Doseringsinformation för Bexsero

Bexsero (meningokock grupp B-vaccin) är ett vaccin som används för att förhindra meningit B. Det kommer i en förfylld spruta för injektion i en muskel. Det ges som två doser med minst 1 månads mellanrum.

Bexsero är ett vaccin som ges till barn och unga vuxna i åldrarna 10–25 år för att förhindra meningit B.

Den här artikeln beskriver doseringen av Bexsero, såväl som dess styrka och hur den ges. För att lära dig mer om Bexsero, se den här djupgående artikeln.

Vad är Bexseros dosering?

Detta avsnitt beskriver den vanliga doseringen och doseringsschemat för Bexsero. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Vad är Bexseros form?

Bexsero finns som en flytande suspension (en typ av flytande blandning) i förfyllda sprutor. Det ges som en injektion i en muskel av en sjukvårdspersonal.

Vilken styrka kommer Bexsero in?

Varje förfylld spruta innehåller 0,5 milliliter (ml) Bexsero.

Vilka är de vanliga doserna av Bexsero för unga vuxna?

Informationen nedan beskriver den rekommenderade doseringen och doseringsschemat som tillhandahålls av tillverkaren. Din läkare kommer att bestämma den bästa dosen och schemat för att passa dina behov.

Dosering för förebyggande av meningit B

För att förebygga meningit B kommer du att få två Bexsero-injektioner (0,5 ml vardera). De två injektionerna ges med minst 1 månads mellanrum.

Vad är dosen av Bexsero för barn?

Bexsero används för att förebygga meningit B hos barn i åldrarna 10 år och äldre.

Doseringen för barn är densamma som doseringen för vuxna: två 0,5 ml injektioner åtskilda av en månad eller mer.

För mer information om Bexseros dosering för barn, prata med ditt barns läkare.

Används Bexsero på lång sikt?

Nej. Bexsero ges bara två gånger. De två injektionerna ges vanligtvis med cirka 1 månads mellanrum. Om du har frågor om ditt doseringsschema för Bexsero, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Hur ges Bexsero?

Bexsero ges som en injektion i muskeln i din överarm av en sjukvårdspersonal.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du missar din tid för att få din första eller andra injektion av Bexsero, ring för att boka om så snart du kommer ihåg. För att Bexsero ska skydda dig ordentligt från meningit B är det viktigt att få båda injektionerna.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Bexseros dosering.

Är Bexseros dosering liknande doseringen av Trumenba?

Ja. Bexsero och Trumenba är båda meningokocker grupp B-vaccin som ges som injektioner i en muskel. Däremot har de lite olika doseringsscheman.

Bexsero ges som två injektioner med minst 1 månads mellanrum.

Å andra sidan kan Trumenba ges som två eller tre injektioner. De flesta barn och unga vuxna i åldrarna 10–25 år kommer att få två doser med sex månaders mellanrum. Men om ditt barn löper högre risk att drabbas av meningit B, kan deras läkare rekommendera tre doser Trumenba. I det här fallet är den andra dosen 1–2 månader efter den första dosen, och den tredje dosen är 6 månader efter den första dosen.

Även om båda vaccinerna skyddar mot meningit B, är de inte utbytbara. Du bör fortsätta med samma vaccin för din andra (eller tredje) dos. För att lära dig mer om hur dessa vacciner jämförs, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Kommer Bexsero fortfarande att fungera om jag får min andra dos av vaccinet sent?

Ja, om du får din andra dos av Bexsero efter 1 månad kommer det fortfarande att minska risken för hjärnhinneinflammation B.

Det är viktigt att få båda doserna av Bexsero för att det ska fungera effektivt. Om du har missat din tid för att få den andra injektionen, ring för att boka om så snart du kommer ihåg.

Om du har frågor eller funderingar angående tidpunkten för din andra dos, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Vad ska jag fråga min läkare?

Avsnitten ovan beskriver det vanliga doseringsschemat för Bexsero som tillhandahålls av tillverkaren. Om din läkare rekommenderar Bexsero åt dig, kommer de att rekommendera det vaccindoseringsschema som är mest lämpligt för dig.

Tala med din läkare om du har frågor eller funderingar om ditt vaccindosschema.

Här är några exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare:

  • Hur sent kan jag få min andra dos Bexsero för att den fortfarande ska vara effektiv?
  • Är det till hjälp att fortfarande få Bexsero om jag är äldre än 25 år?
  • Behöver jag en boosterdos av Bexsero?

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *