Icke-proliferativ diabetisk retinopati: åtgärda det tidiga stadiet

Icke-proliferativ diabetisk retinopati är det tidigaste stadiet av denna diabeteskomplikation. Du kanske inte har symtom, och medicinska behandlingar kanske inte behövs förutom diabetesbehandling.

När personer med diabetes börjar uppleva ögonrelaterade problem som ett resultat av deras tillstånd, kan diabetisk retinopati ta ett av två stora stadier när den fortskrider. Det tidiga stadiet är känt som icke-proliferativ diabetisk retinopati.

Ögontillståndet kan behandlas när det diagnostiseras och behandlas tillräckligt tidigt.

Lär dig mer om det tidiga skedet av diabetisk retinopati, inklusive symtom och behandlingsalternativ som kan hjälpa till att bromsa eller stoppa det från att bli värre och försämra din syn.

Vad är icke-proliferativ diabetisk retinopati?

Ju längre du har diabetes, desto mer sannolikt är det att du utvecklar diabetisk retinopati.

Mer än hälften av alla människor med diabetes fortsätter att utveckla diabetisk retinopati, rapporterar National Eye Institute. Organisationen noterar också att diabetisk retinopati är den vanligaste orsaken till synförlust för personer med diabetes i USA.

Detta beror på att höga blodsockernivåer med tiden kan leda till förändringar eller skador på blodkärlen i näthinnan, det ljuskänsliga vävnadslagret som kantar baksidan av ögat.

Under det tidiga skedet försvagas blodkärlen i näthinnan och utvecklar små utbuktningar som kallas mikroaneurysm. Mikroaneurysm läcker ibland vätska in i näthinnan, vilket orsakar svullnad i gula fläcken, som är den centrala delen av näthinnan. Dessa blodkärl kan också stängas av och hindra blod från att nå gula fläcken, en process som kallas makulär ischemi.

Om det utvecklas till den mer avancerade formen, börjar ett nätverk av små, ömtåliga nya blodkärl att växa i näthinnan. Dessa nya blodkärl kan läcka blod och vätska in i glaskroppen på baksidan av ögat.

Hur vet du om du har icke-proliferativ diabetisk retinopati?

Många människor som utvecklar icke-proliferativ diabetisk retinopati utvecklar inga symtom alls. Det betyder att de kanske inte märker några förändringar i sin syn eller något annat alls. Andra kan utveckla milda symtom.

När det fortskrider kan du börja utveckla symtom som:

 • grumlig eller suddig syn
 • mörka, flytande fläckar i ditt synfält
 • mörka fläckar i mitten av din syn
 • svårt att se bra på natten

Ibland kommer dessa förändringar och går, till exempel problem med att se objekt som är långt borta vid vissa tidpunkter och inte andra.

Kan icke-proliferativ diabetisk retinopati vara mild eller måttlig?

Experter delar generellt in icke-proliferativ diabetisk retinopati i följande stadier av svårighetsgrad:

 • Mild: Ett fåtal mikroaneurysm är närvarande.
 • Måttlig: Ett större antal mikroaneurysm finns, tillsammans med prickblödningar och möjligen några fluffiga vita fläckar som kallas bomullsfläckar och vissa lipid- och proteinavlagringar som kallas hårda exsudat.
 • Svår: Den uppfyller åtminstone ett kriterium av 4-2-1 regelvilket involverar:

  • allvarliga blödningar och mikroaneurysm i alla fyra kvadranter
  • onormala pärlor av venväggen i minst två kvadranter
  • intraretinala mikrovaskulära anomalier (IRMA) i minst en kvadrant

Vissa experter lägger också till en klassificering för Väldigt allvarligtsom beskriver en situation där två kriterier i 4-2-1-regeln är uppfyllda.

Kan det tidiga stadiet av diabetisk retinopati botas?

Även om det finns behandling som kan vara mycket effektiv för diabetisk retinopati, finns det inget botemedel för närvarande. Ju tidigare din läkare kan diagnostisera diabetisk retinopati, desto bättre blir resultatet.

Hur behandlar och hanterar du icke-proliferativ diabetisk retinopati?

Tillvägagångssättet för att hantera icke-proliferativ diabetisk retinopati i de tidiga stadierna är ofta ett vaksamt tillvägagångssätt.

Experter varnar för det det är svårt att förutse säkert om du kommer att utveckla det mer avancerade stadiet av diabetisk retinopati om du upplever det tidigare stadiet.

Forskning föreslår progression är mer sannolikt om du har en måttlig form av icke-proliferativ diabetisk retinopati än om du har en mild form. Det är också mer sannolikt att det kommer att utvecklas till det mer avancerade stadiet av retinopati från en allvarlig eller mycket allvarlig form av icke-proliferativ diabetisk retinopati.

Även om du inte har symtom kan vissa åtgärder förhindra att allvarliga effekter utvecklas och i slutändan rädda din syn. Dessa inkluderar:

 • konsekvent hantera blodsockernivåerna och hålla dem inom ett hälsosamt intervall
 • hantera ditt blodtryck
 • sänka ditt LDL (dåliga) kolesterol, till exempel med träning, mediciner eller båda
 • äta en balanserad, näringsrik kost full av fullkorn, grönsaker, frukt och magert protein
 • röker inte

Vikten av diabetes ögonundersökningar

Årliga synundersökningar rekommenderas för personer med diabetes.

Under en synundersökning kommer din ögonläkare att vidga eller vidga dina pupiller med speciella droppar så att de kan se insidan av ditt öga och leta efter tecken på att utveckla skada.

Din läkare kanske också vill göra optisk koherenstomografi (OCT) för att övervaka din näthinna och gula fläcken.

Om sjukdomen ser ut att fortskrida kan din läkare diskutera potentiella behandlingsalternativ med dig.

Vanliga frågor

Vanliga frågor som personer med diabetes har om icke-proliferativ diabetisk retinopati inkluderar:

Kan man ha icke-proliferativ diabetisk retinopati med makulaödem?

Ja, makulaödem kan förekomma med icke-proliferativ diabetisk retinopati i mild, måttlig eller svår version.

Kan du vända icke-proliferativ diabetisk retinopati?

Forskning föreslår att de tidigaste stadierna av diabetisk retinopati kan vändas om du kan bibehålla sunda blodsockernivåer.

Vad är ICD-koden för icke-proliferativ retinopati?

Den internationella klassificeringen av sjukdomar, 10:e revisionen (ICD-10) koderna för icke-proliferativ retinopati varierar beroende på om den är mild, måttlig eller svår, och om den involverar makulaödem.

Koderna varierar också beroende på om du har diabetes typ 1 eller typ 2 och vilket öga som är drabbat.

American Academy of Ophthalmology har ett diagram som du kan konsultera.

Diabetisk retinopati kan försämra din syn. Risken för det ökar ju längre du har diabetes.

Du kan vidta åtgärder för att minska din risk, till exempel att bibehålla sunda blodsockernivåer och göra regelbundna ögonundersökningar.

Icke-proliferativ diabetisk retinopati kanske inte ger några symtom som du skulle märka, vilket ytterligare understryker vikten av förebyggande åtgärder.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *