Vilken screening används för depression?

Depressionsscreeningsverktyg kan objektivt upptäcka depression och spåra symtom över tid.

Symptomen på depression varierar från person till person, så i vissa fall kan störningen vara svår att upptäcka.

Att ta en evidensbaserad bedömning för depression kan hjälpa till att bekräfta din diagnos och låta en läkare bättre förstå dina symtom och ditt tillstånds svårighetsgrad.

Vanliga typer av depressionsbedömningar

Depressionsbedömningar spelar en viktig roll i behandlingen av depression genom att tillhandahålla ett konsekvent och objektivt mått på symtomen.

Dessa bedömningar använder en kombination av självrapporterade symtom, kliniska intervjuer och standardiserade frågeformulär eller betygsskalor. De kan också bestämma svårighetsgraden av depression och spåra symtom över tid.

Här är några av de mest använda depressionsskalorna.

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) är ett allmänt använt självrapporterat frågeformulär utformat för att bedöma symptomen och svårighetsgraden av depression, såväl som dess beteendemanifestationer.

BDI består av 21 frågor via ett flervalsformat och tar cirka 10 minuter att fylla i. Den utvärderar depressiva symtom som hopplöshet och förändringar i sömn och aptit. Varje fråga poängsätts på en 4-gradig skala (0 till 3), med högre poäng som tyder på allvarligare symtom på depression.

Denna bedömning används i både kliniska och forskningsmiljöer och är känd för att ha hög tillförlitlighet och validitet. Vuxna och barn från 13 år och äldre är berättigade att svara på frågeformuläret.

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)

Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) är ett självrapporterat frågeformulär med 20 artiklar som betygsätter depressiva symtom som upplevts under den senaste veckan. Varje objekt bedöms på en 4-gradig skala (1 till 4), med högre poäng som indikerar större svårighetsgrad.

CES-D används ofta i både klinisk praxis och i forskning, inklusive befolkningsbaserade och internationella studier, och har visat stark tillförlitlighet och validitet.

En studie från 2020 med 663 deltagare fann att CES-D är ett genomförbart alternativ för depressionsscreening för yngre och äldre vuxna med cancer.

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) är en allmänt använd självrapporterad bedömning utformad för att upptäcka förekomsten och svårighetsgraden av depression. Det används i en mängd olika kliniska miljöer, såsom primärvård, mentalvårdskliniker och forskning.

PHQ-9 med 9 artiklar ställer frågor utifrån de diagnostiska kriterierna för depression i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan, Text Revision (DSM-5-TR). Varje objekt bedöms på en 4-gradig skala (0 till 3), med högre poäng som indikerar allvarligare symtom på depression.

A studie publicerad 2020 visat att PHQ-9 är ett tillförlitligt och giltigt mått på svårighetsgraden av depression. Förutom dess tillförlitlighet föredrar forskare ibland denna bedömning eftersom det är ett kortare frågeformulär än många av de andra depressionsbedömningarna.

EQ-5D

EQ-5D är en allmänt använd livskvalitetsbedömning utvecklad av EuroQol Group, ett nätverk av internationella multidisciplinära forskare. Den designades för att vara en lättanvänd internationell bedömning för att mäta ens livskvalitet.

EQ-5D består av fem dimensioner:

 • rörlighet
 • egenvård
 • vanliga aktiviteter
 • smärta/obehag
 • ångest/depression

Dessa dimensioner betygsätts på en 3-gradig skala (med högre poäng som indikerar bättre hälsa) som kan användas för att generera en enda sammanfattning. Bedömningarna används inom hälsoekonomi och resultatforskning.

Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD)

Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD), även känd som Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), är en allmänt använd läkare administrerad bedömning för depression. HRSD anses vara en “guldstandard” för depressionsbedömning i kliniska prövningar och forskning.

HRSD får 17 poäng på en 5- eller 7-gradig skala, med högre poäng som indikerar allvarligare symtom. Det används ofta i kliniska miljöer för att diagnostisera depression och för att hålla reda på symtomförändringar över tid.

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) är en läkare administrerad bedömning utformad för att fastställa svårighetsgraden av depression. Testet med 10 punkter är betygsatt på en 7-gradig (0 till 6) skala, med högre poäng som indikerar allvarligare symtom.

MADRS, en bedömning som ofta används i kliniska miljöer och prövningar, är en anpassning av HDRS men har större känslighet för symtomförändringar över tid.

Var man ska ta ett depressionsprov

Det finns några sätt du kan göra en depressionsbedömning.

 • Onlinebedömningar: Om du vill göra ett depressionstest direkt kan du göra en onlinebedömning, till exempel Patient Health Questionnaire (PHQ-9) eller Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). Det är dock viktigt att komma ihåg att en onlinebedömning inte kan ersätta en vårdpersonal.
 • Primärvård: En primärvårdsläkare kan ge dig en depressionsbedömning och skriva ut mediciner eller remittera dig till en psykolog.
 • Psykolog: Ett annat bra alternativ är att gå direkt till en mentalvårdspersonal som kan administrera testet. Om du träffar en psykiater kan du få medicin utskriven.

Den slutliga diagnosen depression ställs av en mentalvårdspersonal baserat på kriterierna i DSM-5-TR.

Symtom på depression

Några vanliga symtom på depression inkluderar:

 • ihållande känslor av sorg, hopplöshet eller tomhet
 • trötthet och minskad energi
 • förlust av intresse eller nöje i aktiviteter som en gång var roliga
 • förändringar i aptit och sömnmönster
 • svårigheter att koncentrera sig, fatta beslut eller komma ihåg saker
 • känslor av skuld eller värdelöshet
 • rastlöshet eller irritabilitet
 • undvikande av sociala situationer och isolering
 • fysiska symtom som huvudvärk eller magsmärtor som inte svarar på behandlingen
 • självmordstankar

Förebyggande av självmord

Om du eller någon du känner löper omedelbar risk att själv skada eller skada en annan person, ring 911 eller ditt lokala nödnummer.

Om du eller någon du känner överväger självmord, ta hjälp av en kris- eller suicidförebyggande hotline. Prova National Suicide Prevention Lifeline på 800-273-8255.

Vad du ska göra om du får en depressionsdiagnos

Om du har fått en depressionsdiagnos, här är några steg du kan ta för att hantera dina symtom och förbättra din livskvalitet:

 • Håll dig till behandling: En mentalvårdspersonal kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsplan för dina specifika behov, vilket kan inkludera medicinering, terapi eller båda.
 • Ta hand om dig själv: Försök att få mycket sömn, äta en balanserad kost och träna regelbundet.
 • Ta kontakt med andra: Att prata med en pålitlig vän eller familjemedlem, eller ansluta till en depressionsstödgrupp kan hjälpa dig att känna dig mindre isolerad och förbättra ditt humör.
 • Utmana negativa tankar: Depression leder ofta till negativa tankemönster. Öva på att utmana dessa tankar och ersätta dem med mer positiva och realistiska.
 • Sätt upp nåbara mål: Att sätta upp små, uppnåeliga mål kan hjälpa dig att känna mer kontroll och ge dig en känsla av prestation.

Slutsats

Om du upplever symtom på depression, överväg att ta ett online depressionstest. Detta kommer att ge dig mer insikt i ditt tillstånd och hjälpa dig att identifiera specifika symtom.

Boka sedan ett möte med en mentalvårdspersonal som kan ge dig en klinisk diagnos och hjälpa dig att komma igång med rätt behandling. Det är viktigt att komma ihåg att en online depressionsbedömning inte kan ersätta hjälpen från en mentalvårdspersonal.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *