Wellbutrin och kostnad: Vad du behöver veta

Introduktion

Om du tittar på behandlingsalternativ för depression, kanske du vill lära dig mer om Wellbutrin (bupropion).

Det är ett receptbelagt läkemedel som finns i två former:* en tablett med fördröjd frisättning (SR) och en tablett med förlängd frisättning (XL), som du båda sväljer. Båda formerna är långtidsverkande och släpper läkemedlet långsamt in i ditt system med tiden.

Båda formerna av Wellbutrin används för att behandla allvarlig depressiv sjukdom hos vuxna. Endast Wellbutrin XL används av vuxna för att förebygga säsongsbetonad känslomässig störning.

Fortsätt läsa för detaljer om Wellbutrin och kostnader, och hur du sparar pengar på recept.

Notera: För mer information om Wellbutrin, se denna djupgående artikel.

* Termen “Wellbutrin” används i den här artikeln för att beskriva båda formerna.

Vad är Wellbutrins pris?

Priset du betalar för Wellbutrin kan variera. Det kan bero på din behandlingsplan, ditt försäkringsskydd (om du har det) och vilket apotek du använder. För att ta reda på hur mycket du kommer att betala för Wellbutrin, prata med din farmaceut eller försäkringsgivare.

Notera: Om du har en försäkring kan du behöva få ett förhandstillstånd innan din försäkringsleverantör täcker Wellbutrin. Detta innebär att din försäkringsgivare och din läkare kommer att diskutera läkemedlet med avseende på din behandling. Sedan avgör försäkringsbolaget om det är täckt. Om Wellbutrin kräver förhandstillstånd och du inte får det innan du påbörjar behandlingen, kan du betala hela kostnaden för läkemedlet.

Var noga med att fråga ditt försäkringsbolag om Wellbutrin kräver förhandstillstånd.

Vanliga frågor om kostnader och Wellbutrin

Nedan finns svar på några vanliga frågor om Wellbutrin och kostnader.

Vad kostar Wellbutrin per månad utan försäkring?

Kostnaden för Wellbutrin per månad utan försäkring beror på flera faktorer. Om du inte har någon försäkring betalar du självkostnaden för Wellbutrin. Detta innebär att du betalar kontantpriset för läkemedlet och eventuella apoteksavgifter.

Kostnaden per månad för Wellbutrin utan försäkring beror på:

 • dosen du tar, såsom 150 milligram (mg) eller 300 mg
 • den mängd du har ordinerats, till exempel en 30-dagars eller 90-dagars leverans
 • den form av Wellbutrin du tar (förlängd frisättning eller förlängd frisättning)
 • ditt apoteks avgifter

För mer information om din Wellbutrin-kostnad per månad utan försäkring, prata med din apotekspersonal. För att ta reda på din kostnad per månad med försäkring, prata med din försäkringsgivare. För information om hur du sparar på kostnaden för detta läkemedel, se avsnittet “Kan jag få hjälp med att betala för Wellbutrin” nedan.

Hur jämför kostnaden för Wellbutrin XL med den för Wellbutrin SR?

Kostnaden för Wellbutrin beror på vilket formulär du ordineras. För att lära dig prisskillnaden mellan Wellbutrin XL och Wellbutrin SR, prata med din apotekspersonal. Om du har en receptförsäkring kan din försäkringsleverantör berätta vilka former av Wellbutrin din plan täcker.

Om du vill ta en annan form av Wellbutrin på grund av kostnaden, prata med din läkare. Båda formerna innehåller samma aktiva ingrediens* bupropion. Men observera att endast Wellbutrin XL används för att behandla säsongsbetonad affektiv störning. Om du tar Wellbutrin för att behandla depression, kan din läkare rekommendera den form som är bäst för dig.

* En aktiv ingrediens är det som gör att ett läkemedel fungerar.

Varierar priset på Wellbutrin XL beroende på vilken dos jag har ordinerats (150 mg eller 300 mg)?

Wellbutrin finns i flera styrkor. XL-formen (extended-release) finns i 150-milligram (mg) och 300-mg tabletter. SR-formen (fördröjd frisättning) finns i 100 mg, 150 mg och 200 mg tabletter.

Priset på båda formerna varierar beroende på styrkan och mängden tabletter som din läkare ordinerar.

För att lära dig priset du skulle betala för Wellbutrin, prata med din apotekare eller försäkringsgivare. De kan beräkna din kostnad baserat på din ordinerade dos och antalet tabletter du behöver.

Finns Wellbutrin tillgängligt som ett generiskt läkemedel?

Wellbutrin XL och Wellbutrin SR är båda tillgängliga i en generisk form som kallas bupropion. Ett generiskt läkemedel innehåller en exakt kopia av det aktiva läkemedlet i ett märkesläkemedel. Ett generiskt läkemedel anses vara lika säkert och effektivt som det ursprungliga varumärkesläkemedlet men kostar i allmänhet mindre.

För att ta reda på hur kostnaderna för Wellbutrin och bupropion jämförs, prata med din apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Om du har ordinerats Wellbutrin och du är intresserad av att ta bupropion istället, prata med din läkare. De kanske föredrar att du tar en version istället för den andra. Du måste också kontrollera med din försäkringsleverantör eftersom din plan kanske bara täcker det ena eller det andra läkemedlet.

Varför är det en sådan kostnadsskillnad mellan varumärkesläkemedel och generika?

År av forskning och tester krävs för att säkerställa att varumärkesläkemedel är säkra och effektiva. Denna testning kan göra drogerna dyra. Tillverkaren av ett varumärkesläkemedel kan sälja läkemedlet i upp till 20 år. Efter det kan andra läkemedelstillverkare skapa generiska versioner. Denna konkurrens på marknaden kan leda till lägre kostnader för generika. Och eftersom generika har samma aktiva ingredienser som varumärkesläkemedel behöver de inte studeras igen. Detta kan också leda till lägre generiska kostnader.

Kan jag få hjälp att betala för Wellbutrin, till exempel med ett copay-kort?

Ja. Tillverkaren av Wellbutrin XL erbjuder ett copay-sparkort för att hjälpa dem som är berättigade med sina medicinkostnader. Om du kvalificerar dig kan det här programmet spara pengar baserat på din copay-kostnad. Din sjukförsäkring kommer att betala en del av kostnaden och läkemedelstillverkaren kommer att betala en del av eller hela din försäkringsavgift.

Läkemedelstillverkaren erbjuder också ett program som heter PhilRx som kan hjälpa dig att få gratis leverans av varumärket Wellbutrin XL. (Se webbsidan länkad ovan för mer information.)

Du kan också kolla in följande resurser för mer information om att täcka kostnaderna för Wellbutrin eller förstå din försäkring:

 • NedyMeds
 • Medicinhjälpverktyg

På dessa webbplatser kan du hitta försäkringsinformation, information om droghjälpsprogram och länkar till sparkort och andra tjänster.

Om du har andra frågor om hur du betalar för ditt recept, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Hur kan jag sänka mina långsiktiga läkemedelskostnader?

Om du tar Wellbutrin på lång sikt kan du kanske sänka dina kostnader på följande sätt:

Tänk på att få en 90-dagars leverans av din medicin. Du kanske kan få en 90-dagars leverans av Wellbutrin om ditt försäkringsbolag godkänner det. Detta kan minska antalet resor till apoteket och hjälpa till att sänka kostnaderna för läkemedlet. Om du är intresserad av en 90-dagars leverans av Wellbutrin, prata med din läkare, apotekspersonal eller försäkringsgivare.

Använd ett postorderapotek för att få din medicin. Att använda ett postorderapotek kan hjälpa till att sänka dina kostnader för Wellbutrin. Dessutom kan du få din medicin utan att lämna hemmet. Vissa Medicare-planer kan hjälpa till att täcka kostnaderna för postorderläkemedel. Läkemedelstillverkaren erbjuder också ett program som heter PhilRx som kan hjälpa dig att få gratis leverans av varumärket Wellbutrin XL. Om du inte har en sjukförsäkring, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan föreslå onlineapotek alternativ som kan fungera för dig.

Vad ska mina nästa steg vara?

Om du fortfarande har frågor om kostnaden för Wellbutrin, prata med din läkare eller apotekspersonal. De kanske kan ge dig en bättre uppfattning om vad du kommer att betala för detta läkemedel. Men om du har en sjukförsäkring måste du prata med din försäkringsgivare för att ta reda på den faktiska kostnaden du skulle betala för Wellbutrin.

Exempel på frågor du kanske vill ställa till din läkare eller försäkringsgivare är:

 • Hur står sig kostnaderna för andra antidepressiva medel jämfört med Wellbutrin?
 • Om jag behöver en högre dos av Wellbutrin XL, hur kommer detta att påverka mina månatliga läkemedelskostnader?
 • Vad är fördelningen av avgifter som ingår i egenpriset för Wellbutrin XL?

För att lära dig mer om Wellbutrin, se dessa artiklar:

 • Wellbutrin (bupropionhydroklorid)
 • Wellbutrin-interaktioner: alkohol, mediciner och andra

För att få information om olika tillstånd och tips för att förbättra din hälsa, prenumerera på något av Healthlines nyhetsbrev. Du kanske också vill kolla in online-communityerna på Bezzy. Det är en plats där människor med vissa förutsättningar kan hitta stöd och få kontakt med andra.

Varning: Healthline har gjort allt för att se till att all information är korrekt, heltäckande och uppdaterad. Den här artikeln bör dock inte användas som ett substitut för kunskap och expertis hos en legitimerad sjukvårdspersonal. Du bör alltid rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal innan du tar någon medicin. Läkemedelsinformationen häri kan ändras och är inte avsedd att täcka alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, varningar, läkemedelsinteraktioner, allergiska reaktioner eller negativa effekter. Frånvaron av varningar eller annan information för ett givet läkemedel indikerar inte att läkemedlet eller läkemedelskombinationen är säker, effektiv eller lämplig för alla patienter eller alla specifika användningar.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *