Vad är ligneös konjunktivit?

Denna sällsynta genetiska störning kan orsaka symtom som liknar rosa öga, men den är mer utbredd i kroppen.

Vävnadsirritation kan vara ett vanligt men frustrerande symptom på många sjukdomar eller sjukdomar som människor upplever under hela livet.

En av de mest typiska formerna av det är konjunktivit, även känd som rosa öga. Medan de flesta tror att rosa öga enbart orsakas av infektioner, kan det finnas andra former av konjunktivit som inte alltid beror på bakteriella eller virusinfektioner.

Ligneous konjunktivit är en sällsynt sjukdom som inte har samma orsaker som andra former av konjunktivit. Eftersom det kan vara allvarligare är det viktigt att få diagnosen snabbt och påbörja behandling för att hantera tillståndet och förhindra synförlust.

I den här artikeln kommer vi att täcka orsaker, symtom och behandlingsalternativ för ligneös konjunktivit.

Orsak till ligneös konjunktivit

Ligneous konjunktivit orsakas av en ansamling av ett protein som kallas fibrin. När det finns för mycket av det i ögat leder det till inflammation i bindhinnan eller kroppsvävnaden.

Även om konjunktivit ofta endast ses som ett ögonproblem, är bindhinneinflammation inte begränsad till ögonen utan kan också förekomma i många av kroppens slemhinnor som stämband, bronkier, vagina, tandkött, livmoderhals, luftstrupe, näsa , och även struphuvudet.

För närvarande finns det ingen enskild känd orsak till ligneös konjunktivit. Men experter föreslår att det kan bero på en autosomal recessiv gen.

Tillståndet är så sällsynt att endast 250 fall har rapporterats hittills, enligt a 2021 studie publicerad i Oman Journal of Ophthalmology, och den uppskattade andelen fall är 16 per 1 miljon människor.

Dessutom, några experter har föreslagit att siffrorna kan vara högre i länder där äktenskap mellan nära släktingar är vanligare.

På samma sätt är tillståndet ofta kopplat till ett tillstånd som kallas medfödd plasminogenbrist (även känd som hypoplasminogenemi) eftersom det ofta ses hos personer med denna diagnos. Faktum är att nästan 80% av alla fall kommer att presenteras med ligneös konjunktivit.

Symtom på ligneös konjunktivit

Det vanligaste symtomet förknippat med ligneös konjunktivit är skador på slemhinnorna som har en “träaktig” textur. De är ofta gulvita eller röda till utseendet.

I de flesta fall är inflammation huvudsymptomet som fungerar som ett varningstecken. Inuti ögonen finns dessa lesioner vanligtvis på insidan av ögonlocket men kan också finnas på skleran eller hornhinnan.

Behandlingsalternativ för ligneös konjunktivit

Aktuella behandlingar tenderar att vara det populära alternativet för behandling av ligneös konjunktivit. Medan kirurgiskt avlägsnande av överflödig vävnad ger tillfällig lindring, behandlar det inte tillståndet och förhindrar återfall. Aktuella plasminogenkoncentratbehandlingar tenderar att vara de mest effektiva och är också mycket lättare för patienter att hantera.

Lösningen härrör från plasma och ges i form av ögondroppar. Typiskt är doseringen varannan timme i 3 till 4 veckor. I studier har detta gett positiva resultat med personer som vanligtvis inte upplever återfall ens upp till 1 år efter avslutad behandling.

Alternativt kan vissa personer få plasminogen intravenöst. Med denna kur ges behandlingen dagligen i två veckor innan den reduceras till en total varaktighet av fyra veckor.

Hämtmat

Även om det inte är mycket känt om bindhinneinflammation, tror man att det är ett autosomalt recessivt drag och kan vara kopplat till äktenskap mellan familjer. Tillståndet kännetecknas av en ökning av fibrinskador på grund av brist på plasmin. Det är ett sällsynt tillstånd som hittills bara har 250 bekräftade fall.

Det vanligaste symtomet är fibrösa legioner på slemhinnor som kan inkludera de inre ögonlocken, hornhinnan, pupillen och andra delar av kroppen som struphuvudet, stämbanden, slidan, livmoderhalsen, tandköttet och luftstrupen.

Även om kirurgiska ingrepp en gång var den rekommenderade behandlingen, har idag aktuellt plasminogenkoncentrat som administreras som ögondroppar i vissa fall visat sig vara otroligt effektivt.

Veta mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *