Vad du ska veta om genterapi för Alzheimers sjukdom

Forskning om genterapi för Alzheimers sjukdom har visat lovande, men det finns fortfarande betydande utmaningar. Det är en av flera nya behandlingar som kan hjälpa till att bromsa sjukdomsutvecklingen eller minska symtomen.

Alzheimers sjukdom är ett progressivt neurodegenerativt tillstånd som kännetecknas av minnesförlust, kognitiv försämring och beteendeförändringar. Trots årtionden av forskning finns det fortfarande inget känt botemedel mot Alzheimers, och för närvarande tillgängliga behandlingar ger endast begränsad lindring av symtomen.

Men med betydande framsteg inom genetik och medicin under de senaste åren har framväxande behandlingar gett nya löften. Genterapi är en sådan behandling, inriktad på de underliggande genetiska och molekylära orsakerna till Alzheimers.

Den här artikeln kommer att förklara hur genterapi fungerar för att behandla Alzheimers och hur den passar in i landskapet av andra nuvarande och framväxande behandlingar.

Vad är genterapi och hur fungerar det?

Genterapi är ett medicinskt tillvägagångssätt som hjälper till att behandla genetiska och förvärvade sjukdomar genom att modifiera ditt DNA. Det innebär att man introducerar, tar bort eller ändrar specifika gener för att behandla de bakomliggande orsakerna till en sjukdom.

Genterapi introducerar terapeutiska gener i din kropp med hjälp av vektorer såsom virus eller icke-virala metoder. Dessa vektorer transporterar de önskade generna till målceller. För Alzheimers sjukdom finns dessa målceller vanligtvis i hjärnan.

Väl inne i målcellerna integreras de införda generna i ditt DNA och utlöser produktionen av specifika proteiner eller molekyler.

Dessa proteiner kan:

 • korrigera genetiska anomalier
 • minska skadliga proteinansamlingar som beta-amyloid vid Alzheimers
 • främja cellöverlevnad
 • modulera immunsvar

Hur kan genterapi hjälpa människor med Alzheimers sjukdom?

Genterapi för Alzheimers sjukdom är fortfarande i experimentstadiet. Det har gjorts många djurstudier och några studier på människa också.

Alzheimers sjukdom är inte tydligt nedärvd eller på grund av en enda ärftlig gen. Men vissa ärvda gener kanske öka din risk. Genetiska förändringar i dina celler kan också bidra till Alzheimers, men det är oklart om dessa förändringar är ärftliga eller miljö-.

Dessa genmutationer orsakar förändrad proteinaktivitet i din hjärna, vilket påverkar dina nervceller. Genterapi för Alzheimers sjukdom syftar till att leverera modifierade gener för att hjälpa till att korrigera den förändrade proteinaktiviteten.

Human genterapi försök för Alzheimers har säkert och framgångsrikt levererade gener som kodar för ett protein som främjar neuronal tillväxt. A 2020 djurstudie minskade framgångsrikt mängden amyloidplack i hjärnan på möss och förbättrade deras minne.

Forskare varnar för att även om prekliniska studier har gett lovande resultat, har kliniska studier varit det mindre avgörande.

Kan genterapi bota Alzheimers?

Medan genterapi visar potential som behandling är det fortfarande utmanande att använda det för att bota Alzheimers. Det beror på att Alzheimers är ett komplext tillstånd med flera bidragande faktorer.

CRISPR, en genredigeringsteknik, gör det möjligt för forskare modifiera exakt och redigera gener för att korrigera mutationer associerade med sjukdomar som Alzheimers. Men miljö- och livsstilsfaktorer påverkar också utvecklingen av Alzheimers, vilket gör det utmanande att eliminera tillståndet.

Istället för att ge ett definitivt botemedel, syftar genterapi för Alzheimers till att:

 • långsam progression
 • minska symtomen
 • fördröja uppkomsten

Pågående forskning är avgörande för att förfina genterapistrategier och förbättra deras effektivitet för att hantera Alzheimers symtom och progression.

Vilka är andra lovande nya behandlingar för Alzheimers?

Forskare undersöker också andra terapier som kan behandla, förebygga eller till och med bota Alzheimers. Lovande nya behandlingar för Alzheimers inkluderar:

 • Monoklonala antikroppar: Monoklonala antikroppsterapier, som aducanumab, riktar sig mot beta-amyloidplack i hjärnan, siktar på att sakta ner kognitiv försämring.
 • Tau-proteininriktning: Terapier med fokus på reducerande onormala tau-proteintangles utvecklas för att hantera en viktig aspekt av vad som orsakar Alzheimers.
 • Antiinflammatoriska läkemedel: Forskare undersöker läkemedel som riktar sig mot inflammation i hjärnan. Sådana droger kan ha potential att lindra Alzheimers symtom och progression.
 • Stamcellsterapier: Stamcellsbaserade tillvägagångssätt mål att ersätta skadade neuroner eller stödjer hjärnreparation hos personer med Alzheimers.
 • Neuroprotektiva medel: Forskare undersöker mediciner som främjar neuronal hälsa att förbättra kognitiv funktion och långsam sjukdomsutveckling.
 • Vaccinationsstrategier: Forskare undersöker vacciner riktade mot beta-amyloid- eller tau-proteiner stimulera immunsystemets svar mot Alzheimers-relaterade proteiner.
 • Precisionsmedicin: Skräddarsydda behandlingar baserade på en persons genetiska och molekylära profil växer fram som ett personligt tillvägagångssätt för behandling av Alzheimers, enligt en 2023 studie.
 • Neurotrofa faktorer: Forskare undersöker terapier som stimulerar tillväxten och överlevnaden av neuroner för att se hur de kan hjälpa till att behandla Alzheimers.
 • Kombinationsterapier: Flera studier undersöker effekten av att kombinera flera behandlingar till hjälpa till att hantera Alzheimers sjukdom effektivt.

Det är viktigt att notera att många av dessa behandlingar fortfarande befinner sig i olika stadier av kliniska prövningar för att utvärdera deras långsiktiga säkerhet och effektivitet.

Vilken är den mest lovande behandlingen för Alzheimers?

Enligt Alzheimers Society är tre av de mest lovande behandlingarna för Alzheimers sjukdom sjukdomsmodifierande läkemedel:

 • lecanemab (Leqembi)
 • donanemab
 • remternetug

De Food and Drug Administration (FDA) godkände lecanemab 2023. Det var det första godkännandet för ett nytt läkemedel mot Alzheimers på 20 år. De andra två är fortfarande i kliniska prövningar.

Var det här till hjälp?

Vilka är nuvarande behandlingar för Alzheimers?

Medan genterapi fortfarande är en framväxande behandling för Alzheimers, finns flera aktuella behandlingar tillgängliga för att hjälpa till att hantera symtom och bromsa sjukdomsprogression. De omfatta:

 • Kolinesterashämmare: Läkare ordinerar vanligtvis mediciner för att förbättra minnet och kognitiv funktion hos personer med Alzheimers genom att öka nivåerna av neurotransmittorer. Dessa inkluderar:

  • donepezil (Aricept)
  • rivastigmin (Exelon)
  • galantamin (Razadyne)

 • Memantin: Läkemedlet memantin (Namenda) hanterar måttliga till svåra Alzheimers symtom genom att reglera glutamataktiviteten, som är involverad i inlärning och minne.
 • Beteendemässiga och psykiatriska mediciner: Läkare kan rekommendera antidepressiva och antipsykotiska mediciner för att hantera humör och beteendesymtom, såsom depression, ångest och agitation.
 • Livsstilsförändringar: Att uppmuntra regelbunden fysisk träning, en hälsosam kost, socialt engagemang och kognitiv stimulering kan bidra till att förbättra det allmänna välbefinnandet och potentiellt bromsa utvecklingen av Alzheimers.
 • Stödjande terapier: Arbets-, tal- och sjukgymnastik kan hjälpa dig att behålla ditt oberoende och hantera dagliga uppgifter.

Även om dessa behandlingar kan lindra vissa symtom och förbättra livskvaliteten, ger de inget botemedel mot Alzheimers sjukdom.

Pågående forskning strävar efter att utveckla mer effektiva behandlingar och i slutändan hitta ett sätt att förebygga eller bota Alzheimers.

Det finns inget definitivt botemedel mot Alzheimers, men genterapi visar potential för att bromsa utvecklingen och förbättra den kognitiva funktionen hos personer med detta tillstånd.

Genterapi innebär att just manipulera genetiska och molekylära faktorer som orsakar Alzheimers. Det kan rikta in sig på beta-amyloidplack, minska inflammation, minska förlusten av hjärnceller och till och med ersätta skadade nervceller.

Genterapibehandling för Alzheimers är dock fortfarande i experimentstadiet. Fler studier behövs för att fastställa dess säkerhet och effekt.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *