Doseringsinformation för Novavax

Novavax används för att förebygga covid-19 hos vuxna och barn i åldrarna 12 år och äldre. Vaccinet ges som en injektion i muskeln i din överarm.

Den aktiva ingrediensen i Novavax är NVX-CoV2373. (En aktiv ingrediens är det som får ett läkemedel att fungera.) Den här artikeln beskriver doseringen av Novavax, samt dess styrka och hur det ges. För att lära dig mer om Novavax, se den här djupgående artikeln.

Notera: År 2022 utfärdade Food and Drug Administration (FDA) Novavax ett nödtillstånd för användning (EUA) Under en folkhälsokris, som covid-19-pandemin, kan FDA utfärda EU:s. Målet är att snabbt göra akut nödvändiga förnödenheter tillgängliga. Dessa förnödenheter kan innefatta vacciner, läkemedel och tester. Tillverkaren av Novavax genomför pågående studier för att samla in ytterligare data om vaccinets säkerhet och effektivitet. När dessa prövningar avslutas kommer FDA att fatta ett beslut om vaccinets fullständiga godkännande.

Vad är Novavaxs dosering?

Detta avsnitt beskriver de vanliga doserna av Novavax. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är Novavaxs form?

Novavax kommer som en suspension (en typ av flytande blandning) som ges som en injektion i muskeln i din överarm.

Vilken styrka kommer Novavax in?

Novavax kommer i en standardstyrka på 0,5 milliliter (mL).

Vilka är de vanliga doserna av Novavax?

Informationen nedan beskriver doseringar som är vanligt förekommande eller rekommenderas. Men din läkare kommer att bestämma den bästa dosen för att passa dina behov.

Dosering för förebyggande av covid-19

Den typiska Novavax-dosen för vuxna för att förhindra covid-19 beror på om du har fått ett covid-19-vaccin tidigare.

  • Om du inte har fått ett covid-19-vaccin tidigare får du två doser Novavax med tre veckors mellanrum.
  • Om du har fått ett covid-19-vaccin tidigare får du en dos Novavax som en booster.* Du måste vänta minst 2 månader efter ditt senaste covid-19-vaccin innan du får Novavax. (Du kan få Novavax oavsett vilken typ av covid-19-vaccin du fick ursprungligen, som Pfizer-BioNTech eller Moderna.)

* Ett boostervaccin hjälper till att “förstärka” effekterna av ett tidigare vaccin som du fått.

Vad är dosen av Novavax för barn?

Novavax används för att förebygga covid-19 hos barn i åldrarna 12 år och äldre.

Doseringen som används till barn är densamma som doseringen för vuxna. För att lära dig mer, se “Vilka är de vanliga doserna av Novavax?” avsnitt ovan.

För mer information om Novavaxs dosering för barn, prata med ditt barns läkare eller en farmaceut.

Vilka faktorer kan påverka min dosering?

Antalet Novavax-doser du ordineras kan bero på flera faktorer. Dessa inkluderar:

  • om du har ett försvagat immunförsvar
  • om du har fått andra covid-19-vacciner tidigare
  • andra hälsotillstånd du kan ha

Hur ges Novavax?

Novavax kommer som en suspension (en typ av flytande blandning) som ges som en injektion i muskeln i din överarm.

Du får Novavax antingen på din läkarmottagning, en klinik eller ett apotek.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar ett möte för att få en dos av Novavax, boka om din tid så snart som möjligt.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg dina möten kan du prova att ställa in ett alarm eller ladda ner en påminnelseapp på din telefon.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Novavaxs dosering.

Är Novavaxs dosering liknande doseringen av andra covid-19-vacciner?

Formerna och hur ofta du får varje covid-19-vaccin är liknande. Vaccinerna Novavax, Moderna och Pfizer-BioNTech ges alla som en injektion i muskeln i din överarm.

Dosen i milliliter för varje vaccin skiljer sig åt. Din läkare kommer att rekommendera vaccinet och den dos som är rätt för dig.

För att lära dig mer om hur dessa vacciner jämförs, prata med din läkare.

Hur lång tid tar det för Novavax att börja fungera?

Novavax börjar vanligtvis vara effektivt 7 dagar efter din andra dos (om du får två doser) eller 7 dagar efter en enda boosterdos.* Novavax är inte effektivt direkt eftersom det tar tid för ditt immunsystem att bygga antikroppar efter att du fått vaccin.

Om du har andra frågor om vad du kan förvänta dig av Novavax-injektionen, tala med din läkare.

* Ett boostervaccin hjälper till att “förstärka” effekterna av ett tidigare vaccin som du fått.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver den vanliga doseringen som tillhandahålls av tillverkaren. Om din läkare rekommenderar Novavax åt dig, kommer de att ordinera den dos som är rätt för dig.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

  • Är risken för biverkningar med Novavax högre om jag får två doser istället för en?
  • Behöver jag en extra dos av Novavax baserat på mina hälsotillstånd?
  • Hur kan jag minimera smärta eller andra biverkningar från injektionen?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *