som är utsatta för solbränna eller ljuskänslighet bör vara försiktiga när de använder bergamott.
  • Individer som tar vissa mediciner: Bergamott kan interagera med eller förbättra vissa mediciner, särskilt statiner som används för att sänka kolesterol.

Slutsats

Forskning har visat att oralt administrerad bergamott kan vara fördelaktigt för att sänka det totala kolesterolet. Det rekommenderas att du pratar med en sjukvårdspersonal innan du tar bergamott, eftersom det finns potentiella biverkningar förknippade med bergamott, särskilt för vissa populationer.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *